בס"ד


 

שרה אמנו הייתה הראשונה שזיהתה את הסכנה שצפויה לישראל מפורענות הישמעאלים, מציתים פלאסטינאצים וערביי ישראל האכזרים. הרבה לפני שהמחלקה האנטי יהודית בשב"כ נרדמה בשמירה ועסקה ברדיפת יהודים ועלילות דם נגדם: במקום להגן על העם בישראל מפני פרא האדם ושמו ישמעאל! מתי יתקיים "ידו בכל ויד כל בו" שנאמר על הפרחח הרשע ישמעאל: בתקופת מלך המשיח, בימינו ממש!
עדכוני ח' בכסלו ה'תשע"ז / 8.12.2016כבר כתבנו על תפקידו ההסטורי של הפרחח ישמעאל כפי שאמר הרב חיים ויטל.

אם העם בישראל לא מבקש מלכות ה' דרך משיח, נשלח ישמעאל להכות בישראל עד אשר ישמע-אל את צעקותינו ממה שעתידין ישמעאל לעשות (ועושים! וילך ויגבר) - ואז יתגלה מלך המשיח:

 

עדכון מפורט על גלות ישמעאל (איסלם) הנקרא פרא אדם וזו הגלות הקשה מכולן!
בספר הזוהר תואר מראש את אשר יקרה בשנים אלו: ישמעאל (מדינות האיסלם) יביאו צרות נוראיות על ישראל! בעקבות הצרות נצעק ל- ה', אז ישמע- (ה)אל את זעקתנו ויגלה משיח צדקנו, בהמשך יתחברו ישמעאל (המוסלמים) ועשו (הנוצרים) ויעלו על ירושלים לקרב: הכל קרוב!!

 

 

שאלה! לאן פנינו מועדות? מה יהיה הסוף?

 

תשובה! ה' מאס בשלטון הערב רב בישראל, ויביא בקרוב את מלכותו בארץ ובעולם דרך עבדו משיח בן דוד, שפועל כבר שנים.

 

* מאחר וגילוי המשיח כמו גילוי משה: יהיה רק אחרי שנצעק בקול ממש לבקש משיח...

* אבל מאחר והרבנים חפצים במלכותם ולכן אינם מתאחדים בקריאה לעם לבקש משיח בצעקה וכינוסים...

* לכן אנו מתקרבים לגילוי המשיח באופן של יום ה' הגדול והנורא שבו הישמעאלים והאדומים יעלו על ירושלים לקרב נורא, ואז כולם כאן יצעקו בבכי ובתחנונים לבקש משיח!

 

כפי שראתה טליה אליהו בחלום / חזיון - מה צפוי לעם שמסרב לצעוק בעת צרה ולבקש משיח: החל מדקה- 19:03

 

 

בארועי ההצתות שביצעו פראי האדם ערביי ישראל והשטחים נוכחנו שוב בהנהגה הבוגדנית של הערב רב השולט כיום בארץ:

 

* תקשורת הערב רב העלימה עד היום את עצם הפשע של יקיריהם הערבים!

 

* מערכת המשפט יקירת הישמעאלים לא תעשה דבר לפושעי ההצתות, כפי שלכל אורך השנים נמשכות ההצתות אבל המשטרה והשב"כ בשיתוף התקשורת: מפחדים ומשתיקים המידע!

 

* השב"כ השמאלני בשלטון הערב רב הנוכחי בישראל נרדם בשמירה ולא גילה את ההתארגנות לפשע, כי הוא שקוע כולו במעללי המחלקה האנטי יהודית בשב"כ:

ברדיפת יהודים תוך המצאת עלילות דם (הצתה בדומא לדוגמא) ושימוש בשיטות חקירה אלימות כלפיהם, נוסח הבולשביקים של סטאלין.

