1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!
מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

 

  

יחזור לקיום מצוות תורה, ירבה בצדקה, יעזור לחלש בחברה: לקשיש, לעולה חדש וכו', גם לבעלי חיים עזובים!

יעזור לאשתו ויתן לאישה כבוד בעבודה, בבית וכו' - במעשים ולא בדיבורים! מי שירים יד על אישה – לא יחיה בזמן משיח!

 

אבל גם אם האדם יקיים את כל הנאמר לעיל – עדיין אין זה אומר שהוא ישאר לחיי הנצח, אלא אם כן הוא גם:

 

1) בכל יום יצעק לקב"ה לבקש את המשיח – בקול רם ורצוי עם שופר ובקבוצה!  קרא הסבר בהמשך.

 

2) מכספו וזמנו יפרסם ויזהיר אחרים לבקש משיח במודעות בעיתונים, בשלטי חוצות, ברדיו, בטלויזיה, בדגלי משיח, מדבקות משיח תהלוכות וכינוסים.  

 

 

 

הסיבה לדרישה זו: אם ניקח אדם שאמנם קיים מצוות אבל לא ביקש את מלכות ה' שתתקיים בעולם הזה רק דרך משיח, ולא דרך מפלגות "דתיות" ושאר שקרים דומים – אזי אותו אדם שומר מצוות, בעצם מנציח את המשך שלטון הפרעונים הקיימים: בין אם זה מפלגות או שאר חרטומים, בין אם הם חילונים או "דתיים"! כולם, כל צורות השלטון – לאורך השנים רק מנצלות את החלש, חוגגות בשחיתויות, כופרות בקב"ה ותורתו ומביאות את הארץ והעולם לסוף מר וקרוב – אם חלילה הם ימשיכו לשלוט!

 

רק ה' מלך העולם ולא אף אדם או "רב ראשי" וכו' – יודע מי באמת מבין כולם הוא האיש המתאים להיות המנהיג שיביא צדק לחלש ויהיה עבד ה' כמו משה, אברהם ודוד – ולא יחגוג כ"נבחר ציבור" בממשלה או כ"גאון", "ראשון לציון", "רב ראשי"  ושאר תארים והנאות מושחתות – שאפילו משה לא העז להתהדר בהם!

 

3) חובה על כל אחד להזהיר במיוחד את היהודים שנמצאים בחו"ל, בארה"ב, אירופה וכו': מיד לעלות לארץ!

מובן שבמקביל לעליה לארץ, עליהם להתחיל לקיים את הדרישות הנ"ל: להתחיל לשמור מצוות תורה + מה שמתואר בנושא הקיווי למשיח.

צריך להבין שמי שישאר בחו"ל – יאבד, כפי שאבדו 80% מבני ישראל שבחרו להישאר בגלות מצרים ובעבדות לפרעה וסרבו לצאת עם משה לגאולה ראשונה!!

 

 

ראשי פרקים

 

1) מאין נובעת חשיבות הדרישה לתבוע כל יום מהקב"ה את המשיח?!

 

2) אילו צעדים מעשיים חייב אדם לעשות להבאת המשיח – ואם לא יעשה אותם, הוא ישפט עליהם בבית דין שמים!

 

בקרוב יעמוד כל אחד מישראל למשפט נורא של מלך המשיח, גם בבית דין שמים ישאלו: מדוע עיכבתם את הגאולה ולא צעקתם כל יום ל- ה' לבקש משיח כפי שציווה ה'?! בסופו של דבר, ממילא יצעקו כולם בקרוב ממש כשיבואו אירועי אימים כמותם לא היו לעם ישראל בעבר! מקורות של גדולי ישראל: רק בצעקה יתגלה המשיח!!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015

 

קרא בפירוט מה אומרים על נושאים אלו: הרמב"ם, הרבי מלובביץ, החפץ חיים, רש"י, רבי חיים ויטאל, הרמב"ן, התנ"ך: לחץ כאן!

 

 

1) הסבר תמציתי מהמקורות הנ"ל לשאלה: "מדוע עלי לתבוע כל יום מהקב"ה את המשיח ולעורר אחרים לבקש את המשיח כמנהיג?!"

 

א) כל נשמה שיורדת לעולם הזה לגלגול, לפני שהיא נכנסת לגוף האדם, היא נשבעת לשכינה לפרסם את תורת ה' ולבקש משיח.

 

ב) כל אדם שמסיים את חייו ונפטר, נשמתו מגיעה לבית דין שמים – ושם שואלים אותה "האם ציפית לישועה"?! כלומר האם צעקת למשיח, פירסמת משיח וכו'

 

"אמרו חכמים: בשעה שמכניסין אדם לדין – שואלים אותו: ציפית לישועה?!" (שבת דף ל"א ע"א).

 

קרא מה סיפר הרב עזריאל דביר אחרי שעבר מוות קליני בזמן ניתוח - והגיע לבית דין שמים.

כתבה מעיתון יום השישי ג' כסליו תש"נ 1.12.89 .

