בס"ד


 

עדכון מפורט על גלות ישמעאל (איסלם) הנקרא פרא אדם וזו הגלות הקשה מכולן!
בספר הזוהר תואר מראש את אשר יקרה בשנים אלו: ישמעאל (מדינות האיסלם) יביאו צרות נוראיות על ישראל!
בעקבות הצרות נצעק ל- ה', אז ישמע- (ה)אל את זעקתנו ויגלה משיח צדקנו, בהמשך יתחברו ישמעאל (המוסלמים) ועשו (הנוצרים) ויעלו על ירושלים לקרב: הכל קרוב!!
עדכוני ט"ז באב ה'תשע"ד / 12.8.2014


 

* עדכון מפורט על גלות ישמעאל (איסלם) הנקרא פרא אדם

 

ישמעאל פרא אדם

 

ספר הזוהר נכתב לפני 1,800 שנים בידי רבי שמעון בר-יוחאי: 400 שנים לפני שהחל האיסלם!

 

למרות זאת, תאר הזוהר במדויק את המציאות הקשה של ימינו, בה מדינות האיסלם (ישמעאל) ימררו את חיינו:

 

* עם ישראל נמצא כיום בגלות ישמעאל (מדינות המוסלמים) אשר מסכנות את קיומנו וגורמות צרות וצער לעם ישראל!

 

* בעקבות הצרות שעשו, עושים ויעשו המוסלמים לעם ישראל, אנו נצעק ל- ה' כמו בגאולה ראשונה במצרים "שמעתי את צעקתם", ורק אז ישמע- אל: ה' ישמע זעקתנו ויגלה משיח צדקנו, הנמצא וחי ופועל כיום בישראל.

 

* בהמשך, יחברו מדינות האיסלם (ישמעאל) עם מדינות הנצרות (עשו) ויעלו עלינו לקרב על ירושלים!

 

 

כבר לפני 400 שנים כתב ר' חיים ויטאל תלמיד האר"י:

 

"עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל (איסלם). וגלות חמישית זו שהיא אחרונה לכולם, קשה מכולן, והיא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם."

 

ארבעת הגלויות שעברנו:

 

גלות בבל

גלות מדי ופרס

גלות יוון

גלות אדום (הרומאים)

 

הנביא דניאל מתאר שבאחרית הימים (ימינו אלו), תבוא עת צרה אשר לא הייתה בעבר!

כלומר גרועה אפילו מזוועות השואה, מחורבן בית ראשון ושני והפוגרומים באירופה:

 

{א} ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר

(דניאל י"ב)

 

מצודת דוד > והיתה . אז תהיה עת צרה על ישראל אשר לא נהיתה עליהם מעת היתה לגוי עד העת ההיא הכי הקרן הזעירה שהיא ממלכות ישמעאל יצר להם מאד...

 

"מצודת דוד" בפירושו לפסוק זה מייחס את מקור הצרה שכמותה טרם הייתה: לממלכת ישמעאל!

 

אנו רואים בימים אלו את אכזריות ישמעאל: איך מרצחי החמאס ושאר הפלסטינים ביהודה ושומרון רוצחים ילדים ונשים מאתנו!

רואים את תנועת דאע"ש ואנשיה האכזרים!

ה' רומז לנו! כל מראות הזוועה שאתם רואים אצל הגויים כעת: היזהרו שלא יגיעו אליכם, אם לא תעשו מה שנדרש!!...

 

 

 

כך גם רבי ישמעאל כהן גדול חזה מראש את שעתידים בני ישמעאל לעשות באחרית הימים:

 

"חמישה עשר דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, ויגדרו פרצות חומות בית המקדש ויבנו בנין בהיכל"

(פרקי דרבי אליעזר, פרק ל')

 

הוא חזה את בניין השיקוץ מסגד אל אקצה: דווקא במקום בית המקדש, דבר שמביא למיקוד המאבק בין העמים – בעיר ירושלים!

 

 

"ירושלים" = 596 = 2 כפול 298 = פעמיים "רצח" (298)

 

ואכן ירושלים נחרבה: פעמיים!

 

"דת" = 404 = 596 – 1000

 

ואכן המלחמה הנוכחית המסיימת היא מלחמת דת!!

 

שימו לב לארגון דאעש (ISIS ) בעיראק: הם בפירוש מדברים על מלחמת דת עולמית ולא על מלחמה טריטוריאלית!

 

מי בא מאזור עיראק, מאור כשדים: אברהם אבינו!

הראשון שהביא לעולם אמונה באל אחד, אמונה בחסד והכנסת אורחים!

