בס"ד


 

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!
עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014


 

שואל אותנו א.ה: מה עם כל תחזיות ליקוי הירח האדום וכל "הנבואות"... התבדו?!... לא קרה כלום?!

 

חייבים להודות : כל התחזיות האסטרולוגיות המפחידות, ליקוי הירח ה"אדום", וה"נבואות" והמסרים וההשערות - התבדו...לא קרה כלום ! ומשיח [כרגיל!] איננו!!! חבל. עולם כמנהגו נוהג, הרשעים ממשיכים לחגוג, ואלו שמחכים - ממשיכים לחכות...חבל

נראה לי שנחכה עוד הרבה הרבה זמן...אז מה ? כל ענין המשיח הוא אשלי'ה? האם "ימות המשיח" זה הכל "טכנולוגי'ה"? וזה כל הסיפור

או שיש לענין הסבר אחר לגמרי ממה שאנו חושבים? מי יודע

 

 

אנו משיבים בפירוט כי בוודאי  אצל רבים מכרסמת "התובנה":

 

נכון שביאת המשיח מעוגנת בעיקר ה- 12 מתוך 13 עיקרי הרמב"ם:

 

"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"

 

נכון שהמצב בארץ ובעולם "לא מי יודע מה סימפטי"...

אבל מכאן ועד לגילוי משיח: המרחק גדול?!...

 

תשובתנו לנבוכים:

 

כאשר באו נביאי האמת והזהירו מפני אסון קרב, גם הם נענו בבוז, בספקנות, נרדפו, חלקם נרצחו (ישעיהו, זכריה) חלקם הושמו בבור (ירמיהו), אפילו אליהו הנביא שהראה לעיני כל אש יוצאת משמים: נאלץ לברוח, ואיש לא רצה לארח אותו אפילו ללילה אחד!...

 

גם ערב השואה באירופה הוזהרו היהודים, אבל תשובתם חזרה על הטקסט הספקני הלעגני הקבוע:

יש לנו רבנים ו"גדולי דור", ולהם נשמע!...

למה באת לעשות לנו שחור, גם כך הכל שחור!...

מי שלח אותך? מי מינה אותך? מה יוצא לך...

 

נח הזהיר את בני דורו לאורך 120 שנה ואיש לא הקשיב לו, רק לעגו לו פרחחי הדור כפי שגם כיום פרחחי אשפה כמו נתן זהבי, גבי גזית, ירון לונדון, מוטי קירשנבאום ודומיהם: פותחים פה נגד ה' ותורתו, ובכל הזדמנות הם גם מסיתים נגד מי שמיישב את הארץ, אבל מנגד, הם מתלקקים לפראי האדם הישמעאלים ימ"ש...

 

* גילוי המשיח יהיה בפתאומיות כפי שכותב הנביא מלאכי:

 

{א} הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות: {ב} ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים:

(מלאכי ג')

 

מצודת דוד> {א} הנני שולח מלאכי . מוסב למעלה להשיב על תלונותן שאמרו איה אלהי המשפט ויאמר הנה בזמן הגאולה העתידה אשלח אני מלאך מן השמים והוא יפנה הדרך לפני ר''ל הוא יבער מן העולם הפושעים והמורדים לטהר את הארץ לפני בואי להשרות שכינתי בארץ : האדון וגו' . זהו מלך המשיח אשר עין כל אדם מצפה ומייחל לו ומבקש ביאתו : ומלאך הברית . כן יקרא אליהו הנביא כי הוא קנא על ברית המילה שמנעה מלכות אפרים כן ארז''ל : אשר אתם חפצים . שיבא לבשר הגאולה ולהחיות המתים כי הוא מעותד על הבשורה הזאת ועל התחיה כמ''ש בסוף הספר הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וכו' : הנה בא . אמר בלשון עבר כי כאשר יבא המשיח יהיה אליהו כבר בא כי הוא יקדים לבוא : {ב} ומי מכלכל . ומי יוכל לסבול את יום בוא המלאך המפנה הדרך ומי היוכל להתקיים ביום שיהיה נראה ונגלה המלאך ההוא והוא כפל ענין במ''ש : כי הוא . כי המלאך ההוא יהיה כאש המצרף את הכסף ושורף את הסיג וכבורית של המכבסים שמסיר כתמי הבגדים כי כן הוא ישמיד ויכלה כל הפושעים והמורדים.

