בס"ד


 

● הרב קנייבסקי לרב שטרנבוך: "המשיח צריך כבר לבוא" ● הרב שטרנבוך: "צריך להביא את המשיח"
● הרב קנייבסקי: "לפי הסימנים, המשיח צריך כבר לבוא במהלך שנה זו התשע"ו, מוצאי שביעית"
עדכוני י"ד בניסן ה'תשע"ו / 22.4.2016בשעות הצהריים (רביעי) הגיע ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך לביקור נדיר במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק.

 

 

בעת כניסתו של הראב"ד, נעמד מרן שר התורה מלוא קומתו לכבודו.

 

להלן השיחה המלאה:

 

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה נשמע?"

 

הגר"מ שטרנבוך: "ברוך ה'. זה דור קשה אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, גומרים עם משהו אחד מיד מתחיל משהו אחר.

 

"במערכה על 'בני ישראל' מהודו הייתי אצל אביכם הסטייפלער שפעל בתוקף לגדור את הפרצה, ואז עוד היה מדובר על ספק יהודים, אבל היום רוצים להעלות לארץ כאלו האוחזים בדת הנוצרית ממש הנקראים "יהודים נוצרים".

 

"אנחנו צריכים לקיים "מאויבי תחכמני מצוותיך" - ללמוד מהרשעים את דרכי המלחמה. החפץ חיים אמר "הם עובדים על השקר בדרך אמת, ואנחנו עובדים על האמת בדרך שקר".

 

הגר"ח קנייבסקי: "עקבתא דמשיחא".

 

הגר"מ שטרנבוך: "הגר"ח מלוואלז'ין זצ"ל פירש מה שנאמר בסוף המשנה בסוטה "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, שזהו קללה בפני עצמה, שבדור עקבתא דמשיחא יראי ה' יתייאשו וירפו ידיהם מללחום מלחמת ה' בחוטאים, עד שלא יהיה על מי להשען אלא על אבינו שבשמים".

 

הגר"מ שטרנבוך: "צריך להביא את משיח".

 

הגר"ח קנייבסקי: "מוצאי שביעית עדיין לא נגמר, "במוצאי שביעית בין דוד בא". (מגילה י"ז ע"ב).

 

הגר"מ שטרנבוך: "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו". (ירמיהו ח, כ').

 

הגר"ח קנייבסקי: "לפי הסימנים של הגמרא בכתובות, המשיח צריך כבר לבוא".

 

הגר"ח הוציא מארון הספרים גמרא כתובות, והחל להקריא את דברי הגמרא בדף קי"ב ע"ב "אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים".

 

הגר"מ שטרנבוך: "ברמב"ם מכתבי יד עתיקים מוסמכים מובא, שלפני ביאת משיח עתידים לבוא נוצרים וישמעאלים לארץ ישראל".

 

הגר"ח קנייבסקי: "'עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות', (גמ' כתובות שם). כשיבוא משיח כולם יחזרו בתשובה, והאנשים שהיו 'אילני סרק', יטענו פירות ויהיו תלמידי חכמים".

 

הגר"מ שטרנבוך: "כפי הנראה אנחנו עומדים כבר עכשיו ב"דורו של משיח", ובעזרת ה' נתראה שוב פעם בביאת משיח צדקינו שיבוא במהרה, ואז יתקיים בנו הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" – נראה שכל העולם שהיינו חיים בו עד ביאת משיח צדקינו, הוא רק בגדר חלום.

 

"א גוט יאר און א גטוען יום טוב".

 

הגר"ח קנייבסקי: "א גוט יאר און א גטוען יום טוב, וברכה והצלחה לישיבה בירושלים".

 

 

מקור: http://www.kikar.co.il/197741.html

  

בגאולה ראשונה במצרים בזמן משה ופרעה, יהודי שלא הראה ציפייה לגאולה: אבד בעונש של שלושת ימי החושך.

 

מי שלא יוכיח מיד כיום, ציפייה מוחשית למלכות ה' דרך משיח בצעקה, בדגל משיח וכו', יצטער מאוד להיווכח ביום ההכרזה של המשיח: שהוא לא בין אלו שישארו לחיי נצח בעולם המופלא של ימות המשיח, בית מקדש ותחיית המתים!

 

בדוק האם יש לך זכות להישאר בגאולה: לחץ כאן

 
רבי חיים קנייבסקי לאחד ממקורביו: "תודיע לכלל ישראל שאנחנו בעיקבתא דמשיחא והמשיח בפתח."
שנשאל, איך אני אבשר זאת?
השיב לו :"תקח רמקול ותסתובב בכל הארץ." צפו בסרטון

עדכוני א' באייר ה'תשע"ה / 20.4.2015

רבי משה שטרנבוך: "אנחנו מקובלים איש מפי איש עד הגר"א שמלכות רוסיה תתגבר קודם ביאת משיח, ובשעה שהרוסים יכנסו בשערי איסטנבול בירת טורקיה, יש למהר ללבוש בגדי שבת ולצפות למשיח ● "אם משיח לא יבוא עכשיו, עלולים לבוא צרות עצומות שלא היה מאז הייתה ישראל לגוי" ● גם הצרות מבני ישמעאל הם בכלל חבלי משיח, ולא יישאר מבני ישמעאל שריד ופליט בשעה שנעשה תשובה ונחיש את ביאת משיח

עדכוני כ"ב בכסלו ה'תשע"ו / 4.12.2015

הרבנית קנייבסקי (קולדצקי): משיח התגלה לאבי והודיע כי עומדת לפרוץ מלחמה גדולה וכי הגאולה מתקרבת.
אישה בראיון לערוץ 2 :הרבי מלובביץ' אמר שביבי ימלוך עד ימות המשיח!

עדכוני ב' בניסן ה'תשע"ה / 22.3.2015

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.20141) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.