בס"ד

 

אפילו אחרי ליל הבדולח בגרמניה  – אחרי שמאות בתי כנסת נשרפו בגרמניה,

עדיין מליוני היהודים באירופה לא עלו לארץ, חיכו ... ו ה ו ש מ ד ו ! !

 

מסתיים הזמן לבחירה הגורלית: גאולה לנצח נצחים – או אבדון לנצח!!...

 

רק אם תבחר מ י ד (!) – באלוקים כמלך, במשיח כמנהיג ובתורת משה כדרך חיים – תזכה באוצרות נצח, שתקבל למעשה בחינם: חיי נצח, בעולם עם בית מקדש שלישי שהולך ומתקרב משמים, תיראה תחיית מתים – ועוד ועוד ניסים ונפלאות שמעולם לא נראו בעולם!  

בפני מצב בחירה דומה לזה – עמדו בני ישראל במצרים לפני 3500 שנה: אבל רק מעטים מהם – בחרו לצאת עם משה מעבדות לגאולה שיכלה להיות גאולת נצח!

 

מה עלה בגורלם של אלו שבחרו .... לחכות במצרים – ולא יצאו עם משה? כולם הושמדו במצרים – נשים זקנים וטף!!

גם בימים אלו ממש – אבוי למי שיחכה, כי אוזל הזמן שהוקצב לבחירה!

ישראל והעולם יעברו בקרוב ארועים כמותם לא ראתה עין מעולם: מצד אחד – ניסים גלויים למי שבחר באלוקים כמלך ומצד שני.... לאלו המחכים ... ממתין אבדון נוראי לנצח נצחים, אחרי האירועים ההולכים וקרבים:

 

מי שחושב: "יהיה בסדר"... או "אני מוגן... כי אני שומר שבת ומתפלל"...

 

ש י ז כ ו ר

 

איך רק לפני 65 שנים – בדיוק בדרך דומה "הרגיעו" את עצמם מליונים... מליונים (!) של יהודים באירופה!!

בשנת 1937, שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה –

תמונות כאלו היו נראות ליהודי אירופה והעולם – כדמיוניות ובלתי מתקבלות על הדעת:

 

אפילו אחרי ליל הבדולח בגרמניה (9.11.1938 ) – עשרה חודשים לפני פרוץ

המלחמה (!) – אחרי שמאות בתי כנסת נשרפו בגרמניה, עדיין מליוני היהודים

באירופה סמכו על הבטחות "המנהיגים"... "יהיה בסדר"... "גרוע מזה כבר לא

יכול להיות" מליונים ...מליונים .... חיכו ... ו ה ו ש מ ד ו ! !

אבל הפעם, מה שיבוא – יהיה גרוע מכל מה שהיה בעבר – בחורבן הבית

הראשון... בחורבן הבית השני ... באינקויזיציה ... בפוגרומים... בשואה:

 

"....ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא

ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר..."      (דניאל יב', פסוק א')

                                                                                                                                

משיח בן דוד חי ונמצא בישראל – כאדם רגיל בשר ודם!! בלי משיח בן דוד כמנהיג,

ועזרת ה' בניסים גלויים שיבואו רק למי שמגיע לפי מעשיו – מישראל לא ישאר אפילו פירור!!

 

רק דרך משיח כמנהיג – יעזור ה' לישראל כפי שעזר דרך משה ויהושע בן נון!

לכן, ה' יביא את עם ישראל, כולל את הציבור הדתי שבו – בכפיה, לזעוק למשיח – שינהיג את ישראל והעולם!!

 

כמה מאתנו ינצלו – ויזכו לגאולת נצח?! מי הם?!

 

נחזור לגאולה ראשונה: עם משה רק מעטים בחרו לצאת מעבדות מצרים – פחות מחמישית מהעם! וכמה מתוכם נכנסו לארץ?!

שני אנשים בלבד: יהושע בן נון וכלב בן יפונה... והשאר הושמד במצרים במדבר!!

 

כמה ישארו מהדור הזה – לגאולת נצח?! ומי הם יהיו – ובזכות מה ישארו?!

 

קרא בהמשך!!

 

ציווי השמדת עמלק – בידי מי יעשה?!

 

שאלה: מי ישמיד את עמלק? האם – הרב הראשי האשכנזי, או הספרדי?! או המקובל הרנטגן... או הגאון הראשון לציון?!

תשובה: את עמלק ימחה הראשון לציון – שהוא ה' מלך עולם, דרך מי שבחר לכך – עבדו משיח בן דוד, שחי וקיים ונמצא בישראל מוכן!

 

מי לא ישמיד את עמלק?!

 

את עמלק לא ישמיד צה"ל, לא הקואליציות עם החרדים, לא מפלגות דתיות שנלחמות על הקצבות גדולות יותר!

 

לכן:

כל מי שלא פועל ממש להבאת משיח כמנהיג – נותן יד להנצחת קיום עמלק עוד יום ועוד שנה!!

 

 

ה' מוציא לכם שמש גדולה, מאירה ומחממת כל יום!

 

למה לא תוציאו ל - ה' כל יום – לפחות כתבה אחת על משיח, לפחות שלט אחד למשיח

צעקה אחת למשיח, תהלוכה אחת למשיח... דגל אחד על המכונית למשיח...

 

אותיות – "משיח" = "י' + שמח"!

 

רב חדש בא לעיר

 

אמרו על רב חדש שבא לעיר וביקש בבית הכנסת מכל אחד שירשום על פתק בקשה אחת שיש לו מהקב"ה

פתחו את הפתקים: אחד ביקש פרנסה, אחר שידוך וכו' וכו'... רק אחד ביקש שיבוא משיח...

(ואז הקב"ה יתאחד עם השכינה וירד בית המקדש משמים ותהיה תחיית המתים...)

   

אילו הרמב"ם, החפץ חיים, הרבי מלובביץ, רבי נחמן מברסלב ואחרים – היו היום ביננו

הם היו קורעים חולצה, שמים אפר על הראש וצועקים לאלוקים שישלח משיח, צועקים למחילה – ולעם ישראל: להתעורר!!!

הם לא היו יושבים בנחת, מקבלים משכורת כגאונים ורבנים ראשיים ומשתתפים בבחירות ומפלגות...

רואים איך אדמות קודש נמסרות שבתות מחוללות...

 

"קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"   (תהלים)

 

 

רבי נחמן מברסלב על הצעקה

 

"אמר: צריך כל אדם לצעוק להשם יתברך ולישא ליבו אליו יתברך, כאילו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערה,

והרוח סערה סוער עד לב השמים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק.

אבל באמת, בודאי אין לו עצה למנוס כי אם לישא עיניו וליבו להשם יתברך  ל צ ע ו ק  אליו יתברך,

וכך צריכין בכל עת להתבודד ולצעוק להשם יתברך, כי האדם בסכנה גדולה מאד בזה העולם, כאשר יודע כל אחד בנפשו"

(ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן קיז')

 

..."כנגד אריכות הגלות של עכשיו שנקרא גלות אדום, בחינת התגברות קליפת עמלק, שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו שמרחיק – אין עצה ואין חכמה ואין תבונה, כי אם להרבות בתפילה ותחנונים וצעקות ושועות להשם יתברך בלי שעור וערך עד ישקיף וירא ה' מן השמים"...

                                                                                                  מתוך ספר "השתפכות הנפש" חסידות ברסלב

 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 

לעמוד הבית

 

מה לעשות כדי להינצל ממלחמת גוג ומגוג?!

 

למה המשיח אינו מתגלה? - לחץ כאן