 

 

כמו שנכתב במסכת סנהדרין דף צ"ז:

 

ג' באין בהיסח הדעת אלו הן משיח, מציאה ועקרב

 

מצד שני, כל הסימנים המאפיינים את ערב גילוי משיח כבר התקיימו, כולל המעצמה התוקפנית שתקום לימי משיח = פרס:

 

א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם

 (ילקוט שמעוני, ישעיהו ס')

 

תזכורת לנכתב בילקוט שמעוני לשנה שבה נגלה מלך המשיח "וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם": חמינאי הסביר בעבר כי הנשק הגרעיני רק יקדם את בואו של האימאם הנעלם המהאדי, האימאם ה-12 מבשר הגאולה! ● האיראנים מחכים לאימאם הנעלם, ומה איתנו?!

עדכוני י"ח בכסלו ה'תשע"ד / 21.11.2013

 

 

ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקב''ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב...

(סנהדרין צ"ז)

 

"המן": שוב רמז לפרס (איראן) ממנה תבוא הסכנה שתעורר את העם בישראל לזעוק לעזרת ה'...

 

התוקפנות של איראן ויכולתה להגיע לנשק השמדה המוני: מתוארת במקורות כזמן לגילוי משיח וגאולה.

 

ר' שמעון בר יוחאי: אם תראה רגלי סוס פרסי (לוחם) בגליל (או בארץ) – דע שמשיח קרוב!

"סוס פרסי" = חיזבאללה שליח איראן , פרס!

 

מי שרוצה, יחפש "סימנים לתקופת גילוי המשיח" ויקבל שפע מידע המאפיין את תקופתנו.

 

להזכירכם, כבר לפני 8 שנים אמר הרב יצחק כדורי:

המשיח ישנו...

המשיח פועל...

המשיח משתמש בכלי התקשורת לפרסם את דבריו...

 

דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 8 שנים:
נשמת משיח התעברה באדם מישראל ● המשיח כמנהיג לא יישב בשום לישכה, אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים, שביניהם גם כלי התקשורת ● המשיח יתגלה בתחילה לבודדים שיידעו על היותו משיח: לאו דווקא לגדולי תורה, אלא גם לכאלו המזהים כח הנהגה מבלי יכולת להסבירו! ● רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים, אך עד כה לא ידעו שזהו המשיח ● סודו של המשיח (זהותו) הינו סוד חצי מדינה.

עדכוני י"ד באדר א' ה'תשע"ד / 14.2.2014

 

גם הרבי מלובביץ התבטא עוד בשנת 1987 ה'תשמ"ז בחודש אדר:

 

"כל הסימנים מוכיחים כי גאולת ישראל קרובה והמשיח עומד לבוא מייד"

 

התפרסם ב"ידיעות אחרונות" 18.3.1987 / י"ז אדר ה'תשמ"ז

 

עברו מאז כבר 27 שנים... מה קרה שלא התגלה משיח?!

בשמים חיכו לאורך קרוב לשלושים שנים: שיצעקו לבקש משיח...

עכשיו כבר לא מחכים: הצעקות יבואו בכפיה! קרא בהמשך...

 

כך גם הרב אמנון יצחק, הרב זמיר כהן ואחרים, נותנים הרצאות מהן ברור שבדור זה יתגלה המשיח.

 

מה שמשתמע למשל מהסדרה הקרובה של ארבעה ליקויי ירח אדום שהראשון כבר היה  ביום הראשון של פסח השנה:

אנו בתקופה דרמטית והרת גורל לעם ישראל!

מסדר גודל של מלחמות ששת הימים, מלחמת השחרור, גרוש ספרד – שגם אז ארעו ארבעה ליקויי ירח אדום בתחום של שנה וחצי, שנתיים!

 

ליקוי ירח אדום, פסח, סוכות

 

הנביא יואל: "הירח יהפך לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" ● ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן, 15.4.14 (בליקוי הירח) צבע הירח: אדום! ● בשנה וחצי הקרובות יהיו ארבעה פעמים בהם הירח יהיה אדום: ראו מה קרה לעם ישראל בפעמים הקודמות בהן הירח נצבע באדום!...
● האם ילוסטון בארה"ב לקראת התפרצות סופר וולקנית?

עדכוני י' בניסן ה'תשע"ד / 10.4.2014

 


ג) היו שנים בהן חיכו משמים שהעם בישראל יוכיח ציפייה למלכות ה' דרך משיח: בצעקה, בפרסום, בדגלים, בשלטים, בתהלוכות וכו'...

