בס"ד


 

● תחילת שקיעת ארה"ב תחת המים: ב- 17 במרץ!

● ארה"ב תעלם תחת המים כפי שהוכחדה אטלנטיס!

● תשובה למהמרים על חייהם: במקום מעשים כדי להציל עצמם מארועי גוג ומגוג הקרבים, הם חוזרים ושואלים "מה עם 17 במרץ שהבטחתם בעבר, ולא קרה דבר"?!

● נבואת הנער נחמן מקטופא על נפילת פסל החירות: כרמז לגילוי המשיח?!
עדכוני כ"ו באדר א' ה'תשע"ו / 6.3.2016* השנה נופל תאריך 17 במרץ 2016 בלוח העברי: ביום לידת ועזיבת משה גואל ראשון – ז' באדר ב'!

 

משה גואל ראשון קשור למים:

 

* נולד והושם בתיבה ביאור...

* קרע את ים סוף והעביר את העם בין חומות המים...

* צבאו של הצורר פרעה: שקע במים...

 

כך גם הפעם בגאולה מסיימת, הצורר חוסיין אובמה שהוא גלגול פרעה – יוענש מיד ה' ותתחיל שקיעת ארה"ב תחת המים: מדובר במיליוני אנשים ואף יותר!

 

 

משטחה של ארה"ב ישארו על פני המים אחרי סדרת שטפונות ואסונות טבע אחרים: רק רבע משטחה!

 

אין "מקרה" בכך שעל שטר "הדולר" יש ציור של פירמידה: רמז לארה"ב כממלכת מצרים העתיקה, מלכות של טומאה, ממלכה עויינת לעם ישראל!

 

 

כמו בגאולה ראשונה עם משה, כך גם כיום: יהודי ארה"ב הם גלגול אותם 80% מיהודי מצרים שדבקו בגלות מצרים ובעבדות לפרעה, נשארו במצרים וסופם שהושמדו!

 

אותם 80% אוהבי גלות ועבדות רוחנית למנעמי הגלות ולגוי, קיבלו בימים אלו הזדמנות סופית מיד ה' לתקן את מה שהחמיצו ביציאת משה ממצרים: אם הם לא ישובו מיד לישראל, זכר לא ישאר מהם!!

 

חשבון ה' ביום ה' הגדול והנורא יבוא גם עם מדינות אירופה ומדינות נוספות בעולם: במגה שטפונות, נהרות שיעלו על גדותיהם, מגה רעידות אדמה ועוד מבחר ניסים ונפלאות גדולים פי כמה ממה שנראה בגאולה ראשונה עם משה!

 

 

שאלה 1: מדוע "זכתה" ארה"ב לעונש כה קשה מיד ה'?

 

שאלה 2: גם בשנים שעברו הבטחתם מגה שטפון בארה"ב ב- 17 במרץ!

 

שאלה 3: מה יהיה גורל היהודים שיבחרו להשאר בארה"ב?

 

תשובות מפורטות כבר מסרנו כאן:

 

ה' יכה באובמה ובארה"ב: כפי שהכה בפרעה וצבאותיו.
ב- 17 במרץ יתחיל חורבן ארה"ב בשקיעה הדרגתית תחת המים מאזור שיקגו, אגם מישיגן! אובמה גלגול נמרוד, סנחריב ופרעה: עושה כל שביכולתו להשמיד את ישראל! אובמה חוסיין הינו אבי פצצת האטום האיראנית!

עדכוני ז' באדר ה'תשע"ה / 26.2.2015

 

מגה צונאמי שיתחיל את סדרת האסונות במהלכן תשקע רוב ארה"ב תחת המים, יתחיל מאגם מישיגן.

 

באזור המדובר נמצאת שיקגו: העיר בה פעל הצורר חוסיין אובמה ימ"ש!