 

הרב עזריאל דביר

אחרי שהרב עזריאל דביר חזר לחיים ממוות קליני והתעורר – הוא סיפר שהאשימו אותו בבית דין שמים שלא פעל די להפצת תורה ויראת שמים וביקשו להוציא את דינו למות! ומדובר באדם חרדי! ניתנה לנשמתו ארכה מבית דין לחזור לעולם הזה רק אחרי שהוא הבטיח: "אעשה כל אשר ביכולתי להאדרת כבוד שמו של הקב"ה בעולם!" כלומר – לא מספיק לשמור מצוות בלבד!

מכל אדם נדרש גם לפרסם לאחרים שם ה' תורתו + הציפיה למשיח כמנהיג!

 

ג) ה' מלך העולם אינו יושב על כסא הכבוד מיום שנחרב בית המקדש לפני אלפיים שנה – כהזדהות עם החורבן והגלות של העם היהודי. למרות שאנו הם אלו שחטאו ובעבור חטאינו נחרב בית המקדש! כמו כן ה' לא נמצא עם השכינה, השכינה בגלות – ושוב: באשמתנו! בגלל חטאינו!

 

"נשבע הקב"ה שלא יכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה!"

מהכתוב בבא מציע פ"י מ"ג, וגם בזוהר ח"ג ט"ו, ב. ו"ש תענית ה, א.

 

שאלה 1: איך ישוב ה' להתאחד עם השכינה? איך ישוב ה' לשבת במקום הראוי לו בכסא הכבוד?

 

תשובה: רק אם יבוא משיח ואז יגיע בהמשך גם בית המקדש משמים!

 

שאלה 2: במי תלויה ביאת המשיח: בקב"ה או בנו!?

 

תשובה: גילוי המשיח תלוי אך ורק בנו, לפחות שנצעק ונבקש – ואז המשיח שנמצא כבר ביננו מיד יתגלה, גם אם לא כל העם שומר מצוות! ממילא גם שומרי המצוות ברובם טובלים ושרץ בידם, שרץ אוסלו שרץ גוש קטיף, שרץ מחלוקות, מפלגות, מכירת השבת בעד כסף, הסכמה לזנות תמורת כסף וכו'.

 

כלומר: המפתח לאיחוד ה' עם השכינה, המפתח להפסקת הגלות של השכינה, המפתח לכך שהקב"ה ישוב לשבת בכסא הכבוד הוא:

בידי אנשי כדור הארץ, בידנו אנו! רק לפחות שנצעק ונבקש מהקב"ה משיח!!

 

כך אגב, היה בגאולה ראשונה במצרים: ה' שלח את משה רק בזכות שאבותינו צעקו לקב"ה למרות שהם היו כבר בדרגה מ"ט שערי טומאה!

 

שאלה 3: אז מדוע אין אנו צועקים למשיח, לטובת השכינה, לטובת ה' – ולטובתנו אנו?!

 

תשובה: תשאלו את ה"רבנים", "מקובלים" ושאר חרטומים, למה הם אינם מתאחדים בדרישה לצעוק למשיח, במקום למפלגות, לקואליציות, להקצבות וכו'!

התשובה למצב היא פשוטה: וישמן ישורון ויבעט! ה' השיב את הבנים לגבולם, לבנים כבר יש בנות זוג,

יש שידוכין למהדרין, הם כבר יושבים מדושנים בבתיהם המאובזרים.

אז מה אכפת להם שאביהם אינו בבית שלו?

מה אכפת להם שאביהם לא ביחד עם אמם?

מה אכפת להם שהאמא שלהם (השכינה) בגלות?

 

" הקב"ה מכריז להם לצדיקי הדור ואומר להם: צדיקי עולם! אף על פי שדברי תורה חביבים עליכם,

לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי – ולא חיכיתם למלכותי!"… 

(פסיקתא רבתי פל"ה)

 

אומר ה' לראשי כל דור: לא ביקשתם את מלכותי, כלומר לא ביקשתם במשיח אותו אני בחרתי, ובמקום זאת אתם שמים עצמכם למלכים במסווה של מפלגות, קואליציות, חצרות, אדמו"רות וכו' בכיסוי של "החזרת עטרה ליושנה", "לשם קידוש שם שמים"! בפועל, זוהי הנצחת שילטון המקורבים והמיוחסים, תוך פלגנות- והימנעות מכוונת מלבקש מלכות ה' דרך משיח!

 

ד) ילקוט איכה:

"אמר יצחק לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! שמא אין חזרה לבנים?!

השיבו הקב"ה: אל תאמר כן. יש דור שהוא מצפה למלכותי –  מיד הם ניגאלים.

שנאמר: ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם"!

ה' אומר פה בפירוש מהו המירשם לגאולה, להופעת משיח: הציפיה למלכות ה',

כלומר בקשה למשיח בכל דרך אפשרית בצעקה, בדגלים, בכינוסים במודעות, בשירים, בתופים ובשופרות!