 

אבל העם כפוי הטובה והכסיל:

ממשיך כל 4 שנים לבחור מחדש במשיחי שקר, בחבורת נוכלים אגואיסטים, מגלומנים, תאבי כבוד ובצע, שמשתינים על העם – אבל העם ממשיך כעבד נרצע לרוץ שוב ושוב לקלפי כמו נרקומן אהבל שרץ למנת הסמים שלו!

 

מזה זמן מה חל שינוי מבחינת השמים!

 

לא מחכים שהעם בישראל יצעק מרצונו החפשי לבקש משיח!

הגאולה לא תבוא באהבה, בתבונה, בכבוד ובשמחה:

הגאולה תבוא: בכפיה! בבושה! בסבל! בבזיון!

 

ה' מבטיח מראש: "ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"!

 

{לב} והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן: {לג} חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם: {לד} והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה: {לה} והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים: {לו} כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם אדני ה': {לז} והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית: {לח} וברותי מכם המרדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי אני ה'

(יחזקאל, כ')

 

כך גם בפרק ל"ו מסביר ה' מראש איך תבוא הגאולה:

 

{טז} ויהי דבר ה' אלי לאמר: {יז} בן אדם בית ישראל ישבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטמאת הנדה היתה דרכם לפני: {יח} ואשפך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגלוליהם טמאוה: {יט} ואפיץ אתם בגוים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים: {כ} ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו: {כא} ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה: {כב} לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני ה' לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם: {כג} וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאם אדני ה' בהקדשי בכם לעיניהם: {כד} ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם: {כה} וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם: {כו} ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: {כז} ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם: {כח} וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים: {כט} והושעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל הדגן והרביתי אתו ולא אתן עליכם רעב: {ל} והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים: {לא} וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקטתם בפניכם על עונתיכם ועל תועבותיכם: {לב} לא למענכם אני עשה נאם אדני ה' יודע לכם בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל:

 

 

את ההתנהגות הזנותית והשפלה של עם ישראל מתאר הנביא בשם ה': העם בישראל נמשל כזונה שעוד משלמת למאהביה כדי שיזנו עמה:

 

● הנביא יחזקאל מדבר על הזונה שנותנת אתנן למאהביה כדי שיכנסו למיטתה: זהו ביבי, הנוהג בזנות לפני הסרסורים אובמה ואבו מאזן ימ"ש!

עדכוני ו' בניסן ה'תשע"ד / 6.4.2014

 

כך המשת"פ ביבי ימ"ש נתן אתנן לרוצח היהודים אבו מאזן ימ"ש ושחרר פעם אחר פעם מרצחים ישמעאלים שרצחו יהודים נשים וטף!

נתניהו ימ"ש נהג כזונה שמעניקה מתנות לסרסורים וללקוחות שלה, רק כדי שיקיימו עמה את המשך "הקשרים" = "משא ומתן" = "מתן ומתן"!

 

כל העם בישראל עמד מנגד מעשה הזנות של המשת"פ ביבי: וכולם שתקו! נאלמו דום!

 

הרבנים: שתקו!...

"אנשי הרוח" והשמאל: רקדו!...

אנשי "הימין" + "הליכוד": אכלו ושתו!...

אנשי חב"ד: עסקו בפרו ורבו!...

החרדים: צרחו "איפה הכסף"!...

 

אשר על כן, הגאולה בוא תבוא והיא קרובה, אבל היא תבוא בכפיה:

 

כבר כיום אסון רודף אסון בכל המגזרים בישראל כולל אצל "הדתיים" והחרדים!...

 

אסונות מוזרים! ילדים מאבדים חייהם במחלה, מחומרי הדברה, גז, בטביעה, בנפילה, בתאונה, נשכחים ברכב ונחנקים!...

 

אבל העם האהבל היושב בדור הזה בציון, לא צועק ל- ה' לבקש משיח כפי שאבותינו במצרים צעקו כאשר ראו איך ילדיהם נזרקים לתנינים?!

 

● ריבוי אסונות מוזרים עם ילדים: כפי שהיה לפני גאולה ראשונה במצרים, רק אחרי שצעקו נגאלו.

עדכוני כ"ג בשבט ה'תשע"ד / 24.1.2014

 

 

* על כן לסיכום: "אין מה לדאוג"!...

 

המשיח נמצא בארץ ופועל: כבר שנים רבות...

הוא יתגלה עוד זמן לא רב, אבל כמו במצרים בזמן משה: רק אחרי שיצעקו בקול ויבקשו אותו.

 

כי זה התנאי מהתורה: שיצעקו בקול רם ממש!