מי שמכהן כיום כראש העיר הוא היהודון הרופס רם עימנואל שעזר בזמנו לצורר אובמה לעקוץ את מדינת ישראל ועם ישראל כפי שגם עשו בזמנם יהודונים בוגדנים דוגמת הנרי קיסינג'ר, מרטין אינדיג וכמו היהודון הרופס, בוגדני ומשת"פ היושב כיום בתל אביב ברחוב הירקון על כסא שגריר ארה"ב בישראל – דן שפירו!...

 

"שפירא" המתיוון הפך: ל "שפירו"...

ממש כפי ש"נתניהו" הפך בארה"ב ל- "ניתאי"...

 

 

שקיעת ארה"ב הצפויה תחת המים וארועים דרמטיים ביותר שיהיו בקרוב לעם ישראל: קשורים לסדרת ארבעת ליקויי ירח אדום, שהאחרון בינהם היה לפני חצי שנה!

 

ביום הראשון של חג הפסח ט"ו ניסן (4.4.15) יתרחש ליקוי ירח אדום שלישי מתוך סדרה של ארבעה: "השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" (יואל ג')

עדכוני י"א בניסן ה'תשע"ה / 31.3.2015

  

* נבואת הילד נחמן מקטופא: נפילת פסל החירות, סימן להתחלת הגאולה וגילוי המשיח!?

 

 

 

פירוש ישן לנבואת הילד נחמן מקטופא הקושר את נפילת "השיקוץ" (פסל החירות) לפרסים ומלכות הרשעה של הנוצרים:

 

האִם פֶסֶל החירוּת יהרֶס?

 

