בס"ד


 

הרב יוסף ברגר מרבני קבר דוד המלך יוזם אחדות עם ישראל בכתיבת ספר תורה לכבוד מלך המשיח: כל יהודי ישתתף באות אחת, אות ראשונה כתב הרב דוד אבוחצירא מנהריה שאמר: מהרו לכתוב הספר, כי לא יהיה לכם הרבה זמן! מלך המשיח יופיע בתהלוכת חנוכת הספר ויקבלו כמתנה!
"ביאת המשיח" בגימטריה: "תשע"ו" (שנה נוכחית)
עדכוני ב' בטבת ה'תשע"ו / 14.12.2015הרב יוסף ברגר יוזם אחדות עם ישראל בכתיבת ספר תורה לכבוד מלך המשיח

 

דברי הרב דוד אבוחצירא: מדקה 7:00

 

מסר מרבי דוד מנהריה : חובה לשמוע !!! הגאולה בפתח!!!!!!אתם צריכים למהר ולכתוב את הספר תורה הזה כי לא יהיה לכם הרבה זמןאת הספר תורה הזה אתם תובילו לפני משיח צדקנו משיח צדקנו יופיע בתהלוכה הזאת . אתם תובילו את זה למלך המשיח מתנהחובה לשמוע עד הסוף.. המסר בדקה 7

‎Posted by ‎עולם התורה‎ on‎ יום שני 7 דצמבר 2015

 

 

מטרת כתיבת ספר התורה לקראת גילוי המשיח היא

 

להעביר מסר: עם ישראל מבקש את מלך המשיח!!

 

מיוחד – החלה כתיבת ספר התורה של כלל ישראל

"לכבוד נעים זמירות ישראל דוד מלך ישראל" רבני קבר דוד המלך מקרבים את הגאולה ע"י כתיבת ספר תורה שכל עם ישראל הולך להיות שותף לכתיבתו. וגם: דבריו הנדירים של הרב דוד חי אבוחצירא מנהריה.

http://hitchazkut.co.il/?p=887

 

 

להשתתפות בספר התורה לכבוד מלך המשיח: 02-5000920

 

הרב יוסף ברגר הינו בנו של אדמו"ר ממישקולץ הרב שלום ברגר מפתח תקוה:

 

האדמו"ר ממישקולץ בשמחת בית השואבה: "המשיח כבר כאן"

רבבות בני אדם השתתפו בשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ בראשות האדמו"ר שהודיע כי "המשיח כבר כאן" והסביר מדוע נחתו לאחרונה אסונות על הציבור

http://www.kikar.co.il/181955.html

 


 

הרב יוסף ברגר: כיצד ניתן לקרב את הגאולה?

סימני דור עקבתא דמשיחא כבר התקיימו במלואם, וכפי שזה נראה זה ממש קרוב. האם יש לנו יכולת להשפיע ולקרב את הגאולה בכוחות עצמינו?

 

ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו!

 

הנביא (מיכה ו, טו) ובמדרש תנחומא (תולדות יז) לימדונו ש"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", כלומר, הנפלאות שנזכה לראות בגאולה הקרובה יהיו דומים לאותם ניסים שארעו לאבותינו במצרים.

והנה, המתבונן במה שאנו אומרים בהגדה: "ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו, וישמע ה' את קולנו, וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו", רואה דבר ברור: עם ישראל במצרים כשסבלו סבל רב מתוך גלות קשה ומרירה, הבינו לבסוף שאין להם ברירה אלא להרים את עיניהם השמימה ולצעוק צעקה עמוקה מליבם: אבא, ראה את הסבל שלנו, אין אנו יכולים להחזיק

כבר מעמד, עד מתי נשאר דוויים בגלות נוראה זו בעבודת פרך, הוצא אותנו ממקום זה,

 

גאל אותנו אבא!!!

 

אולי זה גם מה שאנו צריכים לעשות כיום, צעקה חזקה מעומקא דליבא שוב ושוב עד שישמע ה' את קולנו ויגאלנו גאולה שלימה?!

ראו מה שמספרים חסידים שהיו בליל הסדר אצל רבם הרה"ק רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זי"ע, שבתוך הדברים אמר, דהנה העולם טועים וסוברים, שאין בין דור היוצאים ממצרים לדורינו אנו אלא משה רבינו בלבד, שבימיהם זכו לגאולה מפני שהיה משה רעיא מהימנא עמהם והוציאם ממצרים, ואילו בזמנינו לא זכינו למנהיג כמשה רבינו ולכן עדיין לא נושענו ולא נגאלנו מן הגלות המרה הזאת, אך האמת אינה כן, אלא מה שחסר לנו הוא החלק של "ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו", ולא זכו

שנשלח משה רבינו להושיעם כי אם בזכות הצעקה אליו יתב"ש, והכי נמי בימינו אלה, אם נקיים כראוי "ונצעק" אזי מיד בא יבוא ברנה,

 

ויבוא משיח צדקנו לגאלנו.

 

כן אמר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז קלויזבורג זי"ע, שלכן לא נזכר שמו של משה רבינו בכל נוסח ההגדה של פסח, ללמדנו שכדי לזכות לגאולה שלימה אין בני ישראל זקוקים למנהיג גדול וקדוש כמשה רבינו ע"ה, רק אין לך דבר כצעקה ותפילה המקרבת את הגאולה, וזה גם מה שגרם לגאולת ישראל ממצרים וכמו שנאמר (שמות ב, כג) "ותעל שועתם אל האלקים".

