בס"ד


 

1) יהודה המכבי פונה בקרב אמאוס ללוחמיו: "קומו נא ונצעק אל ה' אלוהינו" – 6,000 לוחמי יהודה מול 50,000 לוחמי היוונים כולל פרשים!

2) עלילות הדם של המתיוון ביבי נגד יהודים נאמני ארץ ישראל!
עדכוני כ"ח בכסלו ה'תשע"ו / 10.12.2015


כך פנה יהודה המכבי לעודד את לוחמיו שנבהלו מאיכות כלי הנשק וממספרם של לוחמי הצבא היווני בקרב אמאוס:

 

"אל תיראו מפני המונם, ואל תחפזו מפני רוחם... קומו נא ונצעק אל ה' אלוהינו"...

 מקבים א', פרק ד' [ניצחונותיו של יהודה]

 

(א) ויקם גורגיאש לילה ויבחר חמשת אלפים איש רגלי ואלף פרשים. (ב) ויקרבו בלאט אל מחנה היהודים להתנפל פתאום עליהם, ואנשי המצודה היו להם לעיניים. (ג) וישמע יהודה ויקום עם אנשי צבאו לרדת אל מחנה המלך אשר באמה, ולהכותם בעודם נטושים על פני השדה. (ד) ויהי כאשר הקריב גורגיאש לבוא אל מחנה יהודה, וירא כי אין איש, וישתאה ויאמר, אך נסים הם לפנינו, וייסע אחריהם ההרה. (ה) וכמו השחר עלה, והנה יהודה בערבה, ושלושת אלפים איש בחור עמו, ושריונות וחרבות לא היו להם עוד די מחסורם. (ו) ויהי בראותם את מחנה הגויים כי עצום הוא, ואיש איש לבוש שריון קשקשים, וגם פרשים להם כולם מלומדי מלחמה, וייראו. (ז) ויאמר יהודה אליהם, אל תיראו מפני המונם, ואל תחפזו מפני רוב כוחם. (ח) זכרו את אבותינו אשר הצילם ה' על ים סוף ברדוף פרעה אחריהם ברכבו ובפרשיו. (ט) קומו נא ונצעק אל ה' אלוהינו לתת לנו חסד ורחמים, ויזכור את בריתו אשר כרת את אבותינו, וישמיד את כל החיל הזה לעינינו. (י) למען ידעו העמים כולם כי ה' הוא האלוהים הפודה את עמו ישראל מכל צרותיו.

 

(יא) ויהי כי ראו הגויים את מחנה היהודים נוסעים לקראתם, ויצאו גם הם מן המחנה, ויסעו במערכה לקראתם, ואנשי יהודה תוקעים בשופרות. (יב) ויפגעו באויביהם, וינגעו לפני בני ישראל, וינוסו דרך הערבה. (יג) ויזנבו את הנחשלים בהם וידלקו אחריהם עד חצרון ועד שדה אדום מול אשדוד ויבנה, ויפלו מהם כשלושת אלפים איש.

 

(יד) ויהי כי שב יהודה מרדוף אחריהם, ויצווה את אנשיו לאמור. (טו) הישמרו לכם פן תפשטו על השלל אשר במחנה, כי לא כלתה עוד המלחמה. (טז) הנה גורגיאש ונדודיו לפנינו על ההר, לכן עמדו על נפשכם במערכה, ואחרי הכותכם אותם תפשטו על השלל ואין מחריד. (יז) עודנו מדבר, והנה גדוד האויב נראה בראש ההר. (יח) וישא גורגיאש את עיניו, וירא כי נסו אנשיו וכי הוצת אש במחנה, כי הקיטור עלה השמיימה, ויראהו את אשר נעשה. (יט) ויהי בראותם את יהודה וחילו ערוכי מלחמה עומדים במערכה, וייבהלו מאוד, ויפנו עורף וינוסו אל ארץ הגויים. (כ) וישב יהודה ואנשיו אל המחנה, ויעוטו אל השלל, ויבוזו זהב וכסף ובגדי תכלת וארגמן ורכוש עד אין מספר. (כא) ואחרי כן שבו אל ארצם, ויהללו את ה' בשירים, ויזמרו הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. (כב) ויהי ביום ההוא תשועה גדולה לישראל. (כג) והגויים מן יתר הפליטה באו אל ליזיאש ויספרו לו את הקורות אותם. (כד) וישמע ליזיאש, ותפעם רוחו ויתעלף, כי ראה כי כשל כוחו בישראל וכי לא נפל הדבר כרצון המלך.