"נבואת הילד"  לפני כאלף וחמש מאות שנה נולד ילד  אשר חזָה נחמן קטופא (או חטופה) על הגאולה ועל התמורה אשר יקרה ליהודה ולעמים באחרית הימים, והן חמש נבואות בסדר אלפא ביתא בחרוזים, כמו שיר "הקדמות" לשבועות, ונאמרו בדרך חידה ורמז בלשון ארמי. והמחבר שם הנבואות בפי הילד נחמן קטופא כמתנבא בצאתו מרחם אימו, וככלותו לדבר גווע וימות. ולכן מכונה "קטופא", כי נקטף בנעוריו, או "חטופא" כי חטפו המוות וזה בקצרה סיפור חייו ( מהקדמה לספר נבואת הילד ): ר' פנחס היה חסיד גדול וקדוש, ואשתו רחל גם היא חסידה, ותהי עקרה, ויתפללו לה' ונעתר לקולם ותהר. ובחודש השביעי להריונה, בחמישי בשבת, כעלות השחר, שהיה עולה צדק ומאזניים לצד מזרח, ביום ראש השנה שהיה שישי לשמיטה בשנה הנ"ל, נולד זה הנער, ויקראוהו נחמן, ותיכף שנולד התחיל לדבר פלאות ומעשה מרכבה. והעולם קראו לנער: נחמן קטופא דמן כפר ברעם, ומת בן י"ב שנים. ובסוף ימיו התנבא נבואות גדולות על הישועה, והדברים ההם נכתבו, והם דברים סתומים נסתרים ועמוקים בהרבה לשונות: ירושלמי ובבלי ארמי והגרי מעורבים ונחלפים עמוקים מאוד במליצה וחידה, ונלאו המפרשים להבין חלק קטן ממנו וכו' נבואת הילד נדפס ראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא תפ"ו, ובדפוסים אחרים. הביאור הנ"ל לא נמצא איתנו, ויצחק סטנוב הוצא לאור  נבואת הילד (ברלין תקנ"ג) עם ביאור חדש שאומר שמצא בכתב יד, ובאמת כתבו הוא בעצמו, והוא ידוע למתעלם שמו גם בספרו זוהר תניינא. גם מעתיק או כותב בעצמו  הפתיחה לסיפור ר' נחמן קטופא, ואומר כי ר' פנחס ידע את שם המפורש, וכשיצא נחמן לאויר העולם, השתחווה לאימו, ואמר יש למעלה מזאת הכיפה שאתם רואים תשע מאות וחמשים וחמש כיפות, ולמעלה מהם ארבע חיות, ולמעלה מהן כסא רם ונישא, ולמעלה מהכסא אש אוכלה, וכסא יקרו, וכל משרתיו אש. וכאשר שמע ר' פנחס אביו אלה הדברים, גער בו וישתקהו, ונאלם ולא דיבר י"ב שנים. ואימו היתה בוכיה, ואומרת היה לי בן, והלוואי לא היה לי בן. והנער נחמן היה יפה מאוד. פעם אחת, כאשר בא ר' פנחס מבית המדרש, עמדה אשתו רחל ורחצה רגליו כמנהגה, ואח"כ הביאה הנער נחמן בנה, ותשם אותו בחיקהו, ונפלה על פניה ותבכה.. ותבקשו שיתיר את בנה לדבר, או שינטלו מן העולם. באותה שעה גילה ר' פנחס את פני הנער, ויראהו כי הוא יפה עד מאוד, ויפול על פניו, וינשקהו שלוש פעמים. וכאשר ראתה רחל כן, נתקררה דעתה, ויאמר לה ר' פנחס: ידעתי כי תחפוץ שאתירוֹ לדבר, אך דע לך כי הנער חכם ומשכיל, ואם אתִירנוּ לדבר יאמר דברים שמזעזעין את הבריות, ואין לו אריכות ימים. ותען רחל ותאמר: אדוני, תתיר לו שידבר בסתר ולא בגלוי. וישם ר' פנחס פיו על פיו של הנער, ויצוה וישביעהו שלא ידבר בנגלה, כי אם בדיבור חתום וסתום, שלא יבינו שום אדם, ואפילו חכם, עד עת בוא דברו. אח"כ אמר לנער: הנך מותר לדבר, ויפתח הנער את פיו, וידבר חמש נבואות על סדר א"ב, וכאשר השלים דברו אמר לו אביו: חזק ואמץ. השיב נחמן ואמר: ירבו ימיך, אבי, אני בנך האחרון, ואבי ואמי יקברוני. וכאשר אמר כן בכו אביו ואימו, מן היום ההוא עד יום מותו, כי נפטר בקרוב לחייו, עליו השלום. ומתוך הספר אני רוצה להביא לכם פרוש מדהים לקטע מתוך הספר ותשפטו בעצמכם: צלמא דרודוס  כד מתיהיב לגירוס, קריב אגרוס רומי למהרוס  אמנם התרגום בכלל אינו פשוט, אבל מדובר בפסל (צלמא)  של רודוס, שהריסתו ככל הנראה מרמזת על הריסתה הסופית של רומי הלוא היא האימפריה הנוצרית. מהו הפסל של רודוס?  