כך גם להבדיל(!) בהפוך על הפוך, אל-קעידה, חיזבאללה וחמאס ימ"ש: מדברים על השלטת הדת!

 

אילו העם בישראל היה עושה שלום אמת עם ה' ומבקש מלכותו דרך משיח: לא היה צורך בכל פראי האדם הללו!

 

אבל אם העם בישראל בוחר במקום זאת, לשאול כל יום את הגויים הטמאים שונאי ישראל באירופה, בארה"ב ובתורכיה: "אני בסדר?... מה אתם אומרים עלי הבוקר?!"...

התוצאה: כל פראי האדם וכנופיות המרצחים של ישמעאל יביאו את עם ישראל לצעוק ל-ה' מרוב צרות, ואז ישמע-אל את צעקתם ויגלה את המשיח שחי ופועל בארץ כבר שנים!

 

1) דבר אליהו הנביא: באתי למחוץ את נחשי השלטון!

* פרשיות השגריר, שגרירים: מרמזות שהגאולה קרובה!

* שרה העיפה את הגר וישמעאל שני הפושעים:
בכך הצילה שרה את עם ישראל מצרה.

2) חשבון שמים עם הילארי קלינטון שאמרה:
פולארד לא ישוחרר!

עדכוני כ"ב בטבת ה'תשע"ג / 4.1.2013

 

את מהותו הפראית והאכזרית של ישמעאל תאר מראש מלאך ה' בדבריו להגר השפחה המצרית, אמו של ישמעאל:

 

{י} ויאמר לה מלאך ה' הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב: {יא} ויאמר לה מלאך ה' הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל עניך: {יב} והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן

(בראשית, ט"ז)

 

את האופי החצוף כפוי הטובה של הערבים רואים מהתנהגות השפחה הגר בבית אברהם ושרה:

 

{ג} ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה: {ד} ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה: {ה} ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט ה' ביני וביניך

(בראשית, ט"ז)

 


{ט} ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק: {י} ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק

(בראשית, כ"א)

 

כאשר ראתה השפחה המצרית הגר שהיא בהריון, בעוד לשרה אין בן יורש: היא התחצפה לשרה שהיטיבה עמה!

 

ה' הורה לאברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה"!...

 

רבי עזריה משום רבי לוי אמר: אמר לו ישמעאל ליצחק, נלך ונראה חלקנו בשדה, והיה ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומורה כלפי יצחק ועושה עצמו כאילו מצחק"...

(מדרש רבה)

 

ראשי תיבות "הגר": הורגים – גונבים – רוצחים!

 

"הגר" = 208 = "ארה"ב"

 

כעת בראש ארה"ב עומד המוסלמי צורר היהודים חוסיין אובמה!

מיום ליום הוא חושף את כוונותיו הזדוניות: להבריח את היהודים בארץ לים!

הוא תומך גלוי בכוחות האיסלם הקיצוני במצרים ובמזרח התיכון!

 

אובמה משתחווה למלך סעודיה!

 

אובמה משתחווה לסעודיה

 

אכן הערבים שבאו מישמעאל הינם פראי אדם:

 

* האיסלם דוגל בשימוש בחרב, ברצח – נגד מי שלא יתאסלם!

* על דגלה של סעודיה: מתנוססות שתי חרבות!

* אצל הערבי המוסלמי אין בעיה לשחוט גם את אחותו אם היא פגעה ב"כבוד המשפחה" וכו'

* האמונה הדתית אצלם שלובה: ברצח! בשפיכות דמים אכזרית "המוצדקת" בשם "האמונה"!

* מעיקרי האיסלם: "דין האיסלם בסיף" = מצווה להשמיד את "הכופרים"!

 

זהו לשיטתם "רצון האל" ולכן הם צועקים "אללה אכבר" רגע לפני הרצח!

לכן אמא של מחבל שאהיד: צוהלת בהיוודע לה פיגוע או רצח שבנה ביצע, כי מובטח לו מקום "מקום טוב" בגן העדן...

 

אמו של המחבל חוסאם דוויאת ימ"ש צוהלת

 

* החפץ חיים: גם בני ישמעאל (ערבים) משכילים, עורכי דין או רופאים, ישאר בהם הבסיס של "והוא יהיה פרא אדם"!

