בס"ד


 

משיח בפתח: מרן פוסק הדור של 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך: הסיכסוך בין רוסיה לטורקיה עפ"י דברי הגר"א זהו סימן ברור שמשיח עומד בפתח ומחכה לבוא בכל רגע!

"אנחנו מקובלים איש מפי איש עד הגר"א שמלכות רוסיה תתגבר קודם ביאת משיח, ובשעה שהרוסים יכנסו בשערי איסטנבול בירת טורקיה, יש למהר ללבוש בגדי שבת ולצפות למשיח ● "אם משיח לא יבוא עכשיו, עלולים לבוא צרות עצומות שלא היה מאז הייתה ישראל לגוי" ● גם הצרות מבני ישמעאל הם בכלל חבלי משיח, ולא יישאר מבני ישמעאל שריד ופליט בשעה שנעשה תשובה ונחיש את ביאת משיח!
עדכוני כ"ב בכסלו ה'תשע"ו / 4.12.2015בשיחה השבועית שנשא מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך לבני ישיבתו, התייחס מרן הגר"מ שטרנבוך לסכסוך בין רוסיה לטורקיה, ובשיחתו השבועית לפני אברכים בהר נוף, הוסיף מרן הגר"מ שטרנבוך לבאר את הדברים גם עפ"י קבלה.

מצורף התמליל המלא, וההקלטה. (ההקלטה היא רק מהדברים שנשא לפני בני הישיבה, והתמליל משולב משתיהם).

 

 

התגברות מלכות רוסיה קודם ביאת משיח

 

"קבלה בידינו מפי תלמידי הגר"א בשם הגר"א שמלכות רוסיא תתחזק קודם ביאת משיח, והאומות יפחדו מהם.  (ובביאור הדבר ביאר רבינו הגר"א עפ"י קבלה, שכאשר רוסיה מתגברת אז הטומאה מתגברת, כיון שקליפת רוסיא היא "דוביאל" שירשו קליפת פרס, וכיון שבשורשם הם גם נוצרים יוונים, ממילא מעורב בהם קליפת יון עם אדום, וקודם ביאת משיח תתחזק קליפה זו").

 מלחמת רוסיה בתורכיה קודם ביאת משיח

 

"ועוד קבלה יש בידינו איש מפי איש עד רבינו הגר"א, שבשעה שצבא רוסיה ייכנסו בשערי איסטנבול [המכונה מיצר בוספורוס (ה"דרדנלים")] בירת טורקיה, יש ללבוש בגדי שבת ולצפות לרגלי משיח. והכוונה היא, שבשעה שמלכות רוסיה תילחם בטורקיה עד כדי שהרוסים ייכנסו בתוך שערי איסטנבול כדי להילחם בטורקים, זהו סימן שמשיח עומד לבוא ממש בכל רגע".

"והנה, השבוע הרוסים והטורקים החלו להתקוטט זה עם זה, וכבר נשמעים קולות מלחמה ביניהם, ולפי דברי הגר"א, בוודאי שהתגברות כוחה של רוסיה וכן המריבה בין רוסיה לטורקיה, רומזת לנו שאנו עומדים קרוב ממש לביאת משיח צדקינו".

 

"ואנו רואים בזה קיום דברי חז"ל, שכאשר משיח צריך לבוא הקב"ה יגרה מלכויות זו בזו - ושלא ברצונם תתפתח מלחמה ביניהם, וכמו שאמרו בב"ר (מ"ב ד') "אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח".

 

"ובאמת עפ"י שכל אי אפשר כלל להבין איך מדינה כמו טורקיה מתגרה במלכות רוסיה העצומה ממנה בהרבה, ונראה מזה שהקב"ה מסובב את כל זה כדי להכשיר את הדרך לביאת משיח צדקינו, ובפרט עכשיו שאנו נמצאים במוצאי שביעית, אשר אמרו חז"ל (סנהדרין צ"ז ע"א) "במוצאי שביעית בן דוד בא". 

 

הדבר תלוי בנו

 

"אולם יש להדגיש, שאין כאן הבטחה גמורה לביאת משיח בתקופה הזאת, אלא זהו "זמן פקידה", והיינו שזמן זה מסוגל מאוד לביאת משיח, ועדיין הדבר תלוי בנו, שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה ויראת ה' טהורה אז יחיש הקב"ה לגאלנו בעת רצון זו לביאת המשיח, אבל אם לא נתעורר, אז ח"ו נפסיד את העת את העת רצון ושעת הכושר, ונצטרך לעבור חבלי משיח".

 

חובותינו בעת הזאת

 

"וא"כ, המריבה בין רוסיה לטורקיה היא בעינינו כעין קול מהשמים לעורר אותנו שהגיע זמן הראוי למשיח, ויש לנו להכין עצמינו בתשובה לביאת משיח".

