בס"ד


 

* המלבי"ם על מי שרוצה הצלה בעת צרה: יצעק בקול רם כמו השיכור שצועק מיינו!
* תלמוד ירושלמי - ישראל נגאלו ממצרים בזכות: הצווחה!
* הרב שניאור אשכנזי: גילוי התאריך המדויק שיבוא המשיח!
* החפץ חיים: לקשט הרחובות לכבוד המשיח!
* היכונו לביאת הצעקות: אוי! אוי! אוי! כך יצעקו סרבני הצעקות למשיח!!
עדכוני ד' באב ה'תשע"ז / 27.7.2017{ז} ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו: {ח} וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: {ט} ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם: {י} ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים

(שמות, ג')

 

 

1) המלבי"ם ר' מאיר לייבוש בספר הכרמל, ערך "צעק":

 

"צעק מציון: הרמת קול שלא כרגיל שצועקים בקול לתשועה על שבר ממשמש ובא!

 

הבכיה הוא מה שבוכים על צרה שכבר באה, ובאה לרוב על המת ודומהו!

 

וצעקה על דבר שיש עוד הצלה ממנו, וכלל: כל אופן צעקה בקול - כמו גם השיכור הצועק מיינו!

 

 

המלבי"ם בפירוש אומר!

 

בעת צרה, שעדיין יש סיכוי להצלה:

יצעק האדם במלוא כוחו ל - ה'!

ממש כמו שיכור הצועק מיינו!

 

 2) בתלמוד ירושלמי (תענית דף ג' עמוד א'):

 

נגאלנו במצרים בזכות הצווחה!!

 

ודע שמתוך חמשה דברים נגאלו ישראל ממצרים, מתוך הקץ שנאמר ''ויהי בימים ההם'', מתוך צרה שנאמר ''ויזעקו'', מתוך צוחה שנאמר ''וישמע אלקים את נאקתם'' מתוך זכות אבות שנאמר ''ויזכור אלקים את בריתו'', מתוך תשובה שנאמר ''וירא אלהים וידע אלהים''.
(ירושלמי תענית פ''א ה''א).

 

נגאלנו במצרים בזכות הצווחה: הצעקה בקול רם ממש!!

 

 

דוגמאות: כך יש לצעוק ל- ה' לבקש משיח

 

 


3) החפץ חיים ר' ישראל מאיר הכהן:

 

 

לקשט כל רחובות העיר לקראת המשיח, אם באמת מצפים אתם למלך המשיח!

 

מתוך קונטרס ציפית לישועה - החפץ חיים:

 

"אם מצפין שיבוא המלך בהעיר, אפילו באיזה ספק ספיקא: מקשטין כל הרחובות לכבודו!

אפילו אם יהיו אלף רחובות בעיר! מספק, פן יסע דרך רחוב זו"

 

---------------------------

 

יותר משאנו רוצים שיבוא (המשיח): רוצה הוא לבוא!

 

ברם, הוא לא יבוא אלא אם כן כל ישראל יחכו ויצפו לו!

יש לתבוע (מהקב"ה) את הגאולה כמו פועל שכיר שלא קיבל את שכרו!

 

איך מצפים למשיח: בצעקה! בדגל! בעצרת! בשלט!

 

איך תיראה חזית הבית שלכם עם שלט משיח:
שימו סימן ברור במי אתם באמת בוחרים!!
דגל משיח = התשובה לדגלים השחורים של דעא"ש!

עדכוני י"ב באלול ה'תשע"ד / 7.9.2014

 

מצפים וירטואלים למשיח בהתכתבויות מלל באינטרנט: יזכו לראות משיח וירטואלי!

 

שמא יקפוץ המתחכם התורן בזעקה: אבל "גדולי הדור" לא הורו לנו לעשות כך!

 

אז הנה הרב חיים קנייבסקי למשל, הורה לצאת לרחובות עם מגאפון על מכונית ולהכריז שהמשיח עומד בפתח וצריך להתכונן וכו':

 

אבל אין בכל רחבי הארץ אפילו מכונית אחת שעושה זאת!?

 

רבי חיים קנייבסקי לאחד ממקורביו: "תודיע לכלל ישראל שאנחנו בעיקבתא דמשיחא והמשיח בפתח."
שנשאל, איך אני אבשר זאת?
השיב לו :"תקח רמקול ותסתובב בכל הארץ." צפו בסרטון

עדכוני א' באייר ה'תשע"ה / 20.4.2015

 

מנגד, למען פוליטיקאים, למען סרסורי הון - שלטון - עתון - סדום - עולם תחתון - וכל מיני מפלגות "וגאונים": יש כספים ויש מודעות! יש שלטים! יש דגלים!