 

"מקובלנו שכל הנכתב בתורה לא נכתב לשעה, כי אם לדורות. כך גם דברי התורה על ישמעאל "והוא יהיה פרא אדם" נאמרו לנצח, גם אם נראה כי ישנם מבני ישמעאל שירבו השכלתם ונמצא בהם עוסקים במקצועות מכובדים ונחוצי השכלה, כגון שיהיו מהם עורכי דין או רופאים, תמיד ישאר בהם בסיס זה של "והוא יהיה פרא אדם".

מי יודע מה פרא אדם זה מתעדת לעולל לעם ישראל"...

 

אבל המטומטמים בישראל של 2014 מעסיקים ערבים מוסלמים כרופאים ואחים בבתי חולים... שופטים בכירים בבתי המשפט: ערבים...

 

שוטרים וסוהרים: ערבים!... בבתי מרקחת: ערבים...

בצבא גששים בדואים: מוסלמים!...

 

השלטון הישראלי הכסיל מתאים להגדרה: "יאהוד מאג'נון"(!) אהבלים!!

 

 

* כבר דוד המלך כתב על הישמעאלים:

 

{ה} אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר: {ו} רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום: {ז} אני שלום וכי אדבר המה למלחמה:

(תהילים ק"כ)

 

קדר הוא אחד מבניו של ישמעאל:

 

 {יג} ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם: {יד} ומשמע ודומה ומשא: {טו} חדד ותימא יטור נפיש וקדמה...

(בראשית, כ"ה)

 

כבר דוד המלך מזהיר: בני ישמעאל לא חפצים בשלום!!

והוא מתאר את המצב בגללם: "אויה לי"!...

 

זו התשובה לכל המטורפים חולי הנפש בישראל שחתמו על פשע אוסלו, אלו שגרשו יהודים מגוש קטיף, גם לביבי שהורס בתי יהודים, שמקפיא בניה יהודית בירושלים ויהודה ושומרון, משחרר עמלקים רוצחי יהודים ומדבר במרד נגד ה' על "שתי מדינות" וכו'.

 

 

הרמב"ם כתב (לפני 800 שנים) ב"אגרת תימן":

 

 

"שאפילו דוד המלך ע"ה, כשראה ברוח הקודש כל הצרות העתידיות לישראל, התחיל לצעוק ולקונן בלשון האומה מרעת בני ישמעאל, ואמר "אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר". וראו איך זכר קדר משאר בני ישמעאל, לפי שנביאם מוחמד יצא מקדר, כמו שהוא מפורסם מיחוסו.

ובכל זמן שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה, כמו שאמר דוד המלך ע"ה "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה"...

 

"קדר" = 304 = "שד" !

 

הרי מוחמד הודיע בפירוש: שיהיו הסכמים שהוא יפר!

כך הוא עשה ב"הסכם קורייש"!

כמוהו גם ערפאת הודיע לציבור תומכיו: לא אכבד הסכמים עליהם חתמתי!...

 

דרור אידר

ממוחמד עד ערפאת - דרור אידר

http://www.israelhayom.co.il/opinion/111433


 

* מהו תפקידו ההיסטורי המכריע של ישמעאל בגאולה!?

 

"ולמה נקרא שמו ישמעאל, שעתיד הקב"ה לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר (תהילים נ"ה) ישמע-אל ויענם"!

(פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"א)

 

התפקיד ההיסטורי של מדינות האיסלם (ישמעאל): הם יגרמו בצרות שיעשו לעם ישראל שנצעק ל- ה', ואז "ישמע-אל" את צעקותינו ויגלה משיח צדקנו!

 

חיזוי זה ניתן לפני למעלה מ-1,900 שנים, כאשר בני ישמעאל לא הוגדרו כעם והאיסלם עוד לא נולד ותרבות ערב עדיין לא הייתה קיימת!

 

כל הסבל הנוראי שגרמו ויגרמו פראי ישמעאל לעם ישראל, הם בעצם מיותרים!

אילו היו "הרבנים" מורים לעם ישראל לצעוק ל- ה' ולבקש משיח, כפי שגם הרמב"ם (הלכות תענית) מצווה לעת צרה: היה מתגלה המשיח בלי כל הזוועות שהיו ויהיו!

אבל כתוב מראש בזוהר, שההנהגה הדתית ערב בואו של משיח – יהיו מהערב רב! "והיו צריה לראש"!

הם בונים בתי כנסיות רק כדי לפאר את שמם וכדי שתהיה חרב בידם כמו קורח: להשיג לעצמם עוד שררה, כבוד וכח!

 

 

גם בשירת האזינו מזהיר ה':

 

{כא} הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם

(דברים ל"ב)

 

אומר ה': כאשר בני ישראל יתרחקו ממני וילכו אחר "לא אל", אז אשלח עליהם "לא עם"!

