בס"ד

 

מתוך קלטת: תקשור עם ילדים אוטיסטים, הרב ניסים יגן, הרב עופר שלמה, הרב אמנון יצחק – הגאולה תבוא בצעקה!   

 

קלטת מתקשרים 1

 

1) הרב סרברניק יהודה – על תקשור באמצעות ילדים ונוער

בזוהר הקדוש כתוב:

"כאשר הקב"ה רוצה להביא דבר לעולם, אסון או דבר אחר – אז אם הדור זכאי, אז הוא מוסר את זה ומגלה לגדולים – והם מגלים את זה לעם ואז עושים תשובה. אבל אם הדור לא זכאי כל כך – אז הקב"ה מוסר זאת בידי השוטים! למה? כי הדור הוא ברמה של שוטים, אז גם המסר מופיע בצורה כזו! והיום אולי אפילו ברמה כזו – שאפילו לא דרך דיבור של שוטים..."

 

2) תקשור עם טלי – נערה בת 11 דרך האמא שלה.

"מי שלא יקבל עליו עול מלכות שמים פשוט יעלם משני העולמות" (עולם הזה ועולם הבא!!...) המשיח כבר פה, הוא לא מסוגל להתגלות כי אין אחדות בעם... יש יותר מדי שנאת חינם. דור מלאכותי, אין מספיק אהבת השם, צריכים להתאחד כולם כולם תחת דגל השם לאהוב כל יהודי, לבקש סליחה ומחילה מכל אדם ולבקש מהשם שכשם שאנו מוחלים לכל אדם – כך גם הוא ימחל לנו!

ישנם הרבה דתיים שנחשבים לצדיקים בעיני עצמם וגם בעיני החברה – והם לא יזכו חלילה לקבל את הגאולה אם הם לא יעשו תשובה מהר! כי המשיח כבר פה ובקרוב יהיה ברור נוראי, אחד אחד!

כל מי שנמצא במסווה של צדיק והוא איננו כזה – אלא עושה כל מעשיו למען הגאוה והכבוד, ובסתר עושה עבירות לפעמים גדולות – לא יוכל לספוג את הבושה! כי המשיח יוריד הרבה תחפושות: רק מי שמאמין בשם בכל ליבו, שומר תורה ומצוות באמת – לא ינזק! אמא, העגלה דוהרת... היא נוסעת במהירות, מי שלא יטפס על העגלה עכשיו, ישאר חלילה מאחור! בעתיד הקרוב, מהלכים ישתנו בעולם! צבאות יזוזו, יבשות ינועו! כל העולם עומד להשתנות!"...

 

..."המוטו של טלי תמיד הוא שחייבים לצאת לרחוב עם שק ואפר ולומר סליחות ברחובות ירושלים – אם רוצים שהפורענויות יפסיקו!! אם עם ישראל לא יעשה את זה לבד מעצמו ויניח שק על עצמו ואפר על הראש ברחובות ירושלים – אז השם יארגן את זה בצורה קשה ביותר, יגיע יום שאנשים פשוט ירוצו לרחובות עם שק ואפר ...הגיע אסון ורסאי – ואז כל אלו שניצלו יצאו עם אפר על הראש והפנים ועם שק...

האסון במגדלי התאומים...: אלו שניצלו יצאו עם שקים על הגוף (בגדים שנקרעו) ..ואפר על הראש והפנים...

 

3) תיקשור עם בנימין גולדין (בן 29) דרך הרב אליעזר סאקס (ירושלים).

"...עכשיו עגל הזהב יטחן לעפר דק... היצר הרע ישחט.. אדום וישמעאל ילחמו בינהם זה בזה במלחמה נוראה.. אחד יתגבר על השני! זה שישאר – יעלה עם צבאותיו נגד עם ישראל! השם יציל את עמו האהוב, אבל רק היהודים שהיה להם בטחון גמור בקב"ה, רק היהודים שהשתוקקו למשיח, רק היהודים שרצו להצטרף להשם – רק אלו ישרדו!"

 

4) תקשור עם טלי ובן – רדיו קול הנשמה.