 

ה) החיד"א, מדבר הקדמות, ערך "קיווי":

 

"אמרו בילקוט תהילים רמז תשל"ו: אפילו אין ביד ישראל אלא  הקיווי, כדאי הם לגאולה – בשכר הקיווי"!

 

ו) רבי שמעון בר יוחאי אף אמר כי העדר הציפיה והבקשה על הגאולה, מעורר קיטרוג קשה:

"כל אותם שנפלו במלחמה בימי דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש"!!

(מדרש תהילים מזמור י"ז)

 

הריי"צ


ז) הרבי הריי"ץ מלובביץ אמר בשיחת שמח"ת תרצ"ט:

 

"אם היו כל ישראל יחד כגדול כקטן אומרים: אבא, די כבר, רחם נא עלינו ושלח לנו משיחנו – וודאי היה משיח בא!!"

 

 

ח) דברי ה' הקשים הנאמרים בידי הנביא חגי (פרק א') לעם ישראל שרובץ מדושן בגלות בבל, שמתעקש ואינו רוצה לעלות לארץ ולבנות בית מקדש:

 

ג וַיְהִי, דְּבַר-יְהוָה, בְּיַד-חַגַּי הַנָּבִיא, לֵאמֹר.  ד הַעֵת לָכֶם אַתֶּם, לָשֶׁבֶת בְּבָתֵּיכֶם סְפוּנִים--וְהַבַּיִת הַזֶּה, חָרֵב. (בית המקדש) ה וְעַתָּה, כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת:  שִׂימוּ לְבַבְכֶם, עַל-דַּרְכֵיכֶם.  ו זְרַעְתֶּם הַרְבֵּה וְהָבֵא מְעָט, אָכוֹל וְאֵין-לְשָׂבְעָה שָׁתוֹ וְאֵין-לְשָׁכְרָה, לָבוֹשׁ, וְאֵין-לְחֹם לוֹ; וְהַמִּשְׂתַּכֵּר--מִשְׂתַּכֵּר, אֶל-צְרוֹר נָקוּב.

ז כֹּה אָמַר, יְהוָה צְבָאוֹת:  שִׂימוּ לְבַבְכֶם, עַל-דַּרְכֵיכֶם.  ח עֲלוּ הָהָר וַהֲבֵאתֶם עֵץ, וּבְנוּ הַבָּיִת; וְאֶרְצֶה-בּוֹ ואכבד (וְאֶכָּבְדָה), אָמַר יְהוָה.  ט פָּנֹה אֶל-הַרְבֵּה וְהִנֵּה לִמְעָט, וַהֲבֵאתֶם הַבַּיִת וְנָפַחְתִּי בוֹ:  יַעַן מֶה, נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת--יַעַן בֵּיתִי אֲשֶׁר-הוּא חָרֵב, וְאַתֶּם רָצִים אִישׁ לְבֵיתוֹ.  י עַל-כֵּן עֲלֵיכֶם, כָּלְאוּ שָׁמַיִם מִטָּל; וְהָאָרֶץ, כָּלְאָה יְבוּלָהּ.  יא וָאֶקְרָא חֹרֶב עַל-הָאָרֶץ וְעַל-הֶהָרִים, וְעַל-הַדָּגָן וְעַל-הַתִּירוֹשׁ וְעַל-הַיִּצְהָר, וְעַל אֲשֶׁר תּוֹצִיא, הָאֲדָמָה; וְעַל-הָאָדָם, וְעַל-הַבְּהֵמָה, וְעַל, כָּל-יְגִיעַ כַּפָּיִם.


ה' הגיע למצב נורא ומביש מבחינתנו – שעליו להזכיר לנו: "יַעַן בֵּיתִי אֲשֶׁר-הוּא חָרֵב, וְאַתֶּם רָצִים אִישׁ לְבֵיתוֹ."

כלומר, דאגנו אנו לבתינו הספונים והמפוארים, וכלל לא אכפת לנו שבית המקדש לא נבנה!

 

 בית המקדש the temple mount

 

תחשבו: למה צריך ה' בימינו אלו את בתי הכנסת – כאשר בית המקדש כבר מזה כמה שנים נע בדרכו בשמים לכוון ירושלים!? אבל מאחר ואנו לא זועקים  למלכות ה' דרך משיח, אלא מונחים בידי הרבנים והאדמו"רים לבחור ב"מלכותם" דרך מפלגות וקואליציות עגל זהב – אז בית המקדש מנוע מלהגיע לכדור הארץ למקומו הנצחי בירושלים!!

 

שימו לב איזה מחיר נורא מבטיח ה' לאבותינו שהם ישלמו על שהתחמקו מהרצון לשוב לארץ ולבנות את בית המקדש: מלחמות, בצורת, עוני ושאר צרות נוראיות!

וזה גם מה שמחכה בקרוב לעם העקשן החמקמק היושב בציון: דרך מלחמת החורבן של גוג ומגוג ה' מלך העולם יביא את עם ישראל שיזעקו למשיח! רק שארית פליטה מצומצמת מאד, כמה אחוזים מכלל האוכלוסיה, תזכה לראות את בית המקדש ולהנות מחיי האושר הנצחיים של עידן המשיח!!