(מקבים א', פרק ד')

 

 

 

גם בימים אלו, שהצרות הולכות וגוברות ניגאל בזכות הצעקה שיצעק העם בישראל:

המשיח יתגלה, אם תרצו או לא!

 

או שתצעקו כבר היום ל- ה' לבקש משיח – מהכרת תודה...

או שתעמדו בקו של הרבנים המתיוונים המורדים, שמסרבים לצעוק ל- ה' ולבקש משיח...

אבל אז ישמעאל האכזר יביא את העם בישראל לצעוק ל- ה': אוי לכאלו צעקות...

 

בקרוב יעמוד כל אחד מישראל למשפט נורא של מלך המשיח, גם בבית דין שמים ישאלו: מדוע עיכבתם את הגאולה ולא צעקתם כל יום ל- ה' לבקש משיח כפי שציווה ה'?! בסופו של דבר, ממילא יצעקו כולם בקרוב ממש כשיבואו אירועי אימים כמותם לא היו לעם ישראל בעבר! מקורות של גדולי ישראל: רק בצעקה יתגלה המשיח!!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015

 

ראשי המתיוונים בדורו של יהודה המכבי היו צמרת האצולה החילונית והדתית, כמו הכהנים הגדולים יאסון ומנלאוס, שמכרו את העם ואת התורה בעבור ממון הון ושלטון: ממש כמו פושעי ש"ס ויהדות התורה כיום, תאווי הממון והשררה דרעי את ליצמן בע"מ!

 

בראש ישראל תשע"ו עומד כיום המתיוון ביבי, המשמש כנציב מטעם הצורר אנטיוכוס אובמה ימ"ש!

 

והנה בימים אלו ממש התבררה מזימתו הבוגדנית של הביבי לשחד את שונא היהודים אבו מאזן שיבטיח "שקט בטרור" מצד הרשות הפלסטינאצית, תמורת:

 

אספקת רובים ומשורינים לצוררים...

מתן עשרות אלפי דונמים למרצחים...

הגדלת רשיונות עבודה בישראל למחבלים...

 

ביבי המפוחד מגל הטרור הבלתי נשלט, הכין את העסקה הבוגדנית הנ"ל לקראת ביקורו של המשומד ג'ון קרי...

לדאבון ליבו, הקשה ה' את לב הפרעון אבו מאזן שטען: "זה לא מספיק לי!"...

 

מה יעשה המתיוון ביבי כדי לכסות את ערוות בגידתו שדלפה לעם ישראל: יעורר עלילת דם בולשביקית שתסיח את דעת העם בישראל ממזימותיו...

 

שלח בנימין סמרטוטיהו את הדוברמנים בשב"כ השמאלני הישראלי להוציא דיבת הארץ רעה, והעלה מן האוב עלילת דם על כמה נערים נאמני ארץ ישראל: כאילו "הם אחראים" לעלילת ההצתה בכפר דומא.

 

 

"השב"כ חצה את כל הקווים האדומים"

הנהגת הישוב כוכב השחר במכתב גלוי על רקע המעצרים בפרשת דומא ובמגבלות צו איסור הפרסום שמוטל על הפרשה: "השב"כ חצה את כל הקווים האדומים – אזרח שומר חוק, משרת במילואים יכול למצוא עצמו מושלך למרתפי השב"כ"

הקול היהודי

 


"ילדינו אינם שעירים לעזאזל" על רקע הפרשייה האסורה בפרסום, פרסמה קבוצת אמהות מכתב חריף לשר הביטחון:

מאז פרוץ גל הטרור הערבי בוגי מגלה אזלת יד גמורה כלפי האויב הערבי, ומחלק עשרות מעצרים וגירושים מנהליים לנערים יהודים.

http://www.kolhaemet.co.il/16539

 

 

מדינת ישראל כיום נשלטת בידי מתיוונים:

 

בממשלה...