אחד משבעת פלאי תבל בעת הישנה היה הפסל של רודוס, שנקרא "הענק של רודוס". עפ"י מה שכתוב במקורות שונים באינטרנט, הפסל נבנה בשנת 282 לפני מניינם, ואחרי 56 שנה הוא נהרס ברעידת אדמה (226 לפני מניינם), ורובו  (מהברכיים ומעלה) נפל. בתקופת התלמוד יש דיון על האם מותר ללכת מתחת החלק השבור, או לא ("אדורי צלמא" הוא הצלם של רודוס, כך נכתב ב"תבואת הארץ " פרק ה, דיבור המתחיל "ירושלמי מגילה הנזכר", על כל פנים, הדבר המעניין והמדהים ביותר, הוא צורתו של אותו צלם "הענק של רודוס", וכך הוא נראה עפ"י שיחזורים לפי מקורות ארכיאולוגיים: הצילום האמצעי נחשב לפי מה שכתוב, ההשראה של הצרפתי שיצר את פסל החירות (אוגוסטו ברתולודי) היה "הענק של רודוס"  על הפסל חרוט שיר אמריקאי ידוע המכנה אותו בשם "הענק החדש", ושניהם הוצבו ליד הים. איך אמר ר' יעקב נתן: כנראה גם לפסלים יש גילגולים… עכשיו אפשר אולי להבין את התשובה לשאלה, מה פתאום מדבר ר' נחמן מקטופא (הילד שניבא לפני 1500 שנה) על פסל שבזמנו כבר היה הרוס מאות שנים! הוא לא דיבר על אותו פסל, רק ברמז. לפי מה שנכתב, אביו של אותו ילד מנע אותו מלומר את נבואותיו כפי שהוא קיבל אותן, ולכן הוא הצפין אותם ברמזים, שכולם הוכרו כנבואות אמת ע"י גדולי דור. הוא מדבר בנבואה מלפני 1500 שנה על הרס פסל החירות. אבל חכו, יש יותר… רבי אברהם בן אליעזר כתב פירוש, מאוחר יחסית, לנבואות. הפירוש שלו מאוד מעניין, בעיקר בגלל שהוא מביא פסוק של תרגום יונתן שממש כאילו מתאר את התקופה שלנו, ומה שהולך לקרות, כאילו הוא רב מימינו. וכך נכתב בפירושו: אמר: זה הסימן יהיה מסור בידך, כשתיהרס העבודה זרה והשיקוץ שברודוס, אח"כ בקרוב יהיה הרס רומי, ולא יאחר. ואמר זה, לפי שאז היא התחלת ישועה ואות גאולה, וכאשר זכרנו זה למעלה. ואם נזכה, מיד באותה שעה תהיה הגאולה. וכך נראה מיונתן בן עוזיאל ע"ה, שתירגם על פסוק "תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עוונך בת אדום, גילה על חטאותייך" (איכה ד, כב):  "ובתר כן ישלים עוייתיך, כנישתא דציון, ותתפרקון על יד מלכא משיחא ואליהו כהנא רבא, ולא יוסיף ה' לאגליותך. ובההוא זמנא אסער עויתיך רומי רשיעא דמתבניא באיטאליה ומליא אוכלוסין מבני אדום רשיעא, וייתון פרסאי ויעיקון עליך, ויצדון יתיך, ארום אתפרסם קדם ה' על חובותיך" (אמר המגיה: הגירסא שלפנינו בתרגום איכה קצת שונה). ובתרגום חופשי מארמית, תרגום יונתן בן עוזיאל יישמע כך (המילים שלא נמצאות בגירסה של ימינו, כפי שהעיר המגיה, נמצאות בסוגריים מרובעות) ואחרי כן יסתיים עוונכם, קהל ציון, ותיגאלו על ידי מלך המשיח ואליהו כהן גדול, ולא יוסיף ה' להגלותכם. ובאותו הזמן, ייפקד עוונך, (בת אדום) [רומי] הרשעה, הבנויה [באיטליה] ומלאה אוכלוסין [מבני אדום הרשע], ויבואו הפרסים ויצירו לך, וישמימו אותך, מפני שהתגלו לפני ה' עוונותייך. כלומר, ר' אברהם בן אליעזר, מפרש את נבואת הילד על חורבן פסל החירות כקשורה לאותה העת שבה הפרסים (איראן) יבואו נגד רומי (הנוצרים), שזה בדיוק מה שקורה בימינו. כלומר בדף אחד מוזכרים נבואת חורבן פסל החירות ונבואת ביאת הפרסים על הנוצרים, בנשימה אחת! ומדובר בדברים שנכתבו לפני מאות שנים (הפירוש) ואלפי שנים הנבואות של הילד ושל יהונתן בן עוזיאל