את ה"תודות" לטרגדיה זו, אפשר בראש ובראשונה למסור לראשי מוליכי השולל – שהם ראשי המימסד ה"דתי", ולא דווקא ל"חילונים" שעדיין מטפסים על העצים ומדפדפים בין הענפים בספריו של דרווין! אם ראשי המימסד הדתי היו מובילים באחדות מערכה לזעקה למשיח, ונותנים דוגמא אישית למוסר וצניעות – אז שאר הציבור היה הולך בעיקבותיהם, כמו שהגוף עוקב אחרי הראש! אבל אם הראש עושה מרד – אז כולם סובלים מתוהו ובהו ואבדון – כפי שהמצב הנוכחי מוביל אליו!

 

ט) הבעל שם טוב: "אף אחד לא בא לחפש אותי"

 

מסופר שהבעל שם טוב נסע פעם עם תלמידיו ובדרך ראו ילדה קטנה עומדת ובוכה.

על שאלתו של הבעל שם טוב למה היא בוכה ענתה הילדה:

"שיחקתי עם החברות שלי מחבואים, ואני התחבאתי ואף אחת לא באה לחפש אותי".

 

והסביר הבעל שם טוב, שזהו הבכי של השכינה. הקב"ה כביכול החביא את עצמו בעולם ובמקום לחפש אותו, כל אחד הולך לענייניו.

 

 

אל תשכחו שמטרת כל הבריאה היא: מלכות ה' דרך משיח!

לא קואליציות – אלא משיח!

לא בתי כנסת הם מטרת הבריאה – אלא בית המקדש השלישי משמים!!

לא "תורת חב"ד", "תורת ויזניץ", "תורת שס", "תורת גור" וכו' אלא תורת משה!

לא מפלגות, זרמים ומחלוקות – אלא כל העולם תורה אחת שפה אחת  - ה' אחד!

לא עבודה לרבנים, לרנטגנים וקוסמים – אלא עבודה לה' מלך העולם!

לא עוד "גאונים", "ראשל"צים", "אדוננו ומורנו" וכו' – אלא "עבד ה' " יהיה המשיח!

 

י) יחזקאל פרק ל"ו פסוקים כ"ב – ל"ב

 

כב לָכֵן אֱמֹר לְבֵית-יִשְׂרָאֵל, כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה, לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה, בֵּית יִשְׂרָאֵל:  כִּי אִם-לְשֵׁם-קָדְשִׁי אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם, בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר-בָּאתֶם שָׁם.  כג וְקִדַּשְׁתִּי אֶת-שְׁמִי הַגָּדוֹל, הַמְחֻלָּל בַּגּוֹיִם, אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם, בְּתוֹכָם; וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי-אֲנִי יְהוָה, נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה, בְּהִקָּדְשִׁי בָכֶם, לְעֵינֵיהֶם.  כד וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם מִן-הַגּוֹיִם, וְקִבַּצְתִּי אֶתְכֶם מִכָּל-הָאֲרָצוֹת; וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם, אֶל-אַדְמַתְכֶם.  כה וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים, וּטְהַרְתֶּם:  מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל-גִּלּוּלֵיכֶם, אֲטַהֵר אֶתְכֶם.  כו וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ, וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם; וַהֲסִרֹתִי אֶת-לֵב הָאֶבֶן, מִבְּשַׂרְכֶם, וְנָתַתִּי לָכֶם, לֵב בָּשָׂר.  כז וְאֶת-רוּחִי, אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם; וְעָשִׂיתִי, אֵת אֲשֶׁר-בְּחֻקַּי תֵּלֵכוּ, וּמִשְׁפָּטַי תִּשְׁמְרוּ, וַעֲשִׂיתֶם.  כח וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבֹתֵיכֶם; וִהְיִיתֶם לִי, לְעָם, וְאָנֹכִי, אֶהְיֶה לָכֶם לֵאלֹהִים.  כט וְהוֹשַׁעְתִּי אֶתְכֶם, מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם; וְקָרָאתִי אֶל-הַדָּגָן וְהִרְבֵּיתִי אֹתוֹ, וְלֹא-אֶתֵּן עֲלֵיכֶם רָעָב.  ל וְהִרְבֵּיתִי אֶת-פְּרִי הָעֵץ, וּתְנוּבַת הַשָּׂדֶה:  לְמַעַן, אֲשֶׁר לֹא תִקְחוּ עוֹד חֶרְפַּת רָעָב--בַּגּוֹיִם.  לא וּזְכַרְתֶּם אֶת-דַּרְכֵיכֶם הָרָעִים, וּמַעַלְלֵיכֶם אֲשֶׁר לֹא-טוֹבִים; וּנְקֹטֹתֶם, בִּפְנֵיכֶם, עַל עֲוֹנֹתֵיכֶם, וְעַל תּוֹעֲבוֹתֵיכֶם.  לב לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי-עֹשֶׂה, נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה--יִוָּדַע, לָכֶם:  בּוֹשׁוּ וְהִכָּלְמוּ מִדַּרְכֵיכֶם, בֵּית יִשְׂרָאֵל.

