בס"ד


 

● האדמו"ר ממישקולץ בכינוס אלפים בשמחת בית השואבה: "העולם רועש וגועש, אומות העולם מתגרות זו בזו ואלו סימני משיח כמובא בחז"ל! המשיח כבר כאן, אבל הוא מחכה שנפתח לו את הדלת! מאורעות גדולים עומדים לעבור על העולם!
● איך החמיץ האדמו"ר ממישקולץ את קירוב המשיח בכינוס האלפים.
עדכוני כ"ד בתשרי ה'תשע"ז / 26.10.2016איך יתכן שהתכנסו עשרות אלפים בחג הסוכות, ולא הקימו את סוכת דוד הנופלת: בצעקות של הציבור כולו לבקש משיח?!

 

האדמו"ר ממישקולץ בשמחת בית השואבה: "המשיח כבר כאן"

רבבות בני אדם השתתפו בשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ בראשות האדמו"ר שהודיע כי "המשיח כבר כאן" והסביר מדוע נחתו לאחרונה אסונות על הציבור

http://www.kikar.co.il/181955.html

 

האדמו"ר ממישקולץ

 

בהפטרה שקראו בבתי הכנסת בשבת שובה, השבת שלפני יום הכיפורים, קראנו את דרישת ה' בפי הנביא יואל (פרק ב') לקיים עצרה עם שופרות ולבקש רחמי שמים:

 

 {טו} תִּקְעוּ שׁוֹפָר בְּצִיּוֹן קַדְּשׁוּ צוֹם קִרְאוּ עֲצָרָה: {טז} אִסְפוּ עָם קַדְּשׁוּ קָהָל קִבְצוּ זְקֵנִים אִסְפוּ עוֹלָלִים וְיֹנְקֵי שָׁדָיִם יֵצֵא חָתָן מֵחֶדְרוֹ וְכַלָּה מֵחֻפָּתָהּ:

(יואל, ב')

 

בעצרת מישקולץ צעקו ביחד "שמע ישראל"! יפה!

ה' מלך העולם עונה לציבור: אני שומע! מה בקשתכם?!

 

דממה! אין קול ואין עונה ולא נשמעת הצעקה המתבקשת:

 

ה' מלך העולם! אנא שלח לנו את משיח בן דוד מיד!

 

 

כך יש לצעוק ל- ה' לבקש משיח


רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו: מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו !
רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!


אין כיום אף אדמו"ר או "גאון" או רב שבאמת רוצה את מלכות ה' דרך משיח ודורש כל יום לצעוק בקול לבקשו, לשים דגל משיח ושלט משיח כהוכחה לציפייה למלכות ה'!

 

האדמו"ר ממישקולץ דיבר על "מאורעות גדולים שעומדים לעבור על העולם"!

 

אכן מאורעות גדולים! ונוראים! עומדים לעבור על העולם בקרוב:

על מי שלא הוכיח ציפייה למשיח, בצעקה, דגלים, שלטים וכינוסים למשיח!

 

הציבור החרדי והדתי יופתע בקרוב, כאשר יחלו ארועים נוראים של יום ה' הגדול והנורא: כי הציפייה שלהם למשיח היא וירטואלית! אינה שונה מהציפייה הפסיבית של הציבור החילוני למשיח!!

 

הציפייה של הציבור החרדי והדתי למשיח מתבטאת רק באיזכור כמה פסוקים בתפילה הרגילה, אבל מחוץ לבית הכנסת: הס מלבקש משיח! הס מלשים דגל משיח בחזית הבית!

 

במקום ציפייה למשיח, ממשיך הציבור החרדי והדתי בעבודה זרה וציפייה ליותר מושבים בכנסת "בית הועד יהיה לזנות", בחליבת עוד ועוד כספים ועבודה לרבנים שהפכו התורה קרדום לביזנעס ולטובות הנאה!