 

* ראש ממשלת הערב רב בנימין הרופס נתניהו, בנאומו באו"ם הוציא דיבת הארץ רעה בעיני ארגון אומות הגויים המטונפות שונאי ישראל - וניפנף בעלילת ההצתה בדומא כדוגמא לטיפול שלנו ב"טרור יהודי": הרי עוד לא נערך משפט! מה קופץ הסמרטוט הנרצע נתניהו וצווח לעולם: "יש לי פרונקעל  בטוסיק"! מצאתי! "בני עמי בחרו בטרור"!

 

* בצמרת צה"ל, משטרה, שב"כ והמוסד בישראל 2016 יושבים כיום שונאי ה'! שונאי תורה - שמוכנים בשמחה בכל רגע נתון: לגרש יהודים מאדמתם!

 

 

הגאון מוילנא כבר תאר את השלטון בימים אלו ממש, של ערב גילוי המשיח:

הערב רב ישלוט במדינה...

הערב רב ינסה לאחד את שונאי ישראל הנוצרים (אדום) עם המוסלמים (ישמעאל) נגדנו...

שיטת פעולתם של הערב רב: אחיזת עיניים! כך הם מבטיחים את אחיזת העיניים של "שלום עכשיו" = שלום אך - שווא!

 

הגאון מוילנא מתאר את הערב רב שישלוט בארץ ערב גילוי המשיח. "עיקר השאיפה של הערב רב היא לזווג את עשו וישמעאל כנגד עם ישראל..."
את החייל אלאור אזריה דקרו בגבו פעם אחר פעם: הרמטכ"ל, בוגי, ביבי, הפרקליטות הצבאית, מפקדיו בצבא.

עדכוני ז' באב ה'תשע"ו / 11.8.2016

 

הרב דניאל סטבסקי: המפלגות החרדיות והדתיות הן סטרא אחרא! משת"פים! צה"ל כבר מזמן אינו "צבא הגנה לישראל", אלא צבא הגירוש לישראל!

 

 

שרה אמנו חזתה כבר לפני 4000 שנים: את הישמעאלים פראי האדם יש להעיף!

 

 

אמנם ערביי ישראל מהוים 21% מהאוכלוסיה, אבל:

 

59% ממקרי הרצח: בידי ערבים!

47% ממקרי השוד: בידי ערבים!

32% מעבירות הרכוש: בידי ערבים!

27% מהסחר בסמים: בידי ערבים!

 

במציאות, התמונה קשה פי כמה, אבל הערב רב השולט בישראל כיום מנסה להמעיט בחומרה ו"לעגל פינות" בנתונים שמעביר לעם התמים...

 

הסטרא אחרא חשה שסופה קרוב ערב גילוי המשיח, לכן שליחיה משתוללים ובגלוי יוצאים בהסתות ופעולות נואשות לקחת עמם לגהנום: כמה שיותר יהודים!

 

* כך רוצים שליחי הסטרא אחרא להביא לשרות משותף של בנות בשריון: הדבר גורם שהמחנה לא טהור, ואם יש טומאה - אין עזרת ה'!

 

לא "במקרה" כמה ימים אחרי הצעת שטן זו, סרבו 86 חיילים לשרת בשריון!

 

86 = "אלהים"!...

 

* במקום שהרבנים בארץ יתאחדו ויורו לעם לצעוק לבקש מלכות ה' דרך משיח, הם מגמגמים, רופסים, ומתנצלים שציטטו מתורת ה': העיקר לקבל "תפקיד" בשלטון ובצבא הערב רב של "הדמוקרטיה"!

 

ה' מלך העולם מאס ברבנים שהפכו את התורה קרדום לחפור בו, רבנים שאינם חפצים באמת במלכות ה' דרך משיח!

 

עם הכרזת המשיח בקרוב, יעבור אליהו הנביא עם חרב וינקה הארץ מכל פושעי הערב רב שקמו נגד ה', נגד תורתו, נגד עם ישראל ותורת ישראל!