 

שימו לב: מראש, ה' מודיע שגאולת ה' תבוא בבושה וחרפה!

"…לא לְמַעַנְכֶם אֲנִי- עשֶׂה, נְאֻם אֲד-נָי  ה’ -יִוָּדַע, לָכֶם: בּוֹשׁוּ וְהִכָּלְמוּ מִדַּרְכֵיכֶם, בֵּית יִשְׂרָאֵל."

 

יא) בפרק כ', מתאר הנביא יחזקאל איך ה' יביא את מלכותו (דרך משיח) עלינו!?

 

חַי-אָנִי, נְאֻם אֲד-נָי  ה': אִם-לֹא בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה, וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה--אֶמְלוֹךְ עֲלֵיכֶם.

 

כלומר ה' מודיע מראש שמשיח יבוא בכפיה מצד ה'! המשיח יגיע להנהיג את עם ישראל רק אחרי שהקב"ה יפעיל עלינו את ידו החזקה ואת זרועו הנטויה ובחמה שפוכה! זה סגנון דיבור שבעבר הפנה ה' על פרעה או על אויבי ישראל השנואים, רחמנא ליצלן!? אתם מבינים מה קורה פה?

כדי "שנואיל בטובנו" לקבל מהקב"ה חיי נצח, בית מקדש, תחיית מתים, שלום לנצח – ועוד בונוסים נפלאים הכלולים ב"עסקת החבילה" ושמה "משיח" – ה' צריך לתת לנו מכות ביד קשה ובזרוע נטויה! רק אז, "מחוסר ברירה" – נפנה אליו "ונסכים", אמנם כבר בתחנונים… לאותה מתנה מובטחת מימי קדם: נסכים שישלח לנו את המשיח!

למה נסכים?! כי יגמרו "אופציות" המפד"ל, אגודת ישראל, ש"ס, ליכוד, "רבנים", "אדמורים", רמטכ"ל, צה"ל וכו': יהיה בקרוב פחד נוראי ממה שיתרחש – וכולם יבינו שמכל החבורה הזו, לא תבוא הישועה! כלומר משיח יהיה אז בבחינת ברירת מחדל! מחוסר ברירה נבקש משיח – כי כל שאר האופציות המטופשות - פשוט נגמרו!

 

כאמור, לתאור מפורט של המקורות המתארים למה עלינו לצעוק למשיח – מהתנ"ך, הרמב"ם,

הרבי מלובביץ, מהחפץ חיים, מחז"ל, מרש"י, מרבי חיים ויטאל, מהרמב"ן וכו' – לחץ כאן

 

יב) אם בזמן הקרוב יחסית, לא ינהיג ה' את ישראל והעולם בהתערבות ישירה דרך המשיח – אז הסוף של ישראל והעולם ממש קרובים: ממלחמות אטומיות, שיטפונות, רעידות אדמה, אסונות טבע, מחלות  ומה לא!?

 

 

 

מיום ראשון שנברא העולם, כל המטרה של בריאת העולם מתמקדת בכתר: המלכת ה' למלך בעולם, דרך משיח!

הזמן לגאולה בעיתה (זמן מכסימלי לגאולה) כבר עבר. מכל עבר רואים את הזאבים מסביב משחיזים את שיניהם לטרף הקל. מצרים מתחמשת בנשק מתוחכם בסכומי כסף אדירים, איראן מתקרבת למימוש יצור נשק אטומי עם יכולת שיגור, חיזבאללה ממתינים לשעת כושר לשגר אלפי טילים לעבר ישראל, הפלסטינים מכינים אינתיפאדה משודרגת מס' 3, ארה"ב מתכוננת לדקור את השור הישראלי, ובישראל עצמה – ריקבון ושחיתות בכל פינה בשלטון ובכל מנגנון.

  

יג) לכן לסיכום: מי שיצעק למשיח, יפרסם משיח וכו' – לא למען ה' הוא עושה זאת, אלא קודם כל למען עצמו:

כדי שביום הדין, כאשר המשיח ישפוט כל אדם, או בבית דין שמים, תהיה לו תשובה לשאלה:

"מה עשית בנוגע לשבועה שנשמתך נשבעה לשכינה - לפרסם את שם ה' בארץ בהקשר למשיח?".

 

צריך להבין שהקב"ה יסתדר טוב מאד גם עם ארבע או שישה אחוז בלבד מהאוכלוסיה הקיימת! כי מטרת הופעת משיח היא גם יום הדין הגדול והנורא, שפרושו: ישארו לעולם המופלא של תקופת משיח עם חיי נצח וכו' – רק מי שראויים לכך, רק מי שהוכיחו עצמם במעשים – לפרסם שם ה' ברבים וכו'. לעומת זאת מי שהירבה בלימודי קודש ושאר פילפולים במיוחד בשעה זו שבה האניה נטרפת – יתברר לו בקרוב ממש, שהוא הפסיד לנצח נצחים את ההזדמנות לחיות בזמן משיח בארץ!