 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה" - כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... לרמוז כי [בזה] תלוי ביאת הגואל".

 


ומובא בספר עץ הדעת טוב, מרבינו חיים ויטאל זצ"ל, עה"פ בתהלים (קכ"ד) "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם..." - "שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים... ועתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם... ואין לנו תקוה אחרת... וזהו שנאמר עזרנו בשם ה'".

 


ועה"כ בשיר השירים (ב.) "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" - אמרו בילקוט ובמד"ר: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות אלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות - על החשבונות...", ופירש ב"עץ הדעת טוב": "ואם תאמר מה זכות נזדמן להם לכל הניסים ההם, לפי שאז צעקנו אל השי"ת".

 


רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו: מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו !
רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!

 

מאחר "ולא מתאים" כיום לאיש לצעוק לבקש משיח, גם לא לצבועים הנקראים "חרדים" ו"דתיים": אזי מתקרב השלב של "עת צרה ליעקב וממנה יוושע" – אם לא צועקים עקב האסונות הנוכחים, אם אומרים שזה "קרי" כדברי הרמב"ם... הרי זו דרך אכזריות ותביא הצרה עוד מגה צרות: ואז כל אחד יצעק "מעומקא דליבא"!

 

העיקר הי"ב של הרמב"ם:
"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה  עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

הרמב"ם בהלכות תענית:
מצוה עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות "

 

ואז... בושו והיכלמו... אחרי שתצעקו... יתגלה המשיח!

 

 

מתי כל זה יהיה?!

 

ה' לא גילה, גם גם לא למלאכים: מתי יהיה גילוי משיח...

 

אבל גם עם של אהבלים יכול לעקוב אחר הארועים שיהיו בקרוב, ולבחור באיזה שלב של צרות "כדאי לו" לצעוק!

 

 


* רוצים משמים לתת לאדם מתנות מדהימות בחינם!!

 

חיי נצח...

חיים בעולם בלי מחלות, בלי דיכאונות, בלי מלחמות...

בית המקדש בירושלים וכל הגויים עולים אליו...

תחיית המתים...

קשר עם עולמות אחרים...

כל העולם (מי שישאר...) מדבר עברית ובא לציון ללמוד...

 

אומרים לאדם: רק לפחות תצעק ותבקש את המתנה ותזהיר אחרים במודעות ודגלים וכו', תתחיל לשמור מצוות...

 

עונה האדם:

 

תגיד... כל הסיפור הזה רציני?!...

 

מנגד, החרדים והדתיים אומרים: "אל תדחק את הקץ"!...

יש לנו את המרן והראשל"צ שחוגגים כמאפיה לעסקי כשרות, חתונות, משכורות של 40,000 ש"ח לרב של עיר + "עסקי תורה" מניבי רווחים מהצד...

מי בכלל צריך משיח כאשר הראשל"צים והמרנים חוגגים בכספים?!...

 

אז תפסיק לנדנד: "המשיח קרוב"!...

 

אמר הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל (בספרו אור יחזקאל מאמר אמונת הגאולה), כי זאת עלינו לדעת, שרק אלו אשר ציפו לגאולה הם יזכו לראותה, וכשם שמצינו גבי יציאת מצרים שיצאו אחד מחמשה, ויש אומרים אחד מחמישים, ואמרו חז"ל (שמות רבה י"ד), שהקב"ה שהוא בוחן כליות ולב, ראה באחרים שהיה להם שררות במצרים והיה חסר להם רצון לצאת ממצרים, משום כך מתו בשלשת ימי אפלה ולא זכו לצאת ממצרים. כמו כן יהא בגאולה העתידה שהצפיה לגאולה, תנאי הכרחי לזכות לגאולה.

 

 

"שכחתם" רק דבר אחד!

 

בלי קשר אם המשיח יתגלה בקרוב...

 

הנשמה של כל אחד מאיתנו התחייבה בפני השכינה בשבועה לפני שירדה לעולם:

לשמור מצוות...

לפרסם את שם ה' בהקשר לתורה, למצוות ומשיח!

 

כך שכל אחד כיום נחשב כמפר שבועה ל- ה' אם אינו צועק בקול לבקש משיח ואם אינו מפרסם מכספו לאחרים בתקשורת ובכל מקום שיבקשו משיח, ישמרו מצוות ולא ימסרו שטחי קודש!