טלי:   ...יש לנו רק דבר אחד לעשות כדי להציל את עצמנו: להצמיד את עצמנו לקב"ה, ולא לעזוב אותו לרגע!! צריכים לעשות כמו מרדכי הצדיק: לקחת את מה שהוא עשה כדוגמא! לצאת לרחוב, לצום, לשים אפר על הראש ושק על הגוף ולבכות ולבקש ולהתפלל ולהגיד תהלים, לבקש מחילה סליחה וישועה! ואולי הקב"ה יסלח לנו ויציל אותנו"!..

בן:    עם ישראל קשור לעגל הזהב מדי הרבה. לגשמיות, לעולם הזה וזה גורם לאנוכיות ואנוכיות גורמת למחלוקת ובכל מקום, גם בין הדתיים וגם בין החילונים יש מחלוקת, מוציא שם רע לשון הרע וכו'. וזה רוצח אותנו! מחלוקת זה דבר שהורג אותנו והדבר השנוא ביותר על הקב"ה! ולכן המחלוקת בארה"ב ואנגליה ובכל ישיבה ובכל בית ספר ובין בעל ואשה, בין ילדים והוריהם בין שכנים וכו' – שכל כך הרבה מזה יש בעם ישראל היום – זה מה שרוצח אותנו, חס ושלום!!

 

 

מ ה   ל ע ש ו ת ?

 

להתאחד ביחד מתחת לדגל של הקב"ה ולצאת לרחוב כולנו הדתיים החרדים החילונים כולם מתחת לדגל של הקב"ה כמו שטלי אומרת עם שק ואפר וכו' וכו'. גם בארץ, גם בארה"ב גם באירופה, איפה שיש יהודים – וזה יעלה, זה ירים גם את החילונים וגם את הגויים זה יעזור להציל את כולנו...

לפי ההסטוריה היהודים שבאו ביחד לקב"ה בבכי בלב שבור בראש למטה ומבקשים סליחה מחילה וישועה – תמיד מקבלים!

 

טלי:   "...עשר יהודים ביחד בלב ובנפש בלב ובנשמה יכולים להביא משיח" ! ! !

 

שאלה: מה צריכות הנשים לעשות במיוחד?

תשובה: "לעזור למחוק את המחלוקת ולבא ביחד, מענין מאד שמחלוקת משתוללת יותר בין הגברים"...

"... יש לנו בעיה יותר גדולה, כי הערב רב ועמלק זה לא כאלה שהם נגד הדת, רק!

יש גם ביננו – עם פאות וזקנים ארוכים שגם השורש (שלהם) מעמלק!"

שאלה: איך נכיר אותם?

תשובה: "זה בילבול מלא, איך להכיר? במחלוקת! מי שרוצה להרוס ולהרוג את השם של יהודי אחר בלי רחמנות, להרוס את האהבה שלו העבר שלו, ההוה שלו ואת העתיד שלו באכזריות שתדעו שהשורש שלו חייב להיות או עמלק או ערב רב!

יהודי נולד עם שתי תכונות חשובות ביותר: אהבת השם ואהבת ישראל! ומי שמוכן להרוס יהודי אחר, אם זה שכן או אם זה אמא או אבא או בעל ואשה או עוד ראש ישיבה, ראש ישיבה נגד ראש ישיבה, או פשוט שני ילדים רבים באכזריות – אז תדעו, שזה לא שורש של יהודי!!"

שאלה: "האם זה לא גורף ככה להכליל ככה בקטגוריה כזו? הרי אנו יודעים שיש מציאות שיהודי יכול לחטוא בעברות כאלו חמורות ובכל זאת הוא יהודי ועושה תשובה - ובשביל זה קיימת אופציית התשובה ?!"

תשובה: "יהודי לא יכול תחת תשובה להגיע לאכזריות כמו אלה הסקאנדליסטים שמתחילים את המחלוקת. אבל יש יהודים שנתפסים לתוך זה. אבל זה שגורם לזה ויוזם את זה ומקבל הנאה מלהרוס ולהרוג יהודי אחר, אם לא בגוף אז בשם – זה לא פעולה של יהודי אמיתי! והוא לא יהיה מסוגל לזה – יהודי אמיתי!"