 

ממש כפי שיהודה המכבי ניקה הארץ מטומאת היוונים והיהודונים המתיוונים, כולל כוהני הממון נוסח יאסון ומנלאוס - כוהנים גדולים, שהיו "משרתים בקודש" בבית המקדש, "שרות": נוסח יוון!

 

הולך וקרב קץ האינקויזיציה המורדת ב- ה' ובתורתו! אינקויזיציה של דת "הדמוקרטיה" היוונית בארץ ובעולם!!

 

הולך וקרב קץ ארה"ב שקמה נגד ה' ואיימה על ישראל למסור חלקים ממתנות הנצח של ה' בארץ חמדת אבות!

 

הולך וקרב קץ ארה"ב ומדינות אירופה שקמו נגד ישראל והביאו בארצם זנות וטומאה של סוטי המין נוסח סדום ועמורה כחוקי מדינה!!

 

עד אז צוחקים פראי האדם הישמעאלים ימ"ש מהיהודים המאג'נונים, שרועדים כמו יהודים בגטו ומוכרים לעצמם אחיזת עיניים: הצתות?! זה בגלל נרגילה:

 

"נרגילה" = 298 = "רצח"!...שימו לב מתי נערכו הבחירות בארה"ב: ביום ג', ז' בחשון הנכלל בפרשת המבול של נח שנקראה בשבת, ארבע ימים קודם!

המבול של נח החל ב- י"ז חשון: 10 ימים אחרי יום הבחירות בארה"ב!

רמז להשמדת ארה"ב, שם שיחת כל בשר: קץ תחת המים!

 

 

1) דבר אליהו הנביא: באתי למחוץ את נחשי השלטון!

* פרשיות השגריר, שגרירים: מרמזות שהגאולה קרובה!

* שרה העיפה את הגר וישמעאל שני הפושעים:
בכך הצילה שרה את עם ישראל מצרה.

2) חשבון שמים עם הילארי קלינטון שאמרה:
פולארד לא ישוחרר!

עדכוני כ"ב בטבת ה'תשע"ג / 4.1.2013

 

 

 

הרב ניסים ישעיהו: שרה ראתה את המשחק של ישמעאל המתבגר עם יצחק התינוק ונחרדה. חז"ל לומדים שעבור יצחק התינוק היו במשחק מרכיבים מסוכנים הן גופנית והן רוחנית. שרה זיהתה את המגמה ומיד החליטה...

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-116176-00.html

 


 

כסדום היינו - התייחסותו של הרב אמנון יצחק לגל השריפות ברחבי הארץ:

 

 


 

הרב שלמה זיאת על גל השריפות:

 

ראו השריפות ברחבי הארץ, תמרור אזהרה לקראת האנדרלמוסיא הגדולה  שתשרור בזמן ביטול הממשלה ומוסדות המדינה, 

 

שמתם מבטחכם במטוסי היוונים האיטלקים הרוסים וארצות הברית, ושכחתם  כי בקרוב מאוד יעשו כולם אגודה אחת לבטל שלטון המדינה, ולאנוס בנות ישראל, 

 

זמן קיום ממשלת ישראל קצוב, הזמן אוזל והולך,

עילזו ושימחו דורשי משיח ומבקשי ה', כי מחורבן ממשלת ישראל ומוסדות המדינה, יקום ויעלה בניין בית המלוכה של משיח בן דוד,

אין המושיע את ישראל מידי צריהים אלא משיח בן דוד.

 

ראו כי שום דבר לא הועיל לעצור האש והרוח הגדולה האוכלת ושורפת, בתי מדרש נשרפו עד היסוד, סיפרי קודש חרוכים, גווילים קרועים, ואותיות פורחות באוויר,

אין המתעורר לשאול מדוע לא הגנה קדושת בית הכנסת ובית המדרש מהאש הגדולה הזו???

צדיק הוא ה' כי פיהו מריתם, שלח אליכם קודשא בריך הוא: מלאכיו ומשרתיו לעשות דין ושפטים רמז והכנה לקראת יום הגדול והנורא,1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.