בס"ד


 

על כוחה המופלא של הצעקה!

1) הרב ברוך גזהיי: גאולת מצרים התקצרה מ- 400 שנים ל 210 שנים כי אבותינו צעקו ואז נשברו הכללים!

2) הרב שלום ארוש בלוס אנג'לס: אם אבותינו היו צועקים במצרים 60 שנה לפני כן, אזי ה' היה מתגלה למשה 60 שנה קודם!

3) הרב יצחק פנגר: מקרה מדהים של חייל שסבל 13 שנים, והנה אחרי שצעק בכל הכח - נושע!
עדכוני י"א בניסן ה'תשע"ז / 7.4.2017


אבותינו נגאלו במצרים בזכות: הצעקה!

 

כך גם אנו ניגאל, רק אחרי: שנצעק ל- ה' ונבקש משיח!

 

1) הרב ברוך גזהיי: "אין יאוש בעולם כלל" תצעק לאבאלה!

 

 

 

* אפילו שכבר נגזר: אל תתיאש! תצעק!

 

* קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת!

 

* במצרים לא הגיע הזמן של אבותינו לצאת, עבדו רק 210 שנים (נקבע 400) אבל הם צעקו!!

 

מתי שאתה צועק: נשברים הכללים של המשחק!!

 

* אז למה למה לא צועקים: בגלל הגאווה, כי לא מאמינים בכוחה של הצעקה!

 

 

2) הרב שלום ארוש בהרצאה בלוס אנג'לס: אם אבותינו היו צועקים במצרים 60 שנה לפני כן, אזי ה' היה מתגלה למשה 60 שנה קודם!

 

ראה החל מדקה 21:44

 

 

מתי נגאלו אבותינו?!

 

משה עזב למדיין בגיל 20, אבל רק בגיל 80 ה' התגלה לו בסנה.

מה קרה?! פתאום עם ישראל התחילו לצעוק!!

"ויזעקו ותעל שוועתם": כאשר צעקו, מיד התגלה ה' למשה!!

 

אם היו צועקים 60 שנה לפני כן, אז ה' היה מתגלה למשה: 60 שנה קודם!

 

 

3) הרב יצחק פנגר: מקרה אמיתי פלאי של חייל שנושע בזכות צעקה ל- ה' בכל הכח!

 

ראה החל מדקה 52:20

 

 

 

צעקה בכל הכוחות לשמים עזרה באופן פלאי, ממש כמו ביציאת מצרים: ונצעק אל השם אלוקינו וישמע את קולנו ויוציאנו ממצרים!

 

 

וְהָיָה לְאוֹת וּלְעֵד לַ-ה' צְבָאוֹת בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם כִּי יִצְעֲקוּ

אֶל ה' מִפְּנֵי לֹחֲצִים וְיִשְׁלַח לָהֶם מוֹשִׁיעַ וָרָב וְהִצִּילָם

 

(ישעיהו פרק יט' פסוק כ')

 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האל-הים מן העבודה" - כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... לרמוז כי בזה [בצעקה] תלוי ביאת הגואל".

 

* אם נצעק היום ל- ה' בטוב ונבקש מלכותו דרך משיח...

 

* או שמוכן כבר לעברנו השוט של ישמעאל האכזרי והנורא, ואוי לאותן צעקות:

 

כך כתב ר' חיים ויטאל בפירושו על מזמור תהילים קכ"ד, על הפסוק "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם"...

 

"שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים: שנקראת גלות 'ישמעאל' על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמע- אל ויענם... אין לנו תקווה אחרת"

 

 

דוגמאות איך צועקים ל- ה' לבקש משיח:

 

כך יש לצעוק ל- ה' לבקש משיח:
בשדה, בבתי הכנסת, בגני ילדים!

 

רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו: מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו !
רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!


הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ): 
שיחת כ"ח ניסן התשנ"א "ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"


 

בקרוב נשב כולנו בליל הסדר...

 

ונדקלם "עבדים היינו לפרעה במצרים"...

 

אבל אנו עצמנו עבדים ל - 120 פרעונים בכנסת "בית הועד יהיה לזנות" בירושלים: 120 סרסורי הון שלטון - עולם תחתון!

 

אבותינו לפחות צעקו לאלוקים:

לנו "לא מתאים" לצעוק ולבקש משיח?!

 

אז מה כל התיאטרון והטכסים של "עבדים היינו":

 

הרי עבדים אנחנו כיום! יום אחר יום!!

 

חושבים שעל האלוקים אפשר לעבוד בטכסים במקום מעשים?!

 

מה נעשה כדי שהמשיח יתגלה היום

עדכוני כ"ד בסיון ה'תשע"ו / 30.6.2016

* מעניין! מי התלמיד החכם שכתב לרב יוסף מזרחי איך להביא את המשיח כבר היום!

* הרב אמנון יצחק עונה על השאלה: האם המשיח קרוב

* ילדים בבית הכנסת בשילה, צועקים בתמימות ל- ה' שישלח לנו משיח ברחמים!

עדכוני ז' בתמוז ה'תשע"ו / 13.7.2016

● בפסח דיקלמנו "עבדים היינו... עתה בני חורין"!
● יהודי הגלות המירו גלות מצרים בגלות עגל הזהב של ברוקלין, פריס ולונדון! ● הישראלים עבדים לפרעוני "הדמוקרטיה" שבה רומסים את הצדק לחלש! ● החרדים והדתיים עבדים לאלילי בשר ודם מחבורת "אדוננו מורנו": גם הם אינם רוצים את מלכות ה' דרך מי שמלך העולם בחר – משיח! ● היכונו לביאת המשיח: בכפיה! בבושה ובכעס, תוך שימוש במקל הישמעאלי והאדומי: "ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם" אמר ה'!

עדכוני כ"ה בניסן ה'תשע"ו / 3.5.2016

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.