 

שאלה: "כן אבל השאלה היא אם קימת היום הגדרה של יהודי אמיתי ברגע שהוא מנותק מן התורה – הרי הוא ממילא ההגדרה של יהודי אמיתי לא חלה עליו, וחז"ל הרי אומרים לנו שכאשר הם יורדים – אז הם יורדים יותר גרוע מהגויים!?"

 

תשובה: "אבל אני מסביר לך שאלה שאני מדברת עליהם הם לא רק אלה שמנותקים מעם ישראל, אלה שחילונים ונלחמים נגד הקב"ה – אלא זה גם חרדים! אנשים לבושים עם זקנים ופיאות אבל השורש שלהם לא אצל עם ישראל – והם בעצמם לא יודעים את זה! וכל המלחמות שלהם – זה כאילו לשם שמים – וזה הבילבול !..."

 

שאלה: "האם יש להם תקנה, אם ככה?!"

תשובה: "איזה תקנה!?"

שאלה: "אם האדם השורש שלו עמלק או השורש שלו זה ערב רב והוא לא יודע מזה – האם הוא יכול לתקן את עצמו, האם הוא יכול להתנתק מן השורש הזה?"

תשובה: "לא! זה הסיבה שגדולי הדור מהדורות הקודמים לא רצו לחיות עכשיו, כי הם לא יודעים מי שייך למה – וכל השנים הערב רב ועמלק קילקל את עם ישראל  ועכשיו צריך לגלות אותם ולהוציא אותם מאצלנו! מחלוקת זה דבר רוצח וזה קיים כל כך הרבה בין עם ישראל היום, אבל שוב - לא כל אחד שמשתתף בזה, הוא ערב רב ובאיזה מקום הוא ירד מזה והוא יצטער על מה שהוא עשה. אבל זה שמכיר את זה וממשיך את זה ונהנה מזה ונהנה להוריד יהודי שהוא שונא – זה ערב רב או עמלק..."

 

ק ל ט ת  מ ת ק ש ר י ם   2: צ ד A , B

 

הרב ניסים יגן בכינוס זעקה לגאולה בכותל המערבי ראש חודש אדר ב' – התשס"א

שודר בערוצי הקודש ("קול הנשמה" – "שובה ישראל")

 

על הנאמר בספר שמואל ב' פרק כד' פסוק א':

"ויסף אף ה' לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה"

רש"י לא מצא חטא אחד בדור של דוד המלך: על מה חרה אף ה' על ישראל?!

רש"י כותב "ויחר אף ה' – לא ידעתי למה"!... למה ה' כועס?!

 

בפרשת קורח הרמב"ן כותב, "כאשר ה' אומר למשה שיבדל מן העדה כי ה' רוצה לכלותם", כותב הרמב"ן: "רש"י כותב שחרה אף ה' באנשי דור דוד המלך! אני יודע למה!! השם כעס על עם ישראל ורצה להרוג את כולם!

למה? דוד המלך בסוף ימיו התכון לבנות את הכותל המערבי, התעורר לבנות את בית המקדש!

הקב"ה נפגע ואמר לדוד המלך, אמר למשחית – איפה היו בני ישראל עד עכשיו למה לא ביקשו את המשיח, למה לא ביקשו את הגאולה עד עכשיו?! מאות שנים בלי משיח! מאות שנים בלי גאולה מאות שנים סבלו וצרות כאלה וסבל וכאב כזה! למה לא התפללו – ויקהל משה – למה לא נקהלו להתפלל ולבקש?! איזה צרות יש! לא כלכלה, לא בטחון ולא ערכים, סובלים יסורים איומים! הנוער הולך לאיבוד! הקב"ה אמר למשחית: עכשיו, דוד אתה מבקש - אחרי 480 שנה אתה מבקש את בית המקדש!? למה בדור השופטים – כל שופט, איש ישב תחת גפנו ותאנתו – אף אחד לא חשב על אחרים!