במערכת המשפט...

בצבא...

בשב"כ...

במשטרע...

במוסד...

בתקשורת...

הנשיא המתיוון אבו ריבלין שחנפנותו אומנותו... "בני עמי בחרו בטרור"

 

במדינה שלטת חונטה של שכירי חרב שונאי ה' והתורה, החיים ופועלים לפי הנחיות שמעביר להם הסמרטוטון ביבי, בהתאם למה שהוא עצמו מקבל מאדונו הצורר אנטיוכוס חוסיין אובמה.

 

אלו ימיה האחרונים של קיסרות רומא הנופלת...

סוף החונטה "אכול ושתו היום כי מחר נמות": קרב...

 

כמו שיהודה המכבי ניקה את הארץ מהמתיוונים היהודונים הבוגדים והרופסים, כולל האליטה הדתית המתיוונת...

 

כך ב"ה יעשה המשיח עם הגיעו לשלטון בתפקיד עבד ה': ינקה הארץ מכל המורדים ב- ה', מכל מוכרי הארץ והתורה, כולל צמרת המתיוונים הדתיים והחרדים השקועים גם בימים אלו ממש בחליבת שלמונים – תמורת מכירת הארץ, העם והתורה!

 

(מו) ויהי כי חזקו וגם גברו חיל, ויכו באפם ובחמתם כל הפושעים בישראל, והנמלטים נסו אל הגויים. (מז) ומתתיהו ורעיו עברו בכל גבולי ישראל, ויתצו את הבמות, וימולו את הילדים אשר לא נמול בשר ערלתם. (מח) ותצלח המלאכה בידם, וירדפו ביד רמה אחרי רודפיהם. (מט) ויצילו את תורת ה' מיד הגויים ומלכיהם, ולא נתנום עוד הרים את קרנם.

(מקבים א', פרק ב')עיניים לכם ולא תראו... אזנים לכם ולא תשמעו...

אתם לא רואים איך צבא רוסיה חונה בגבול הצפוני של המדינה וגורם לשיתוק של חיל האויר וצה"ל, איך איראן כבר הגיעה לפצצות אטום הודות לסמרטוטון ביבי שהופיע באו"ם בריקודי בטן ודיאגרמות "קו אדום", אותו עברו האיראנים כבר מזמן...

 

אוי ואבוי עם ישראל מה שמחכה, למי שבחר ב- 120 המתיוונים, במקום לצעוק ל- ה' ולבקש מלכותו דרך עבדו משיח בן דוד.

 

"מי  ל-ה'  אלי" אמר מתתיהו כהן גדול!

 

מי  ל-ה'  כיום: שיבקש משיח, ואז אולי אולי ינצל!

 

כמה סמלי שאחד מראשי המתיוונים בישראל הוטס לבית דין מעלה, לקראת נר ראשון של חנוכה: יוסי שריד שהוגדר כ"פטריוט גדול"...

 

אכן פטריוט גדול: של צוררי ישראל!

 

"יוסי שריד" = 600 = "שקר"

 

יוסי שריד התמוטט ומת כשבתנור מתבשל החמין שהכין לארוחת שבת!

 

 

על צדיקים נאמר: "מי שטרח בשבת יאכל בשבת"

אבל יוסי שריד כבר לא יאכל את תבשיל המרורים שבישל לעם ישראל, התנור הבוער של הגהנום כבר מבשל ממנו חמין "טשולנט" דליקטס!!