 

בני ישמעאל אינם עם מסודר ככל העמים: הם מקושרים לפי חמולות, שבטים, ומפולגים בכנופיות רצחניות!

יש ג'האד איסלאמי... אש"ף... חמאס... דאעש... יש סונים שרוצחים שיעים, יש אלקעידה... וכן הלאה!

 

שימו לב שבמדינות ערב אין שלטון מסודר: יש דיקטטורות קשוחות ואכזריות, או תוהו ובהו של שבטים, חמולות, כנופיות מרצחות!

 

{א} שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל:
{ב} לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם: {ג} אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו: {ד} אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו: {ה} אזי עבר על נפשנו המים הזידונים: {ו} ברוך ה' שלא נתננו טרף לשניהם: {ז} נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו: {ח} עזרנו בשם ה' עשה שמים וארץ:

(תהילים קכ"ד)

 

רק ישמעאל נקרא בתואר "אדם": "פרא אדם"

 

הרב חיים ויטאל כתב בפירושו על מזמור תהילים קכ"ד, שבגלות האחרונה שהיא גלות ישמעאל: נקראת 'ישמעאל' על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמע- אל ויענם.

 

הבעיה היא: לישמעאל יש זכויות מסויימות בזכות ברית המילה (אמנם לא מושלמת), זכות אבות (בא מאברהם), זכות האמונה, זכות חמשת התפילות לאלוקי אברהם, וזכות מידת הכנסת אורחים.

 

לכן, שם ה' טבוע בשמו (ישמע-אל)...

לכן, הוא נקרא "אדם"...

לכן, גלותו תקיפה ואכזרית מכל הגלויות מהן סבלנו בעבר...

 

למרות היתרון הצבאי והטכנולוגי של ישראל, אין פתרון לרצחנות המתאבדים הישמעאלים ימ"ש כאשר היא משולבת באמונה, ויש את זכויות ישמעאל!

 

לכן: קשה לנצחו!

 

אומר על כך ר' חיים ויטאל:

 

"ואנחנו לא נדע מה נעשה, ואין לנו תקווה אחרת, זולתי שנבטח בשמו הגדול יתברך, שיושיענו מידם".

 

כאמור, המטרה של הבורא בקיום ישמעאל האכזר: שאנו נצעק ממש בקול ל- ה' עקב צרות ישמעאל, ואז ה' יגלה את המשיח החי בתוכנו – ורק אז נזכה לניסים ונפלאות ולניצחונות!

 

המצב העגום, שבלי ישמעאל והצרות והאכזריות שבאו ויבואו ממנו:

העם בישראל לא יצעק ל- ה' לבקש עזרתו, לבקש משיח!

 

בזוהר הקדוש מתוארת התקופה בה בני ישמעאל ישלטו בארץ:

 