בגלל זה, אומר הרמב"ןהיתה גזירה להשמיד את כל עם ישראל: למה לא חשבו על אחרים (ועל הקב"ה)! כתוב בתהילים, למה באנו לכותל?! הגמרא מבטיחה: השכינה לא זזה מהכותל המערבי, נמצאת פה השכינה!! מי שיש לו עיניים טובות רואה אותה! העקידה (יצחק) היתה כאן בחצר ...ישנם אנשים סובלים היום... אחים יקרים! צריך לבכות לקב"ה!

למה, אשרי מי שיוזם ותודה רבה לכולם – למה צריך תפילות רבים? יש הרבה צרות, יש אלפי יתומים, אלפי אלמנות, כל יום קללתו מרובה מקודמו! לא צריך לבכות בבתי חולים! ל א  צ ר י ך  ל ב כ ו ת   ב ב ת י  ח ו ל י ם ! ! ! צריך לבכות בכותל! צריך להגיד לקב"ה שיאמר לצרותינו די!! עם ישראל סובל מ א ו ד ! ! !..."

"...ריבונו של עולם! צריך להגיד לו עכשיו בבכיות! צריך לבכות, כי שערי דמעה לא ננעלו! ריבונו של עולם – צריך להגיד לו היום בבכיות, אנשים נשים וילדים, בבכיות אבינו מלכנו, אבינו אתה אתה אבא שלנו, אלפיים שנה מתפללים פה: ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים! אתה רוצה להביא את הגאולה!? תביא אותה ברחמים!! בלי אלמנות, בלי יתומים! בלי צרות בלי הרוגים בלי מחבלים! אתה חייב, כביכול, לעשות למען שמך הגדול כי אל כביר אתה הבטחת – יש לי שטרות חתומים על ידך – צריך לפרוע אותם!

כתבת בגמרא: "ונר כביר – לא ימאס"! אין הקב"ה מואס תפילת רבים! כולם צריכים לבכות ולהתפלל!!! יש פה רב יקר חולה, ישנם רבנים יקרים חולים, אני מזועזע, אני בוכה כל יום על המצב של עם ישראל... תרחם עלינו ריבונו של עולם!... רבותי היקרים... צריך לבכות בתפילה! צריך לקרוע את השמים!!...

 

חנה, אם שמואל – התפללה וביקשה עד כלות נפשה, עד שהתעלפה!! צריך ללמוד מחנה איך להתפלל!

 

כתוב (בתהלים פרק לד'): "פני השם בעושה רע להכרית מארץ זכרם"

מדברים פה על רשעים ארורים!! ומה כתוב: "צ ע ק ו" והשם שומע! "ומכל צרותם הצילם":

לא מספיק להתפלל – צריך  ל צ ע ו ק,  צריך  ל צ ע ו ק  רבותי היקרים...

 

ועדיין בקרוב מאד: אני דיברתי עם אנשים שאליהו הנביא נגלה אליהם ואמר להם, לא בחלום – במציאות,

ואמר להם על הגאולה פרטים מדוייקים! אני יודע שהגאולה קרובה! אני לא מאמין – אני יודע, שהגאולה קרובה!

בקרוב מאד רבותי כולנו ביחד רבותי, נצא בריקודים ובמחולות לקבל פני משיח צידקנו במהרה בימינו אמן ואמן"!!..

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ עד כאן דברי הרב ניסים יגן ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

רדיו ברסלב - חודש שבט התשס"א : מאזין מספר על הופעת הרב יגן לאשה בחלום: "למה לא צועקים למשיח"...

אשה ששמעה על הרב ניסים יגן יומיים אחרי שנפטר – בכתה עליו למרות שלא הכירה אותו. בלילה, הלכה לישון וכאשר עמדה להרדם – הופיע לה הרב ניסים יגן בחלום או למעשה בחזיון ואמר לה שהופיע לה אחרי ששמע שבכתה עליו וביקש שהיא תודיע לרב מסויים שהוא מכיר – "שלא ישן בלילה, כי המשיח קרוב – קרוב – קרוב!!". "ת צ ע ק ו   ל מ ש י ח  לא מתפללים למשיח!" הוא אמר לה", לא מתפללים!! "היא תארה זאת ברדיו בבכי, ממש בדמעות....