 


 

הרב אמנון יצחק: לפי הזוהר הקדוש ארה"ב תשקע במים באחרית הימים!!

 

 
סופת אל ניניו בממדי ענק צפויה להכות בחודשים הקרובים בארה"ב ובעולם! חשבון ה' עם ארה"ב ואירופה מתקרב: בסופו ישאר מארה"ב רק שליש משטחה ביבשה!

עדכוני י"ח בטבת ה'תשע"ו / 30.12.2015

ארה"ב בהנהגת צורר ישראל, חוסיין אובמה, חוטפת מכות מבול משמים: כבר מעל 31 הרוגים משיטפונות בטקסס והגרוע עוד לפניהם! שלא לדבר על עונת ההוריקנים שמתחילה בקרוב!
מנגד, בקליפורניה שסיפקה 50% מצריכת הירקות והפירות לארה"ב: יש בצורת קשה כבר שנה רביעית!! אל נקמות ה' יכתוש את ארה"ב!!
המשומד ג'ון קרי שבר את עצם הירך והוטס לבוסטון!
באותו יום טרגדיה בבית הלבן: מת מסרטן במוחו הבן של ג'ון ביידן סגנו של אובמה! השבח לאל!!

עדכוני ט"ז בסיון ה'תשע"ה / 3.6.2015

● שואלים אותנו שוב: לא בציניות, מה עם ההצפה של ארה"ב? תשובה: חורבן ארה"ב מתקרב!
● סגן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן: לאיראן יש עכשיו יכולת לשמונה פצצות אטום! ● ארדואן רוצה לאחד את העולם המוסלמי - שיעים וסונים לכיבוש ירושלים!

עדכוני כ"ח באייר ה'תשע"ה / 17.5.2015

ביום בו התבטא ג'ון קרי על ישראל "מדינת אפרטהייד", החלה מכת סופות טורנאדו בארה"ב: מעל 40 הרוגים, נזק כבד לרכוש והמשך בשטפונות קשים!
ג'ון קרי החצוף אמר על ישראל שעשתה "פוף" לשיחות "השלום": ה' שלח לאמריקה "פיף פאף" כמקדמה, לקראת חורבנה של אמריקה!

עדכוני י"ב באייר ה'תשע"ד / 12.5.2014

המשך מכות הטבע והאסונות המוזרים: נמשך בארה"ב!
עשרות הרוגים במפולת הבוץ ליד סיאטל וושינגטון!
● חשבון ה' נמשך ויחמיר עם ארה"ב, שיוצאת נגד ה' ודורשת מישראל לוותר על שטחי הארץ, מתקרב חשבון ה' עם ביבי משחרר המחבלים! ● הנביא יחזקאל מדבר על הזונה שנותנת אתנן למאהביה כדי שיכנסו למיטתה: זהו ביבי, זונת הסרסורים אובמה ואבו מאזן ימ"ש!

עדכוני ו' בניסן ה'תשע"ד / 6.4.2014

חשבון ה' עם ארה"ב ועם העולם הולך וגובר בסדרת אסונות טבע שמוגדרים "אפוקליפטים": לקראת שקיעת ארה"ב וקנדה תחת המים ● סופת טייפון "היאן" בפיליפינים! ● 77 סופות טורנאדו בארה"ב: ביממה אחת ● ציקלון קטלני בסרדיניה! ● הר הגעש סנאבונג התפרץ באינדונזיה לאחר תרדמה של 400 שנים! ● לפי הויקינגים עוד 100 ימים לסוף העולם?! ● לפי האר"י הקדוש: שנת ה'תשע"ד, שנת נפילת הבורסות בעולם! ● בישראל בחנוכה: חום שלא היה כמותו! ● ב- 27.3.14 יוקרן הסרט "נח" NOAH בארה"ב ● חשבון ה' עם אמריקה ועם הצורר אובמה קרב: שקיעת אמריקה וקנדה תחת המים!

עדכוני ל' בכסלו ה'תשע"ד / 3.12.2013

מסר מדניאל: ארה"ב יחד עם אירופה – יעלמו
עוד מעט נשכח שארה"ב הייתה אי-פעם קיימת
● מתוך פרשת בלק, בלעם הרשע מתנבא איך מלך המשיח מכריע את אומות העולם באחרית הימים בינהם: עמלק, אדום, מואב, רומי, יון וכו'...

עדכוני י"ח בתמוז ה'תשע"ה / 5.7.20151) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.