וּבֹא וּרְאֵה אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנִים עָמַד הַמְּמוּנֶה שֶׁל בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל, וּבִקֵּשׁ לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אָמַר לוֹ, מִי שֶׁנִּמּוֹל יֵשׁ לוֹ חֵלֶק בְּשִׁמְךְ. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֵּן. אָמַר לוֹ וַהֲרֵי יִשְׁמָעֵאל שֶׁנִּמּוֹל, לָמָּה אֵין לוֹ חֵלֶק בְּךְ כְּמוֹ יִצְחָק. אָמַר לוֹ, זֶה נִמּוֹל כָּרָאוּי וּכְתִקּוּנָיו, וְזֶה אֵינוֹ כָּךְ. וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁאֵלּוּ מִתְדַבְּקִים בִּי כָּרָאוּי לִשְׁמוֹנֶה יָמִים. וְאֵלּוּ רְחוֹקִים מִמֶּנִּי עַד כַּמָּה יָמִים. אָמַר לוֹ הַשָּׂר הַמְּמוּנֶה, וְעִם כָּל זֶה, כֵּיוָן שֶׁנִּמּוֹל לֹא יִהְיֶה לוֹ שָׂכָר טוֹב עַל זֶה. אוֹי לְאוֹתוֹ זְמָן שֶׁנּוֹלָד יִשְׁמָעֵאל בָּעוֹלָם וְנִמּוֹל, מֶה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, (כלפי טענת המלאך הממונה על ישמעאל) הִרְחִיק אֶת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל מִדְּבֵקוּת הָעֶלְיוֹן, וְנָתַן לָהֶם חֵלֶק לְמַטָּה בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, בִּשְׁבִיל הַמִּלָּה שֶׁבָּהֶם. וַעֲתִידִים בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל לִשְׁלוֹט עַל אֶרֶץ הַקְּדוֹשָׁה זְמָן הַרְבֵּה בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רֵיקָה מִכֹּל, (היהודים בגלות) כְּמוֹ שֶׁהַמִּלָּה שֶׁלָּהֶם הִיא רֵיקָה בְּלִי שְׁלֵמוּת. וְהֵם יְעַכְּבוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָשׁוּב לִמְקוֹמָם, עַד שֶׁיֻּשְׁלָם הַזְּכוּת שֶׁל בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל. וַעֲתִידִים בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל לְעוֹרֵר מִלְחָמוֹת גְּדוֹלוֹת בָּעוֹלָם, וְיִתְאַסְּפוּ בְּנֵי אֱדוֹם (נוצרים) עֲלֵיהֶם, וְיַעֲרְכוּ עִמָּהֶם מִלְחָמָה, אַחַת עַל הַיָּם, וְאַחַת עַל הַיַּבָּשָׁה, וְאַחַת סָמוּךְ לִירוּשָׁלַיִם, וְיִמְשְׁלוּ אֵלּוּ עַל אֵלּוּ, וְאֶרֶץ הַקְּדוֹשָׁה לֹא תִּמָּסֵר לִבְנֵי אֱדוֹם. בְּאוֹתוֹ זְמָן, יִתְעוֹרֵר עַם אֶחָד מִסּוֹף הָעוֹלָם (צפון קוריאה?) עַל רוֹמִי הָרְשָׁעָה (ארה"ב), וְיַעֲרֹךְ עָלֶיהָ מִלְחָמָה שְׁלשָה חָדֳשִׁים, וְיִתְאַסְּפוּ שָׁם עַמִּים, וְיִפְּלוּ בִּידֵיהֶם, עַד שֶׁיֵּאָסְפוּ עָלֶיהָ כָּל בְּנֵי אֱדוֹם (מדינות הנוצרים) מִכָּל קַצְוֵי הָעוֹלָם. וְאָז יִתְעוֹרֵר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֲלֵיהֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב, כִּי זֶבַח לַה' בְּבָצְרָה. וּלְאַחַר כָּךְ, מַה כָּתוּב, לֶאֱחֹז בְּכַנְפוֹת הָאָרֶץ וְגוֹ', וִיכַלֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל מִן הָאָרֶץ, וִישַׁבֵּר כָּל הַכֹּחוֹת שֶׁלְּמַעְלָה, וְלֹא יִשָּׁאֵר כֹּחַ לְמַעְלָה עַל עַם הָעוֹלָם, דְּהַיְנוּ יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא כֹּחַ יִשְׂרָאֵל בִּלְבַדּוֹ.

(זוהר, פרשת וארא, דף ל"ב)

 

בזכות ברית המילה המלאה: ה' שומר זכות יתר לעם ישראל על פני האחרים!

ברית המילה של הישמעאלים נעשית בלי הפריעה, אינה מושלמת.

 

שימו לב! כבר לפני 1,800 שנים כתב ר' שמעון בר יוחאי: על היום שבו ישמעאל יגיע לארץ ישראל וישלוט בה (טרם קום המדינה).

 

מידה כנגד מידה!

 

אם עם ישראל סוטה מיעודו להיות אור לגויים והולך בדרך של "עם ללא דת" וחי כשאר העמים...

אזי בא ישמעאל וטוען כלפינו: אתם דת ללא עם ולכן אין לכם צורך וזכות על הארץ לצורך מילוי תפקידכם!...

 

מידה כנגד מידה: "עם ללא דת" מטופל בידי "לא עם", אשר משיב אותנו אל הדת אחרי טיפול אכזרי של כנופיות רצח איומות!

 

כאמור, זכויותיו של ישמעאל מוגבלות, והוא ישלם על כל האכזריות שבו: ברגע שאנו נצעק ל- ה' לבקש עזרתו, לבקש משיח!!

 

 

מאחר ואנו לא רוצים לצעוק ל- ה' ולבקש את מלכותו דרך משיח, מוסר ה' דרך הנביא יחזקאל איך ה' ימלוך עלינו:

 

ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוכה!!

 

{לב} והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן: {לג} חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם: {לד} והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה...

(יחזקאל, כ')

 

 

כך גם קמה מדינת ישראל, אחרי שהציבור החרדי והכללי באירופה לא רצו לשוב לציון: המדינה קמה בחימה שפוכה, דרך השואה הנוראה!