"לא מבקשים את המשיח! מבקשים כ ס ף, מבקשים כל מני דברים אחרים אבל לא מבקשים את המשיח! תבקשו את המשיח ואז יבוא!!!"

 

 

הרב עופר שלמה – רדיו קול הנשמה: "צריך לצעוק באמת ! !"

תשובה למאזין שאמר שעלינו לצעוק למשיח כמו ישראל שצעקו לקב"ה במצרים – עד שנשלח משה: "כן, אנחנו ממש  מצטרפים לתפילה שלך בזעקות גדולות שבאמת כשל כח הסבל ואין כבר כוחות לסבול את גודל המשא של היסורים, אנחנו שומעים בלי סוף על יסורים מכל מיני פינות בכל התחומים, חוליים שהולכים ומתרבים ואפילו המחלה המחרידה הולכת והופכת כמעט למחלה מדבקת, לטרוף עוד אדם - ועוד אדם ובאמת צרות מבית ומחוץ. "ומחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה!"

"אתה צודק מאד שפשוט צריך  ל ז ע ו ק – ל ז ע ו ק , ל ז ע ו ק  ואני מקווה שהקב"ה יתן כוחות לכולנו   לצ ע ו ק  והשלושה הצעקנים הגדולים ביותר  ש י ז ע ק ו   ב א מ ת  זעקות אמת והשם יתברך, בודאי שאני חושב שהמשיח ילביש עליהם כתר נפלא, הם יהיו בודאי ממקרבי הגאולה הגדולים ביותר"!!...

 

 

 

דברי החיד"א מפי מאזין – רדיו קול הנשמה

על הכתוב "מדוע לא בא בן ישי - אלא לחם": כולם מתפללים, כולם מבקשים, כולם נכנסים לבתי מדרשות, לבתי כנסיות ומתפללים אבל המשיח לא בא!

מדוע המשיח לא בא?

התשובה: "אלא לחם" = כל אחד קודם כל דואג לצרכים שלו, לחסרונות שיש לו –

ואם באמת כולנו נתמקד סביב הנקודה האחת והיחידה: משיח צדקנו וגאולה שלמה – ואז נזכה באמת לביאת המשיח"!

 

א)   הרב אמנון יצחק על  ה צ ע ק ה

"וכמו שאמרו רבותנו ז"ל כי לכן נקרא ישמעאל על שעתידין ישראל  ל צ ע ו ק  צ ע ק ו ת  ג ד ו ל ו ת  בימי גלותו – ואז ישמעם אל ויענם!"

(אז למה לצעוק מצרות נוראות אחרי דם רב שישפך – אם אפשר לצעוק לקב"ה למשיח לפני הצרות הנוראיות שעדיין לפנינו: שיבוא המשיח מתוך רצון אמיתי – ולא בכפיה ומחוסר ברירה – ואז רק מתי מעט ישארו לתקופת המשיח!!...)

 

תקשור עם לאה – התשס"ב – רדיו קול הנשמה

 

"...נגיע למצב שנראה שאף אחד, אף אדם, אף מוסד ואף אירגון לא יוכל להציל אותנו – רק הקב"ה! אף ממשלה או ראש ממשלה לא יוכל להציל, הכנסת לא תציל, הרופאים לא יצילו וגם לא קופת חולים, הבטוח לאומי לא יציל, הצבא לא יציל, הנשיא של ארה"ב לא יציל – שום דבר, אף אחד! רק הקב"ה!"

 

שאלה: " אבל אנחנו רואים שיש הרבה ישיבות, הרבה תלמידי תורה, הרבה גמ"חים, הרבה צדקה, התעוררות של תשובה בעם ישראל, לא היה אף פעם דבר כזה בעם ישראל!! כל מה שקורה, כל הצדקות והתורה שלומדים – לא יכולים לבטל את הגזרות?!"

תשובה: "לא! כי זה רק חלקי! כולם צריכים היום לחזור בתשובה, כי החילונים רחוקים מאד – בוטחים בעגל הזהב"

שאלה: מה זה עגל הזהב, למה היא מתכוונת?"