 

כפי שהזכרנו במספר מקומות באתר זה, הרב היחידי שהעביר בדורנו באופן אמיתי ורצוף את רצון ה' – לעם ישראל, את ההוראות להתאחד סביב ה' בבקשה למשיח כמנהיג, היה הרבי מלובביץ. הוא גם היחיד מבין הרבנים, שעמד ללא חת במערכה נגד מסירת שטחי ארץ ישראל, בשעה ששאר הרבנים נרדמו בשמירה או במקרה הטוב זיגזגו – בשני הנושאים המדוברים!

 

המפתח להקדמת גילוי משיח –  ב י ד י י ם   ש ל ך !

 

המפתח לאיחוד ה' עם השכינה –  ב י ד י י ם   ש ל ך !

 

המפתח להשבת ה' לירושלים של מעלה –  ב י ד י י ם   ש ל ך !

 

 


ראש הדף 

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים (או בית דין של המשיח) ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!

 

2.1) להשתדל בכל יום לצעוק לקב"ה בקול רם שלושה סוגי צעקות, כמפורט בהמשך.

כל מילה בצעקה תמשך כמה שיותר זמן שאפשר, כאשר בסוף כל משפט של צעקה – תוקעים בשופר ומתופפים בתופים. כך אגב נפלו חומות יריחו!

רצוי שהצעקות יהיו תוך כדי הליכה במעגל למשך שבע הקפות. קראו בספר יהושע פרק ו' בקרב על יריחו – נפלו החומות אחרי שבע הקפות מלוות בתקיעות שופרות וחצוצרות: זהו בעצם מה שמכנים כיום "קבלה מעשית"! ממשיכים מחדש בשבע הקפות נוספות של צעקות שוב, כמה פעמים שאפשר.

 

שלושת סוגי הצעקות המומלצות, כאשר כל אחד יכול לשנות את המילים, העיקר שהתוכן העיקרי יופיע:

 

א) "ה' מלך העולם! אנא שלח לנו את משיח בן דוד!"

 

ב) "השטן בן נחש בן תנין נפל ומת"

 

ג) "תקום מלכות ה' מלך העולם לעולם ועד ויפלו כל ממשלות עגל הזהב בעולם!"

 

 

חשוב שכל מילה בצעקה תהיה בקול כמה שיותר רם ותימשך כמה שיותר זמן.

הרמב"ם, הלכות תענית- פרק ראשון

 

א  מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:

(משנה תורה, ספר זמנים)אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, גְּדוֹלָה צְעָקָה, שְׁקוֹרֵעַ גְּזַר דִּינוֹ שֶׁל אָדָם מִכָּל יָמָיו. 

רִבִּי יִצְחָק אָמַר, גְּדוֹלָה צְעָקָה, שֶׁמּוֹשֶׁלֶת עַל מִדַּת הַדִּין שֶׁל מַעְלָה. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר, גְּדוֹלָה צְעָקָה, שֶׁמּוֹשֶׁלֶת בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא. בִּשְׁבִיל צְעָקָה נוֹחֵל הָאָדָם הָעוֹלָם הַזֶּה וּהָעוֹלָם הַבָּא, דִּכְתִּיב, (תהלים ק''ז) וַיִּצְעֲקוּ אֶל ה' בַּצַּר לָהֶם מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם יַצִּילֵם. (שמות ג').

(הזוהר הקדוש, ספר שמות)


 

כאמור קודם, למי שמעוניין, בהסבר ובסיבות לציווי לצעקה – לחץ כאן!

 

היכן לצעוק:

 

א) למי שמתפלל – שינסה לארגן קבוצה בבית הכנסת, שתישאר כל יום אחרי כל תפילה. אם אפשר לרבע שעה לפחות של צעקות עם שופר, בהקפות כמתואר.

 

ב) אפשר לצעוק במקום פתוח כמו בהרים או בשפת הים. רבי נחמן מברסלב הציע שיטה זו לחסידיו – והיא נכונה מאד!

 

ג) גם אם אין שותפים לצעקה – חשוב שאדם ימצא לו זמן ומקום כל יום לצעקה לכמה שיותר זמן שיוכל!

על כל יום שעבר ללא צעקה, יוכיחו לאדם בבית דין שמים, שהוא יכל לקרב את הגאולה באותו פרק זמן יומי של הצעקות!

כל דקה של צעקה – רשומה לזכות האדם, ומעוררת כוחות גדולים בשמים לפי תוכן הצעקה! צריך להבין שאנרגיה לא הולכת לריק לשווא!