 

יהודי אירופה יכלו לעלות לציון אחרי הצהרת בלפור (1917): בלי שואה!

 

השלב הבא שהולך וקרב: בני ישמעאל (מדינות האיסלם) יתאחדו עם בני עשו (מדינות הנצרות) ויעלו עלינו לקרב על ירושלים!

 

"ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר יחד עם כל עמי העולם לבוא לירושלים, שכתוב (זכריה י"ד): ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה"!

(זוהר, בראשית קי"ט)

 

הנביא זכריה מתאר זאת לפני 2,400 שנים:

 

{א} משא דבר ה' על ישראל נאם ה' נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו: {ב} הנה אנכי שם את ירושלם סף רעל לכל העמים סביב וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלם: {ג} והיה ביום ההוא אשים את ירושלם אבן מעמסה לכל העמים כל עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ

(זכריה, י"ב)

 

לכן גולת הכותרת של המאבק הנוכחי והמסיים בין ישראל לערבים ולנוצרים: יהיה והינו על ירושלים!

 

לפני 450 שנים כתב רבי משה קורדובירו (הרמ"ק) בפירוש לזוהר על סיבת המלחמה על ירושלים:

 

"ויזדמנו כולהו עממיא (על ירושלים) ויעשו עצת שלום בינהם, ויתהפכו לישראל להשמיד, מפני שהקימו להם מלכות (מדינה שבירתה ירושלים) ותהא עת צרה ליעקב, אומנם לא יבואו לשבר, אלא ממנה יוושע".

(הרמ"ק על זוהר בראשית, דף קי"ט)

 

לפי הרמ"ק סיבת המלחמה על ירושלים היא הטענה כי בני ישראל "הקימו להם מלכות", ואכן כבר ברגע הכרזת הקמת המדינה – פרצה מלחמת השחרור, שנמשכת עד היום!

 

הקשר בין המוסלמים (ישמעאל) לנוצרים (עשו): עוד מזמן התנ"ך!

 

{ט} וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה:

(בראשית כ"ח)

 

עשו נישא למחלת בת ישמעאל! יש קירבה משפחתית עתיקת יומין בינהם!...

 

 

הזוהר מתאר מי שולט כיום בהנהגת עם ישראל: הערב רב!

 

"הערב רב ישלוט וינהיג את עם ישראל בגלות האחרון"

(זוהר בראשית, כ"ה)

 

הנ"ל במקור:

 

וְחָמֵשׁ מִינִין אִנּוּן בְּעֵרֶב רַב וְאִנּוּן (סי' נג''ע ר''ע) נְ'פִילִים גִּ'בּוֹרִים עֲ'נָקִים רְ'פָאִים עֲ'מָלֵקִים. וּבְגִינַיְיהוּ נָפְלַת ה' זְעֵירָא מֵאַתְרָהָא. בִּלְעָם וּבָלָק מִסִּטְרָא דְעֲמָלֵק הֲווּ. טוֹל ע''ם מִן בִּלְעָם ל''ק מִן בָּלָק אִשְׁתָּאַר בָּבֶל (בראשית יא) כִּי שָׁם בָּלַל ה' שְׂפַת כָּל הָאָרֶץ. וְאִלֵּין אִנּוּן דְּאִשְׁתָּאֲרוּ מֵאִלֵּין דְּאִתְּמָר בְּהוֹן (בראשית ז) וַיִּמַּח אֶת כָּל הַיְקוּם, וּמֵאִלֵּין דְּאִשְׁתָּאֲרוּ מִנְּהוֹן בְּגָלוּתָא רְבִיעָאָה אִנּוּן רֵישִׁין בְּקִיּוּמָא סַגִי. וְאִנּוּן קַיָּימִין עַל יִשְׂרָאֵל כְּלֵי חָמָס. וְעֲלַיְיהוּ אִתְּמָר (בראשית ו) כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם, אִלֵּין אִנּוּן עֲמָלֵקִים.

(זוהר, בראשית דף כ"ה)

 

ר' אלחנן וסרמן הי"ד: "בימי עקבתא דמשיחא, יעמדו בראש העם צאצאי הערב רב"!...

 

לא רק ראשי ממשלה, התקשורת, הפרקליטות, המשפט, הצבא, השב"כ, המוסד – הינם מערב רב: גם ראשי "החרדים", "הדתיים" – כל סרסורי הדת "הרבנים", "מקובלים" ו"אדמו"רים" = ערב רב!!