תשובה: "כסף, ישראכרד וכו', אבל גם החרדים מנסים לקבל את העגל וזה מאד חבל!

    כולם חייבים לחזור להשם לדעת שרק הוא מנהיג את העולם!"

שאלה: האם יהיה לנו עימות עם הפלסטינאים... ברוך השם יש לנו צבא חזק!"

תשובה: "צבא חזק, מה זה? בשניה השם יכול להפוך אותם לחלשים!"

שאלה: "אם כך, מה הפתרון?!"

תשובה: "הפתרון זה להגיע  י ש י ר  להשם! לבקש ממנו מחילה, לבקש ממנו  י ש ו ע ה !

                                    להכיר בזה שרק הוא מנהיג את העולם!!

 

רב אליעזר סאקס ברדיו קול האמת על תקשור עם טלי וגליה – התשס"ב

 

תיקשור עם טלי:

 

שאלה: "טלי האם עדיין יכולים לשנות את המצב??"

תשובה: "בודאי, אבל אין הרבה זמן להגיע לזה כי אם לא נעשה את זה מהר – אז כבר לא נוכל לשלוט על מה שיהיה! 

           אפילו תשובה גדולה לא תעצור את זה!! ובכלל אחרי נקודה מסוימת – לא תהיה אפשרות לחזור  בתשובה 

           כמו שצריך!

 

תקשור עם גליה:

 

"...אני מרגישה סכנה גדולה  ל ד ת י י ם ! המאמינים עובדי השם, הם נבדקים מקודם –

השם שולח כל מיני סימנים, אבל אנחנו לא מקבלים עול מלכות שמים!"

 

שאלה: "איך לקבל את פני המשיח בקרוב?!"

תשובה: אני מרגישה פחד גדול על היהודים – פחד גדול יהיה עלינו. המאמינים יחיו – אבל אלו שרק מחופשים למאמינים לא יחיו! היהודים עוורים לא רואים את האמת שריבונו של עולם הוא הקובע, לא הישמעלים, לא היהודים בממשלה – רק הקב"ה! ... עם ישראל הולך לקבל מכה כל כך חזקה! הקץ מתקרב מאד הוא בפתח, בקרוב יהיה גילוי גדול תכינו את עצמכם, אתם צריכים לעשות תשובה כי הסוף מגיע! אלו שחושבים שגן העדן בכיס שלהם הם בסכנה גדולה יותר!

 

שאלה: "יש לך עצה איך להנצל ממלחמת גוג ומגוג?!"

תשובה: "... הרוב לא יזכו לראות את הגילויים וחיי נצח... הכל מוביל להסתלקות כוחות הטומאה, תהיה מלחמה איומה בארץ ובעולם, היא תהיה הבירור הראשון והכואב מאד שיפלו בה המונים מישראל שלא חזרו בתשובה! כל הזמן ימשכו בירורים נוספים עם הפוגות רק האחרונים שישארו מכל הברורים הקשים – הם הם שיזכו לראות את המשיח.

 

הקב"ה ידקדק עם הצדיקים כחוט השערה: כידוע מהתורה יש הרבה שחיצונית נראים צדיקים,

אבל עושים מעשים שלא יעשו וחושבים מחשבות רעות! שיתכוננו למכה בבית דין של מעלה!...

כי הם ידעו את האמת ועשו מה שאסור!...

 

אמא של גליה שואלת: "גליה, את מפחידה מאד בדברים הקשים האלו! מה יהיה?! המון שיקראו (את דברייך) יפחדו  

                                 נורא!"...

תשובה של גליה: "אני לא אמרתי את הדברים כדי להפחיד, אלא כדי לפקוח את העיניים! אני רק יכולה לחזור ולומר 

                          שבקרוב מאד כל תמונת העולם תשתנה, יהיה לא רגוע בכל העולם, כל העולם יהיה כמרקחה גדולה! 

                          יהיה המון מתח והתנגשויות בין עמים וארצות"....

 

 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 

לעמוד הבית

 

מה לעשות כדי להינצל ממלחמת גוג ומגוג?!

 

למה המשיח אינו מתגלה? - לחץ כאן