 

כמו שבפיסיקה יש חוק שימור אנרגיה – כך גם צעקה של אדם, נשמעת ברקיעים ועוברת כמו דואר שנשלח ליעדו – עד שפוגעת במטרתה! אנרגיה מצטברת בצעקות למשיח – תקרב את המשיח; להבדיל, אנרגית צעקה נגד השטן ימח שמו – מחלישה אותו מאד! לא לפחד ממנו: מי שצועק נגדו – מוגן משמים. וליראים והחוששים בכל זאת: לזכור שהקב"ה - ברוך השם ולהבדיל, הוא החזק והוא השולט, ומי שצועק על השטן ימ"ש שיפול – מוגן בידי ה' מלך העולם, כפי שדוד הנער יצא נגד גולית הפלישתי והיה מוגן בידי ה' בניסים!

 

2.2) בגאולה ראשונה עם משה – ניצל ממכת בכורות, שהכה ה' בכל משפחה – רק מי ששם סימן במשקוף, כדרישת משה. היה זה עוד מבחן של ה', לפני יציאה לגאולה.

היום, כל אחד חייב לשים סימן ברור שיראה לשמים ויראה לאחרים, שהוא בוחר בקב"ה כמלך ובמשיח כמנהיג.

זאת, כדי להבדיל מכל מערכות הבחירות עם המועמדים והשרצים שמריצים עצמם כל שנתיים שלוש על חשבוננו.

 

 

 

סימנים לציפיה למשיח שכל אחד נדרש להציג בגלוי:

 

א) על דלת הבית, בחלון המכונית, בדלת במקום העבודה, בחנויות וגם לחלק לאחרים: להדביק פוסטר מנייר או מדבקה באיזה נוסח משיח שבוחרים. למשל: "העם בוחר משיח", "הפתרון היחיד משיח בן דוד!", "ראש הממשלה הבא – משיח בן דוד", "דור שלם דורש משיח", "אני בוחר בקב"ה כמלך העולם ובמשיח בן דוד כמנהיג ישראל".

 

ב) דגלים עם כיתוב "משיח" , לשים על המכוניות, במרפסת הבית, על האופניים וכו'. 

כל כיתוב אחר טוב. כמו למשל: "בוחרים במשיח" או ,"רוצים משיח", "מגיע לנו משיח" וכו'

 


איך תיראה חזית הבית שלכם עם שלט משיח:
שימו סימן ברור במי אתם באמת בוחרים!!
דגל משיח = התשובה לדגלים של דעא"ש!

עדכוני י"ב באלול ה'תשע"ד / 7.9.2014

3) חשוב מאד ליידע אחרים בנושא המדובר: קרא בנביא יחזקאל פרק ל"ג – הצופה שמחוייב להזהיר!

 

 

 

האפשרויות:

 

א) לחלק דף עם תמצית הנושא ומה כל אחד נדרש לעשות - בתיבת הדואר. לרשום בתחתית הדף מספר טלפון להסברים,

או כתובת אתר זה: http://v871.com    

דפים מומלצים לחלוקה בתיבות הדואר :לחץ כאן

 

ב) לעמוד בצומת מרכזית בעיר המגורים או בכניסה לתחנת אוטובוסים / רכבת מרכזית – עם שלט משיח ("אנו בוחרים במשיח" למשל) ולחלק למי שמעוניין דף תמציתי בנושא. עומדים עם דגל משיח, משמיעים בטייפ נייד שיר משיח, מחלקים סטיקר בנושא משיח וכו'.

 

ג) לעלות לשידורי מאזינים ברדיו כמאזינים – ולהסביר שאין מנהיג אמין, ישר ובעל יכולת להתמודד עם האירועים הקשים שבדרך – רק משיח!

לא משנה אם רמת ההסבר שלכם מינימלית ולוקה בחסר – העיקר שהזכרתם בגלי האתר את האפשרות של משיח כמנהיג! כל פעם שבשמים שומעים מילה משיח – זה עושה שימחה שם ומקיים את הדרישה לציפייה למשיח שאנו חייבים להראות!! כל פעם שמשמיעים את השמות: "ליכוד", "שס", "אגודה" וכו' – השטן ימ"ש שמח: יש פילוגים, ולא מבקשים משיח!

 

4) פעולות לפירסום נושא משיח הכרוכות בתשלום כספי: לפרסם מודעות בנושא משיח בשלטי חוצות, באוטובוסים, בעיתונים, ברדיו ובטלויזיה. רצוי עם טל' להתקשרות להסברים, או עם כתובות אתר/ אתרי אינטרנט שמומלצים. משפט דוגמא לשלט חוצות או לפרסום בעיתון:

"המשיח נמצא בישראל", או "המנהיג הבא – משיח בן דוד!" וכו' + כתובת אתר מומלץ או מס' טלפון למידע והסברים.

 

בנושא הלבטים בעניין הכסף

 

לא לשכוח שגואל ראשון משה – עזב ארמון. פרעה לעומתו נשאר עם הארמון, עם הרכוש, עם הכסף והפאר – וסופו שצבאו שקע במים, דווקא ההומלס משה זכה ונבחר לתת את התורה – וכל העולם מכיר אותו: מפרעה לא נשאר כלום לעולם!