 

לפסטיבלים באומן...

לפסטיבלים במירון...

לפסטיבלים בברוקלין 770...

לפסטיבל כינוסי המפלגות הדתיות...

 

לכל אלו ודומיהם: יש זמן! יש כסף! יש "הסכמת גדולים"!

אבל באותם פסטיבלים: לא צועקים לבקש משיח!!

 
4) הרב שניאור אשכנזי: התאריך המדויק שיבוא המשיח!

 

מדקה 41:00 והלאה: סיפור מדהים ומזעזע שהביא הרבי מלובביץ'!

 

 

הרבי מלובביץ' מתאר את אברהם אבינו עומד לפני ה' ודורש:

 

שלח משיח ליהודים שנהרגים בהמונים בגלות אירופה, בגזירות ת"ח - ת"ט!

 

עונה לו הקב"ה: אבל היהודים נהנים! טוב להם בגלות!

 

אברהם אבינו מבטיח: אני אוכיח שרע להם בגלות!

 

אז בא תאור הנסיון הקשה שבו נכשל התלמיד המקורב לבעש"ט, ר' זאב קיצס!

 

המסר והמסקנה המזעזעים מהנ"ל עבורנו:

 

רק אם בכל יום נוכיח ציפייה למשיח בצעקה בקול רם, בשלט, בדגל, בכינוס ועצרת: רק אז יתגלה המשיח!

 

כשם שיהודי הגלות מרוצים מהמשך גלות עגל הזהב, חלקם בתחפושת "שומרי מצוות"...

 

כך גם יושבי ארץ ישראל כולל הציבור "החרדי" + "הדתי", מרוצים מגלות הדמוקרטיה, תוך ציפייה וירטואלית והעמדת פנים של ציפייה לגאולה!

 

וכתב בספר "אור יחזקאל" (לוינשטיין) שכשם שביציאת מצרים נאמר "וחמושים עלו בני ישראל" ואמרו רז"ל שמתו הרבה במכת חושך והם אלו שלא רצו לעלות ממצרים ולכן לא זכו לגאולה, כן לעתיד, אדם שמאיזה חשבון שהוא לא מתכונן בכל נפשו לגאולה ומצפה לה וחושב שטוב לו כעת בגלות ועדיף לו, לא יזכה לגאולה, אלא צריך לסלק כל חשבונותיו ולרצות לזכות לגאולה ואז יזכה לה.

 

* יהודי הגלות הם גלגול נשמות 80% היהודים שבחרו להשאר בעבדות מצרים, והושמדו!

 

* יהודי הגלות מקבלים כבר שנים רמזים כואבים מהגויים באירופה, ארה"ב ונצואלה וכו': אבל נדבקים לעגל הזהב, וקרובים לאבד הזכות לחיות בגאולת עם ישראל

 

* גם יהודי ארץ ישראל בוחרים להתעלם מהרמזים הכואבים: שרשרת אסונות + מזרח תיכון עולה באש ובאכזריות + צבא רוסי חונה בגבול הצפוני, איראן עם נשק אטומי מכוון לערי ישראל, מצרים - סעודיה - ירדן לפני קריסה והשתלטות האיסלם המטורף שם!

 

סוף דבר

 

בני ובנות ישראל! התעוררו!

 

שעון החול אוזל! אתם בסכנה!!

 

ופתאום! בהיסח הדעת! בלי התראה מוקדמת!

יביא ה' סדרת ארועי יום ה' הגדול והנורא:

ואז לא יהיה אחד שלא יצעק לבקש משיח!

 

לא חבל?!

במקום היום לצעוק משיח, יצעקו אוי! אוי! אוי!

 

* בחטא המרגלים, ראשי השבטים הנכבדים הוציאו דיבת הארץ רעה משום שחששו שבבואם לארץ ישראל תיפסק נשיאותם ויהיו כאחד העם:

כך גם כיום, מנהיגי הציבור כולל רבנים ושאר "גאונים" חפצים בהמשך מלכותם ולא רוצים באמת בגאולה!!

 

וכן ביאר הזוהר והובא ברמב"ן סיבת חטא המרגלים שדברו על א"י הוא משום שרצו שישראל ישארו במדבר כי חששו שבבאם לא"י תיפסק נשיאותם והיו כאחד העם, ולצורך מעמדם וכסאם דברו דבה, ומשום שלא הי' להם רצון לעלות לא"י לא זה ולא זה עלתה בידם ומתו במדבר, וכאמור שצריך האדם לסלק כל החשבונות ולרצות לזכות לישועת ה' ולביאת משיח שעה קודם, ואז יזכה.

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.