 

מי שהוא חושב שהוא יזכה לחיי נצח + כל "הבונוסים" הנלוים לתקופת משיח רק אם יזמזם כמה פסוקי "שלח לנו צמח דוד עבדך", אבל לא יוכיח ציפייה אמיתית למשיח במסירות והקרבה: בצעקה ופרסום?!...

 

הרי כך גם יהודי אירופה ערב השואה הסתפקו "בשיבה לציון": בזמזום "השיבנו לציון", אבל אפס מעשים בשטח לעלות לארץ הקודש!

גם אחרי הצהרת בלפור, כמו שאחרי הצהרת כורש: רק מתי מעט מסכנים שבו לארץ!

כל המיוחסים, בעלי הנדל"ן: נשארו בבבל!

כמו שבגאולה ראשונה ע"י משה רבנו, נדרש האדם להוכיח אומץ בקשירת הטלה שנחשב אליל במצרים, אומץ בשחיטתו, אומץ בעזיבת המוכר והנוח ויציאה אל הבלתי נודע למדבר...

 

 

סוף דבר

 

המשיח נמצא ויתגלה: פתאם!

 

הכל קרוב ותראו זאת לפי הארועים!

גם לפי שעון הזמן המתקתק של כדור הארץ שמתחמם ומתבשל ובאמתחתו מגה הוריקנים ושטפונות מצד אחד ואזורי בצורת מצד שני – שיביאו למלחמות בין עמים על מזון ועקב חוסר במים!

האטום האיראני: מתקרב... כלכלת העולם: לפני קריסה... המוני אזרחים: יוצאים לרחובות...

 

כפי שאבותיכם לעגו לנביאי האמת לאורך שנים, אבל חטפו את מכת המחץ בהפתעה: כך גם אתם לא חשים את עוצמת הימים, ואינכם רואים את העננים השחורים שמביאים עמם גשם של גזירות שלא תוכלו לעמוד בהן!

 

ה' מלך העולם יחליט מתי יתגלה המשיח.

ה' מלך העולם גם יחליט: מי המשיח.

לא עגלונים של חב"ד או אהבלים שנוסעים לאומן: יחליטו מי המשיח!

רק אליהו הנביא יבשר על המשיח לעיני כל, כאשר ה' יחליט על כך!

 

משפט המפתח שחל לגבי בני האדם:

 

לא משנה מתי משיח יתגלה!

הנשמה שלך נשבעה לשכינה לפרסם שם ה' ולפרסם משיח, ועל כך היא תתן את הדין ביום המשפט!

 

כמו שאמר ה' מראש:

 

לא למענכם תבוא הגאולה! בושו והכלמו!

 

מי שנותר בו עוד מעט שכל פנוי לשימוש, יעשה הנדרש כאן:

 

מה לעשות כדי להינצל

 

הגאולה תבוא בכל מקרה, גם בלי "טובות" מבני האדם:

רכבת הגאולה דוהרת עכשיו על הפסים של המסלול האיום והנורא: "עת צרה ליעקב וממנה יוושע"!

 

טמבלים שלא קולטים את חומרת הצרות הנוראיות שמתרחשות בכל יום, מזמינים על עצמם מגה צרות כפי שהרמב"ם הזהיר!

 

{יט} כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף: {כ} וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק: {כא} ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר ה' צבאות: {כב} זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים: {כג} הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: {כד} והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם:

(מלאכי, ג')

 

צריך להגיד תודה ל- ה' שהאפשרות של "והכתי הארץ חרם" = השמדת העולם חלילה, לא תהיה, אחרי שש פעמים שהעולם נברא ונחרב! הושמד! השאלה רק... כמה ישארו הפעם...

 

{א} ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר.

(דניאל, י"ב)

 

מובטח שהצרות שיבואו: כמותן לא היו!

צרות מעבר למה שהיה בחורבן הבית, בפוגרומים, בשואה...

 

כי אנו בעצם ימי יום הדין הגדול והנורא!!

 

 

על איסור חישוב הקץ הביא המגיד מדובנא משל יפה:

 