 

לכן הם אינם רוצים את מלכות ה' דרך משיח: הם חפצים כמו קורח ועדתו - למלוך על עדר השוטים הנוהה אחריהם!

לכן גם לא אכפת להם שמוכרים את הארץ כולל ירושלים לישמעאלים: הם עוד דורשים ומקבלים אתנן כספי על הבגידה בתורה, בעם ובארץ!

 


סוף דבר

 

מי שהביא את המרצחים הישמעאלים מטוניס לכאן, מי שחימש ואימן אותם: אלו פושעי אוסלו!

 

החל מיצחק רבין, שמעון פרס ועד עובדיה יוסף ומשרתו אריה דרעי ימ"ש, ועד אדמו"ר גור שנציגו יעקב ליצמן ישב בממשלת אריאל שרון ימ"ש בעת הגירוש מגוש קטיף!

תמורת 290 מיליון ש"ח: ליצמן גרש אחים יהודים והרס בתי יהודים, כולל בתי כנסת!

 

בעת גירוש המתיישבים, העם בישראל עמד מנגד ושתק לנוכח הפשע של אריאל שרון ובניו ימ"ש!

קיבוצי הדרום הסיתו נגד יושבי גוש קטיף: "אתם המכשול לשלום! צאו כבר! רחמים על ילדי עזה"!...

 

בדיוק לפני 9 שנים נעשה פשע הגירוש מגוש קטיף לעיני תושבי ישראל, שחלקם התאפק שלא לרקוד משמחה!

 

על כן עכשיו מידה כנגד מידה: ישובי הדרום חוטפים טילים, והם נהיו לפליטים ממש כפי שיושבי גוש קטיף השכנים שלהם - הושלכו מבתיהם!

גם יושבי אשדוד, באר שבע ואשקלון השכנים לגוש קטיף: שתקו בעת הגירוש!

עכשיו הם מייללים: אחרי שהשתתפו בשתיקה שבהסכמה בחורבן גוש קטיף!

אנשי גוש קטיף עמדו בגבורה לאורך שנים בחזית ולא בכו ולא ייללו "פצמ"רים"!

הם לא דרשו "גמול כספי" על היותם בראש החזית!

 

עם ישראל חוטף כיום גזירה אחר גזירה: ולא מבקש משיח?!

הרבנים הינם ערב רב: לא רוצים משיח, כמו שקורח לא חפץ לצאת מהנהנתנות החזירות שהייתה לו ולמקורביו בארמון פרעה!

 

מה מחכה לעם ישראל:

 

מכה, ועוד מכה, מישמעאל ואחר כך גם ממדינות אירופה וארה"ב שיעלו לקרב על ירושלים!

גם מצרים ותורכיה יעלו עלינו למלחמה!

ערביי ישראל ימח שמם כבר נתנו לאחרונה "דוגמא קטנה" לפוגרומים שהם יערכו בנו בעת מלחמת אמת: יש בכפרי הערבים ימ"ש מצבורי נשק ענקיים!!

השב"כ יודע: ומפחד!...

 

מאחר וביבי וקודמיו לא התקיפו באיראן, לכן ישראל תותקף גם בכמה פצצות אטום!

 

עוד לפני שנים כתבנו: על ישראל לתקוף את איראן לפני שיהיה מאוחר! אם ישראל תתמהמה ותאחר את זמן התקיפה ישראל אכן תותקף בכמה פצצות אטום!
התאריך המקסימלי שנקבע לתקיפה כבר עבר מזמן!
● בימים אלו קולטים בישראל: אנו כבשה בודדה שעומדת מול שבעים זאבים! ● ביבי שקבע "קו אדום" לאיראן הוא זיקית מחליפת צבעים! ביבי הינו רודף בצע שיביא עצב: צבוע ושקרן שמייצג בארץ את האינטרס של אמריקה!

עדכוני י"א בכסלו ה'תשע"ד / 14.11.2013

 

יהיו על ישראל התקפות של מאות אלפי טילים, כולל כימים וביולוגים!

 

עד... שהעם בישראל יואיל בטובו: לצעוק ל- ה' לבקש משיח!

 

עם ישראל בוחר כיום בעבדות למנהיגים חזירים מושחתים שבוגדים במדינה ורומסים את החלש:

בגאולת משה ה' השמיד את מי שנשאר במצרים כעבד ולא יצא עם משה!

 

בגאולה הקרובה יהיו ניסים ונפלאות פי מאה ממה שהיה בגאולת משה: אבל רק למי שביקש משיח!

 

כל מי שעובד לחבורת "אדוננו מורנו" (אדמו"רים) ולכל שאר "הגאונים" או לחזירי השלטון: יאבד עימם!