 

אז בואו אחים יקרים, נקח את אומנות אבותינו, ונתפלל ונצעק אל ה' אלוקינו שיאמר די לגלותינו ויגאלנו ברחמים מרובים ובניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו.

 

אין ספק כלל וכלל, שאם עם ישראל בהמוניו יחל לצעוק באופן זה, נזכה ל"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" בקרוב ממש. כי אין לנו כיום פתרון אחר לכל מצוקותינו, זה ה"פתרון האמיתי" שיביא את האושר והעושר והשלימות ברוחניות ובגשמיות לעם ישראל.

 

http://hitchazkut.co.il/?p=788

 


 

הרב שלמה ישראל זית במסר קשה מאד לקראת י' טבת (22.12.15)משיח כאן ופועל את פעולתו, משיח מונע מקליפות עשיו וישמעאל וערב רב, להשחית ולחבל בכרם ישראל, אבל לא לאורך זמן, כי עשרה בטבת הוא הזמן השלישי שבו מתחזק התנין, ואז יתעורר קודשא בריך הוא לאגחא ביה קרבא,

בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ נְתֻנִים לְעַם אַחֵר וְעֵינֶיךָ רֹאוֹת וְכָלוֹת אֲלֵיהֶם כָּל הַיּוֹם וְאֵין לְאֵל יָדֶךָ:

וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה, לגודל הרעות והצרות אנשים יתאבדו,

רוח רעה חלה עליכם, דם ואש ותמרות עשן, נשים יאנסו לעיני בעליהן, ובנות לעיני אביהן, דם יישפך בכל מקום, ואין מושיע,

מתרים אנחנו בשם בי"ד של מעלה בפני בני יהודה ובני יוסף, הסירו הבגדים הצואים מעליכם, הצילו נפשותיכם ונפש בניכם ובנותיכם, צאו צאו צאו מהקהילות הסגורות, וההנהגה הרבנית השולטת, התקבצו כולם ביחד חבורות חבורות בכל רחבי הארץ, וקבלו ביחד צום בכי ומספד וזעקו לעתיקא קדישא כי יתגלה משיח ויתקן עולם במלכות שדי,

סוד מתגלה אליכם: כי תחילת הגאולה תתחיל בסוד הלבוש, בבחינת צניף טהור על הראש, כי על כל אחד מבני ישראל ובנות ישראל השורדים יחבשו צניף טהור והסוד יתפרש,

 

לעת עתה מתארגנת תפילת רבים, זעקה למשיח, וסוד תשובת משיח לנשים בלבד, כי מנשים מתחלת הגאולה והולכת ומתפשטת לגברים, בסוד אשת חייל עטרת בעלה, להצטרפות: הרבנית דווינה לוי 0533348860

הרב שלמה זית

 


 

סיפור יפה מחיים שאולזון


 אבא ליטאי: המכבים היו ציונים

 

אבא חרדי ליטאי מסביר:

- אבא, איך ניצחנו את היוונים?

- בעזרת השם.

- אז בשביל מה המכבים?

- הם היו רק החיילים. השם עזר להם בעזרת השם, וברוך השם הם ניצחו.

- המכבים היו חיילים?

- אה... חיילים של השם, צבאות השם.

- אז המכבים היו חב"דניקים!

- לא! לא! חס וחלילה!! הם היו ליטאים.

- ליהודה המכבי היה נשק?

- כן.

- אז יהודה המכבי היה חילוני או גוי?

- חס ושלום, מה פתאום חילוני או גוי?

- אבל רק חילונים וגויים הולכים לצבא.

- פעם גם דתיים היו הולכים לצבא.

- למה המכבים הלכו לצבא ואנחנו לא?

- כי היום התורה שומרת עלינו.

- ואז התורה לא שמרה עליהם?

- אולי תלך עם מוישי לקרוא קצת משניות?

- המכבים למדו משניות?

- למדו תורה. הרבה תורה.

- ולא עבדו?

- חס ושלום.

- אז אנטיוכוס נתן להם כסף?

- לא. הם עבדו והרוויחו פה ושם.

- בשחור כמו דוד יענקי?

- יענקי לא עובד בשחור!

- אז במה עבד מתתיהו?

- הוא היה חקלאי.

- מתתיהו היה תאילנדי?

- ד' ירחם, מה פתאום תאילנדי?

- אז איך הוא עבד בשדה עם חולצה לבנה?

- ומנין לך שלבש חולצה לבנה?

- מוישי אמר לי שיהודי אמיתי הולך רק עם חולצה לבנה.

- אתה מבלה יותר מדי עם המוישי הזה. אבל הוא צודק.

- מה רצו המכבים?

- הם רצו מדינה יהודית עצמאית, שהם ינהלו אותה.

- זה גם מה שאנחנו רוצים?

- כן, אבל אסור לנו להגיד את זה. אנחנו לא ציונים.

- אבא, אני רוצה להיות מכבי, ציוני, חייל!!

- געוואלד! מה קרה לך?!

http://bshch.blogspot.com/2015/12/blog-post_667.html

 

 


1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.