כי הנה ידוע משלו של המגיד מדובנא על אדם שנסע עם בנו לחתונה המתקיימת בעיר רחוקה, אחר שעברו כברת דרך קצרה שאל הבן את אביו: אבא - מתי כבר נגיע לחתונה, ענה לו אביו: בני - הלא ידעת כי החתונה מתקיימת בעיר רחוקה מאוד מעירנו וזה רק עתה יצאנו לדרכינו והנך כבר רוצה לדעת מתי נגיע, כאשר הגיעו סמוך לעיר בה מתקיימת החתונה שאל האבא את העגלון: כמה זמן עוד נותר לנו להגיע אל העיר, כי כבר רצה ללבוש את הבגדים המיועדים לחתונה, כשמוע הבן שאלה זו מאת אביו, מיד שאלו: אבא - והלא קודם אמרת לי שלא צריך לשאול אלא להסיח את הדעת כדי שלא תיקשה הדרך עלינו, ענה לו אביו: בני - קודם היינו עוד רחוקים ולא כדאי היה לחשוב על כך, אבל עכשיו שאנו קרובים צריך לדעת בדיוק אימתי נגיע למחוז חפצנו על מנת שנוכל להכין את עצמינו להיכנס בבגדים המתאימים לחתונה. ונמשלו: אמנם חז"ל אמרו כי צריך להסיח את הדעת, אולם לא אמרו זאת אלא לבני הדורות הראשונים אשר היו רחוקים מן הגאולה, שכן ידעו הם ברוח קודשם כי עוד חזון למועד הגאולה, לפיכך אמרו להסיח את הדעת כדי שלא תכבד הצפיה, לא כן אנו החיים ממש בעיקבתא דמשיחא, שרי לן לברר לחקור ולדרוש אימתי אתי, כי על כן צריכים אנו להכין עצמנו על מנת שנהיה ראויים לביאת גואל צדק.

 

 


 

נספחים:

 

1) הגאון מוילנה אמר (ומקובל גם על אחרים) “כי אלף שנים בעינך כיום האתמול" (תהילים צ') = על כל יום בריאה קיבלנו 1000 שנים.

שישי בצהרים 12:00, היום ה- 5.75 בבריאה מקביל ל-ה'תש"ן (1990) שנת 5750 – צריך היה לראות הכרזה על המשיח וכו' – שזה תאריך בעתה ולא אחישנה.

ביום שישי בצהרים: מתחילים הכנת שבת, הארת שבת, מכאן החישוב, כלומר אנו כבר 24 שנים אחרי תהליך שבו הייתה צריכה להיות הגאולה בסימנים ברורים: בתהליך בעיתה!

 

אחר כך לפי "החסד לאברהם" לפי כמות המים במקוה, חישבו את ה'תש"ס.

בקיצור, עברנו כבר מזמן את זמן הגאולה, גם לפי חישובי בעיתה, אנו עכשיו בשלב "ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים"...

 


 

2) סימני "פני הדור כפני הכלב":

 

תניא ר' יהודה אומר דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן יאשם ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ופני הדור כפני כלב והאמת נעדרת שנאמר {ישעיה נט-טו} ותהי האמת נעדרת... אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות...

(סנהדרין צ"ז)"בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים..."

(סוטה, דף מ"ט)

 


 

3) מלחמת האזרחים בסוריה בין אסד למורדים, מביא אותנו למדרש הרשב"י על דמשק:

 

 

"...מדברי המלאך לרשב"י על מלחמות ערב הגאולה וזה לך האות, כשאתה רואה שנפל נירון מזרחי שבדמשק נפלה מלכות בני מזרח ואז תצמח הישועה לישראל ומשיח בן-דוד בא"...

 

"דמשק" = אותיות "מקדש"

 


 

4) רוסיה פלשה לחצי האי קרים, עימותים באוקראינה

 

הגאון מוילנה: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...

 

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...
● הפגנות החרדים נגד גיוס לצבא- השוואה לשבטי ישראל שלא רצו להלחם ביושב הארץ הכנעני לפי צו ה'...

עדכוני ז' באדר ב' ה'תשע"ד / 9.3.2014

 


 

5) אסונות טבע הרסניים בעולם, במימדים תנ"כיים

 

בארה"ב ובבריטניה גל מתמשך של אסונות – סופות ושטפונות: "בממדים תנ"כים"! ● המדענים שואלים: "האם מזג האויר בעולם השתגע?!" ● התשובה כבר כתובה אצל חז"ל: לעתיד לבוא (תקופת משיח) הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה שנאמר "הנה היום בא בוער כתנור" וכו' ● אכן כבר הפעילו משמים את קוביות הדומינו של סדרת ארועי טבע קשים שרק ילכו ויגברו!

עדכוני ל' באדר א' ה'תשע"ד / 2.3.2014

 
הרבנים שטיינמן, קנייבסקי ושטרנבוך מעדכנים: המשיח בפתח, אנו בחבלי משיח! ● הרב אמנון יצחק: מלחמת גוג ומגוג החלה!

עדכוני ט' בניסן ה'תשע"ד / 9.4.2014


מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.