 

צעקו בקול רם ל- ה' ובקשו משיח!

שימו דגל משיח ברכב, שלט משיח בחזית הבית!

פרסמו בעתונים ובתקשורת כתבות ציפייה למשיח!

שובו ל- ה' בצניעות כדרך משה, לא כדרך סרסורי הדת של ימינו: סופם קרב!

 

זיכרו מה קרה ליהודי אירופה לפני 75 שנים:

 

רק בספטמבר 1939 פתאום "הבינו" יהודי פולין ואירופה שהם מסוגרים וגורלם נתון בידי הנאצים!

 

רק אז הם היו מוכנים לעזוב את הגלות: אבל הם אחרו את המועד, ושילמו מחיר איום ונורא!

 

מי מבטיח לכם מהו המועד שנקבע לכם, שעדיין ה' ישמע את זעקתכם ויענה לכם?!

 

אל תסמכו על הקנה הרצוץ ארה"ב ומדינות אירופה:

קרב היום שהם יחברו למדינות ערב ויעלו על ירושלים למלחמה!

 

כאשר בקרוב גם מצרים תצטרף למערכה נגדנו, תזכרו את בנימין סמרטוטיהו נהנתניהו שנתן לצבא מצרים להשתלט על חצי האי סיני בלי ירייה: בניגוד להסכמי "השלום"!...

הצבא המצרי הוא לא כנופיית טרור כמו החמאס: רק משיח בן דוד וצבא שמים שישכנו בנגב, יעצרו את צבא מצרים!

 

ה' מלך העולם ישלח בקרוב אסונות קשים על ארה"ב ומדינות אירופה!

 

חוסיין אובמה ימ"ש הוא גלגול נשמת טיטוס ופרעה: צורר יהודים שבעורמה כ"ידיד" מנסה להביא כליה למדינת ישראל, בסיוע היהודונים ימ"ש שיועצים סביבו, כולל היהודון דן שפירו, שגריר ארה"ב בארץ!

 

 

 

החורבן של ארה"ב ושל מדינות אירופה הולך וקרב: זוהי נקמת ה' בגויים על אלפיים שנות סבל ליהודים!

 

אזהרה לעם ישראל!!

 

אל תחפשו "שלום" עם הישמעאלים!

אל תביטו כל יום "מה אומרים עלינו" בני אדום מדינות הנוצרים ימ"ש!

הישועה של ישראל לא תגיע משם: הרי כתוב מראש שכל הגויים בכל מקרה יעלו על ירושלים למלחמה!

 

תחפשו מיד שלום: עם ה' מלך העולם! בקשו משיח! אחרת, ישאר מכם רק פירורים! שאריות פליטה!

 

חשבון ה' עם ביבי ובוגי המורדים ב- ה' הולך וקרב: ה' יעשה מביבי ומבוגי סביבוני חנוכה!

 

כל מי שהולך עמם: משלם בדם בניו!

 

 

ספר מומלץ: "גלות ישמעאל" – הרב יחיאל וייצמן

 תמצית תאור המצב בארץ: מי שיוצא נגד ציווי ה' ומרחם על עמלק – יקבל מגה עמלק!
רק בהנהגת המשיח תהיה נקמה בגויים, סגירת חשבון עם אומות העולם שהצרו לישראל.

עדכוני ט"ז בתמוז ה'תשע"ד / 14.7.2014

ר' חיים ויטל: עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל. וגלות חמישית זו שהיא אחרונה לכולם, קשה מכולן, והיא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם.

מדינת ישראל מושפלת! מיליוני אנשים בדרום ובגוש דן משתטחים לריצפה בגלל טיל פרימיטיבי אחד שנושא רק 20 – 30 ק"ג חומר נפץ: "איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ו-ה' הסגירם"!

עדכוני כ"ג בתמוז ה'תשע"ד / 21.7.2014

● מגיפת פוליו בארץ: עבודה ערבית בדואית!
● הערבים והבדואים מבצעים בארץ כבר שנים רבות פעולות חבלה על רקע לאומני: מציתים יערות בזדון, "תאונות דרכים" יזומות, זיהום מכוון בבתי חולים, רציחות + אונס + העלמת הגופה, אלפי יהודיות נאנסות על רקע לאומני ● ביצוע פעולות חבלה "איכותיות" ברחבי הארץ במקורות מים, תשתיות תקשורת סלולרית, מאגרי דלק וכו'

עדכוני י' באלול ה'תשע"ג / 16.8.2013

מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.