תאור מפורט של המקורות המתארים למה עלינו לצעוק למשיח, לפרסם משיח, להוכיח ציפייה למשיח –
מהתנ"ך, הרמב"ם, הרבי מלובביץ, מהחפץ חיים, מחז"ל, מרש"י, מרבי חיים ויטאל, מהרמב"ן וכו'


בקרוב יעמוד כל אחד מישראל למשפט נורא של מלך המשיח, גם בבית דין שמים ישאלו: מדוע עיכבתם את הגאולה ולא צעקתם כל יום ל- ה' לבקש משיח כפי שציווה ה'?! בסופו של דבר, ממילא יצעקו כולם בקרוב ממש כשיבואו אירועי אימים כמותם לא היו לעם ישראל בעבר! מקורות של גדולי ישראל: רק בצעקה יתגלה המשיח!!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015


הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ): 
שיחת כ"ח ניסן התשנ"א "ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"


יחזקאל פרק לד: דברי ה' הקשים על מנהיגי ישראל ("רועים")
– בדור זה של הגאולה!


לא להאמין מה שאנשים כאן מפסידים ומחמיצים,: ה' מלך העולם בכבודו ובעצמו מוכן להיות עד לטובתך בבית המשפט בשמים, אם רק תעשה השתדלות פשוטה!

עדכוני כ"ח בסיון ה'תשע"ה / 15.6.2015


איך רואים שקיימת ציפייה אמיתית למשיח?סיכום שלושת גאולות ישראל: גאולת מצרים, גאולת בית שני ושיבת ציון - גאולות בכפיה!!מה נלמד מחוני המעגל – לגבי הגאולה!?הרב עזריאל דביר –מדבר אחרי מוות קליני: "ראיתי בברור את הגוף שלי שוכב בבית החולים, לידו ניצבת רעייתי המסורה, ואני – מובל ממש ברגעים אלה אל בית דין של מעלה. רגעי המשפט היו קשים מנשוא. בבית דין של מעלה האשימו אותי בדברים קשים, ביקשו להוציא את דיני למוות"שלושה שלא חפצו בגאולה בגלל שררה וטובות הנאה.סמוך לגאולה יהיה מצב: ד"אשר יחרפו עקבות משיחך" - גם על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות!...בית שני חרב בשל "שנאת חינם" והיום... מה מצב המחלוקות ...!?כבר בימי שמואל הנביא – עם ישראל מאס בקב"ה כמלך, ודרש מלך בשר ודם – ושילם ביוקר!אפילו אחרי ליל הבדולח בגרמניה  – אחרי שמאות בתי כנסת נשרפו בגרמניה, עדיין מליוני היהודים באירופה לא עלו לארץ, חיכו ... והושמדו!זמנים בהם נעשו לישראל ניסים בעבר, כמו בפסח, בפורים ובחנוכה - נהפכים לשעת רצון ל-אכילה!!המתקשרים: כל מי שנמצא במסווה של צדיק והוא איננו כזה – אלא עושה כל מעשיו למען הגאוה והכבוד, ובסתר עושה עבירות לפעמים גדולות – לא יוכל לספוג את הבושה! כי המשיח יוריד הרבה תחפושות!תמצית האירועים לתקופה הקרובה - שניתנו מראש לפני אלפי שנים!
מהי מטרת האתר?!
מה יעשה אדם כדי שינצל מחבלי משיח, ממלחמת גוג ומגוג, אסונות טבע וכו'!

עדכוני ח' בטבת ה'תשע"ד / 11.12.2013

תזכורת לנכתב בילקוט שמעוני לשנה שבה נגלה מלך המשיח "וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם": חמינאי הסביר בעבר כי הנשק הגרעיני רק יקדם את בואו של האימאם הנעלם המהאדי, האימאם ה-12 מבשר הגאולה! ● האיראנים מחכים לאימאם הנעלם, ומה איתנו?!

עדכוני י"ח בכסלו ה'תשע"ד / 21.11.2013

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"


מה נעשה כדי שהמשיח יתגלה היום

עדכוני כ"ד בסיון ה'תשע"ו / 30.6.2016