 

{יט} כִּי הִנֵּה הַיּוֹם בָּא בֹּעֵר כַּתַּנּוּר וְהָיוּ כָל זֵדִים וְכָל עֹשֵׂה רִשְׁעָה קַשׁ וְלִהַט אֹתָם הַיּוֹם הַבָּא אָמַר ה' צְבָאוֹת אֲשֶׁר לֹא יַעֲזֹב לָהֶם שֹׁרֶשׁ וְעָנָף: {כ} וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק: {כא} וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים כִּי יִהְיוּ אֵפֶר תַּחַת כַּפּוֹת רַגְלֵיכֶם בַּיּוֹם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה אָמַר ה' צְבָאוֹת: {כב} זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל כָּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים: {כג} הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא: {כד} וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם פֶּן אָבוֹא וְהִכֵּיתִי אֶת הָאָרֶץ חֵרֶם:

(מלאכי, ג')


 

יהודה המכבי גיבור ישראל – מול המתיוון בנג'אמין ניתאי (ביבי):

 

יהודה המכבי לא היה מקפיא את הבניה בירושלים ובארץ ישראל...

 

יהודה המכבי לא היה מדבר על "שתי מדינות לשני עמים"...

 

יהודה המכבי לא היה משחרר יוונים מרצחים יהודים כ"בונוס" לאבו אנטיוכוס מאזן

 

יהודה המכבי לא היה מוציא צווי מעצר מינהלי לנאמני ארץ ישראל...

 

יהודה המכבי לא היה מוסר את חברון עיר האבות לאבו אנטיוכוס מאזן

 


ביבי נתניהו בקונגרס


 


 

מתנדבי ארגון "אור לחייל" עורכים בימים אלו פעילות למען חיילי צה"ל. אמש (שני) הם השתתפו בהדלקת נרות חנוכה בבסיס האימונים החטיבתי של הנח"ל בדרום. החיילים, דתיים לצד חילונים, שרו לאחר ההדלקה את ניגון "אני מאמין" ברגש רב

 

 

 


שבק ס': מה נעשה שמשיח יבוא:

 


המקובל חיים שבילי מתאר לפי הנביאים יחזקאל, זכריה ויואל כחלק מארועי גוג ומגוג: מסגד עומר ושאר המסגדים והכנסיות בירושלים, יעלמו באדמה ברעידת האדמה הגדולה בירושלים! האם ביבי ובוגי כבר מכינים מעצר מנהלי לנביאים יחזקאל, זכריה ויואל?!

עדכוני כ"ז בחשון ה'תשע"ו / 9.11.2015

ממשלת ביבי, צה"ל והשב"כ מטשטשים כבר למעלה משנה! המוקד ממנו יוצאים המרצחים: חברון! ● מי מסר את חברון עיר האבות לצורר ערפאת ימ"ש לפני 19 שנים, אם לא: "רק ביבי טוב ליהודים"?! ● מי קורא למדינות העולם "להתאחד בתקיפות לנוכח הטרור העולמי" אם לא בנימין סמרטוטיהו הנכנע הסדרתי לטרור ששיחרר עשרות מרצחי יהודים כ"בונוס" לאבו מאזן ימ"ש! ● ביבי סוכן אמריקאי שמילא בצייתנות נרצעת פקודות מהצורר אובמה להקפיא בניה, לרדוף יהודים, להוציא צווים מנהליים נגד יהודים! ● ביבי כמשת"פ של הצורר אובמה איפשר במודע גרירת שנים של "מתן ומתן" עם האיראנים, כך שכיום ברשותם פצצות אטום שבבוא הזמן יפגעו בערי ישראל!

עדכוני י"ח בכסלו ה'תשע"ו / 30.11.2015

איך יתכן שיהודים שומרי מצוות, גם יהודים שמקיימים בנוסף לכך את מצוות ישוב ארץ ישראל במסירות נפש: נרצחים בפיגועי טרור?! למה ה' אינו שומר אותם?

עדכוני כ"ה בתשרי ה'תשע"ו / 8.10.2015

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.