"ואם ח"ו לא נתעורר עכשיו בתשובה כדי לזכות לביאת משיח, עלול הדבר להביא חרון אף ה' עלינו שהחמצנו את ההזדמנות ולא התאמצנו להחיש את ביאתו, ובהיותי בדרום אפריקה הראה לי יהודי זקן העתק מכת"י של רבינו אפרים מבעלי התוס' שראה במוזיאון הבריטי, [ואמר לי אז שעומד להדפיסו, ולא נתברר לי אם נדפס, שסמוך ממש כבר נפטר] "שמשיח וודאי יבוא עד שנת ה' אלפים ת"ש - שהוא שלוש מאות שנה קודם סוף ו' אלפים לבריאה, וסיים שאם ח"ו לא יבוא, הקב"ה יהיה בכעס ויבואו על ישראל צרות כאלו שלא היו מאז היתה ישראל לגוי", ואכן בעוה"ר באה אח"כ השואה האיומה שכילתה בישראל מיליונים מאחינו בני ישראל הי"ד".

 

הצרות מבני ישמעאל בזמנינו

 

"ואנו נמצאים עכשיו בפרשת דרכים, שאם נחזור בתשובה, אז הקב"ה ידלג על כל הסדרים כדי לגאול אותנו, וכמוש"כ (שה"ש ב' ח') "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" וגו', אבל אם לא נחזור בתשובה, אז בני ישמעאל יתחזקו מאוד, וכמבואר בזוה"ק ובפירוש רבינו חיים וויטל זצ"ל לשיר המעלות, שבאחרית הימים הגלות הקשה ביותר תהיה אצל בני ישמעאל, ובני ישמעאל יצליחו סמוך לביאת המשיח להתגרות בישראל, ויהיה לנו ח"ו צרות שלא סבלנו כמוהם מעולמים רח"ל".

"ובוודאי שכל הצרות שאנו סובלים עכשיו מבני ישמעאל שהשנאה אצלם מתגברת ובוערת כנגדינו, זהו בכלל חבלי משיח, ואם נשוב בתשובה, אזי בני ישמעאל ינחלו מפלה עצומה, ויבוא משיח צדקינו, ולא יישאר מבני ישמעאל שריד ופליט".

 

"ומשיח כבר עומד אחר כותלינו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים ומצפה לבוא, ואם אנו נטהר לבבינו ונמסור נפשינו, בוודאי נזכה ולפתע פתאום יבוא המלך אל היכלו, ונזכה לראות בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב".

 

להאזנה:

 

לחץ כאן לשמיעה 

הרב משה שטרנבוך (3.4.14):

 

כולנו צריכים להכריז: אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח! 

 

1) בילקוט שמעוני מתוארת השנה בה יתגלה מלך המשיח: מלך פרס מתגרה במלך ערבי... והולך מלך ערבי ליטול עצה ממלך אדום: המלך המודאג של ערב הסעודית סלמאן אכן נסע למנהיג אדום (הנוצרים) אובמה ליטול עצה בנוגע למלך הפרסי שבידיו יכולת החרבת עולם, אטום!

2) לפי הרב המקובל חיים שבילי זצ"ל: רוסיה היא גוג, ועתידה לפלוש מסוריה לישראל דרך רמת הגולן.

עדכוני כ"ד באלול ה'תשע"ה / 8.9.2015

 

 

פוטין: טורקיה תצטער על הפלת המטוס הרוסי

בנאומו השנתי לאומה תקף נשיא רוסיה את אנקרה. "טורקיה תצטער על מה שעשתה. רוסיה לא יכולה להתעלם מהעזרה שמעניקה טורקיה לטרוריסטים", אמר פוטין, שמאשים את ארדואן ברכישת נפט מדאעש, והוסיף: "לא נשכח לעולם שהם ירו בגב של הטייסים שלנו. רק אללה יודע למה עשו זאת"

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4734481,00.html

 

תשובה לשאלה המתבקשת: מיהו גוג מארץ המגוג:


נשאלנו על זהות הנשיא גוג שיעלה על ישראל למלחמה:
היה ידוע שאובאמה הוא כנראה גוג.
לפי הפוסט האחרון שלכם, הבנתי מדבריו של הרב שבילי, כי כנראה רוסיה והעומד בראשה (פוטין) הוא כנראה גוג. אני קצת מבולבל. תוכלו להסביר לי? תודה

עדכוני י"ח בתשרי ה'תשע"ו / 1.10.2015

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...
● הפגנות החרדים נגד גיוס לצבא- השוואה לשבטי ישראל שלא רצו להלחם ביושב הארץ הכנעני לפי צו ה'...

עדכוני ז' באדר ב' ה'תשע"ד / 9.3.2014

הרב שטרנבוך: התחזקות רוסיה - סימן לבוא המשיח! שטרנבוך, קנייבסקי ושאר "גדולי הדור" אכן קשורים ל"תגלית ההיסטורית" שהתפרסמה: נמצאה ספינת הדגל האבודה של קולומבוס 500 שנים אחרי שטבעה!

עדכוני ז' בסיוון ה'תשע"ד / 5.6.2014

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

הרבנים שטיינמן, קנייבסקי ושטרנבוך מעדכנים: המשיח בפתח, אנו בחבלי משיח! ● הרב אמנון יצחק: מלחמת גוג ומגוג החלה!

עדכוני ט' בניסן ה'תשע"ד / 9.4.2014

* רוסיה נתנה לישראל "אישור" לתקיפה בסוריה!
אחרי שקיבלה פרטים מסווגים על מערכות נשק אמריקאיות

עדכוני כ' בשבט ה'תשע"ג / 31.1.2013

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.