לא לשכוח שיהודי אירופה לפני השואה לעגו לחלוצים שעלו לארץ חסרי כל; והסוף היה, שדווקא מחוסרי האמצעים ה"תימהונים" שעלו לארץ וחיו בתנאים קשים, דווקא הם גם בנו מדינה וגם ניצלו מהשואה!

לעומתם, "היהודים הרציונלים", שנשארו מרצונם בגלות אירופה ונדבקו לעגל הזהב ולחיי הנוחיות –דווקא הם היו אלו שהפסידו את כספם, את כבודם ואת חייהם! בבית דין שמים עוד הזכירו להם, למסכנים- שהם יכלו לעלות לארץ- אחרי הצהרת בלפור בנובמבר 1917 : "ארץ ישראל בית לאומי ליהודים"- השערים היו פתוחים!

 

ולימנו אלו, בנושא "הלבטים הכספיים" – קיראו בנביא צפניה ואחרים:

 

בקרוב מאד, יהיה מצב בו הכסף יאבד את ערכו; בארץ ממילא ישלטו הערבים ולא יהיה ערך לא לבתים היקרים והמפוארים, לא לחסכונות בבנק ולא לזהב! מי שיוכל ויהיה זכאי לכך, יברח למדבר ולהרים עם המשיח!

מצד שני, מי שמכספו פירסם משיח – בנה לעצמו את תיבת הנח: גם במלחמת גוג ומגוג הנוראה וגם במשפט בבית דין שמים יעמדו לו הפירסומים לעורר את עם ישראל למשיח – כעדי סנגוריה אמיתיים ומוחשיים! כאשר תהיה רעידת אדמה קשה בישראל – מה יעזרו הכספים הרבים שנשמרים בבנקים? כאשר תשוגר פצצת אטום מאיראן על ישראל – מה יעזור הרכוש הרב שאוגר האדם בישראל? אבל מי שהזהיר את עם ישראל מזמנו וכספו לבקש משיח – בכך עשה לו פוליסת ביטוח חיים אמיתית: ה' יפסח עליו במכות הנוראיות שבדרך, כפי שפסח במצרים על מי ששם סימן במשקוף הדלת כמצוות משה!

 

בני אדם, תקלטו שבקרוב ממש -  ה' מרסק וטוחן את כל מונח הכסף:
זמן קצר עוד נותר להשתמש בכסף (שממילא יאבד את ערכו) במטרה להציל אחרים ולהציל את עצמכם בפירסומי משיח לעורר את העם למלכות ה', במקום להיאבד תחת מנהיגות הנוכלים הסדרתיים המתחלפים במדינת הטיטאניק ישראל!

 

5) סיכום:

 

א) מי שיפעל מכל הלב – ויעשה את כל הפעולות שהוזכרו, ואולי יש לו רעיונות נוספים – זכה.

 

ב) מי שיעשה אפילו חלק מהפעולות שהוזכרו: זה טוב, כהתחלה לפחות. רצוי מאד להתקדם עם הזמן – ואין הרבה זמן.

 

הרבי מלובביץ

ג) הרבי מלובביץ דרש מאנשי חב"ד לעשות פעולות אלו. לא מראשו הוא בדה את הדברים: הרבי מלובביץ קיבל הוראות מבית דין שמים, הוראות שהן בבחינת פיקוח נפש מהקב"ה! אבל בשטח, אנשי חב"ד לא עולים לשידורי מאזינים ברדיו, לא צועקים בכלל, השלטים והפירסומים שלהם בנושאי משיח (וא"י)- זניחים בהתחשב במיליארד וחצי דולר שהיו בקופת הרבי כשהסתלק ב- ג' תמוז התשנ"ד (1994).

 

הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ):  שיחת כז' ניסן התשנ"א

"ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"

 

תמו ההסברים, נגמרו המילים עכשיו לעבודת משיח:

 

בכל יום לצעוק למשיח, לחלק חומר בנושא, לעמוד עם שלט משיח במקום מרכזי, לעלות לשידורי מאזינים ברדיו, מכספיכם לשים מודעות ושלטי חוצות לעורר למשיח!

 

בדיקה עצמית: "…האם אני אשאר חי ושלם ממלחמות ואירועי גוג ומגוג הקרבים – לתקופת חיי הנצח של זמן משיח?!"

 

 

 

 

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014


על כל אחד להוכיח את הציפייה למלכות ה' דרך משיח:
שימו שלט "בוחרים משיח" בחזית הבית ועל המכונית:
ביום הדין הקרוב – ישאלו אתכם על כך!

עדכוני כ"ט באב ה'תשע"ד / 25.8.2014

מהי מטרת האתר?!
מה יעשה אדם כדי שינצל מחבלי משיח, ממלחמת גוג ומגוג, אסונות טבע וכו'!

עדכוני ח' בטבת ה'תשע"ד / 11.12.2013