 

לכן על העם בישראל (כולל חרדים ודתיים) להתכונן למידת הדין.

האם שכחתם מה שעבר העם היהודי לפני 75 שנים, כאשר רבנים כמו אדמו"ר בעלז אהרון רוקח ואדמו"ר סאטמר יואליש טיטלבאום לעגו למי שדרש לשוב לציון באופן מעשי: מספיק לבקש זאת בבית הכנסת, הם אמרו! מספיקה ציפייה וירטואלית לשוב לציון...

 

 

כאשר דהרו רכבות המשא עם יהודים לאושויץ, דהרו אדמו"רי בעלז, סאטמר ודומיהם: נמלטו עם מקורביהם מאירופה הבוערת! נטשו את חסידיהם התמימים לצעוק במשרפות!

 

יציאת האדמו"ר מבעלז מהונגריה

יציאתו של האדמו"ר מבעלז מהונגריה, המכונה גם פולמוס הדרשה, אירעה בימי השואה, בתחילת שנת 1944. האדמו"ר מבעלז רבי אהרן רוקח, מנהיגה של חסידות בעלז, הצליח להימלט בעזרת חסידיו, יחד עם אחיו, הרב מרדכי רוקח, מפולין הכבושה בידי הנאצים להונגריה. לאחר ששהו בה במשך כשמונה חודשים, עזבו אותה השניים בטבת תש"ד ועלו לארץ ישראל. כחודשיים לאחר יציאתם (בריחתם) כבשו הנאצים את הונגריה וכעבור חודשיים נוספים החלה השמדת יהודי הונגריה באושוויץ. לאחר מלחמת העולם השנייה היו גורמים שהאשימו את האדמו"ר כי בדרשת הפרידה שנשא אחיו (בשמו של האדמו"ר) לא הזהיר את יהודי הונגריה על הסכנה הממשמשת ובאה, אלא להפך: תרם לתחושת הרגעה שלא התאמתה. האשמה זו זכתה לתגובה מצד חסידיו ומצד היסטוריונים. לחץ כאןאזהרה חוזרת!

 

כל מי שמבקש את מלכות ה' דרך משיח רק בבית הכנסת, אבל בחוץ עובד למלכות סרסורי הון - שלטון עולם תחתון של "הדמוקרטיה" ולמלכות רבני עגל הזהב: יגלה בארועי גזירות יום ה' הגדול והנורא בקרוב, שהוא אינו מוגן יותר מאותו החילוני, שגם הוא "מצפה למשיח" - רק במשאלת לב! בלי מעשים! ציפייה וירטואלית! פסיבית!

 


סוף דבר

 

* בשואה נמלטו הרבנים המרדימים והצילו את עצמם ואת מקורביהם!

אבל הפעם, זהו יום ה' הגדול והנורא: איש לא ימלט מחשבון ה' עמו ועם משפחתו!

 

* ה' מלך העולם רוצה לתת לכולנו מתנות חינם של בית מקדש, תחיית המתים, חיי נצח בעולם מופלא...

 

מה בקשתו אלינו: רק תושיטו את היד לקחת את מתנת החינם, רק תבקשו אותה (בצעקה, בדגל, בשלט וכו'), גם זה "קשה" לכם?!

 

* את שלנו עשינו, חזרנו והזהרנו: לא תוכלו לתרץ "אבל הרב לא אמר לי לצעוק, לא אמר לי להוכיח ציפייה בדגל, בשלט, לא בפרסום בעתונים ובתקשורת להזהיר אחרים... הרב כן אמר לי להצביע לש"ס... ל"יהדות התורה"... לנפתלי... לביבי...
ועכשיו קודם ביאת המשיח צדקינו אשר העידו רבותינו זכרונם לברכה (סוף סוטה) כי האמת תהא נעדרת, ושקרא ישלוט בעלמא, ומקובל מפי הבעל שם טוב הק' ותלמידיו, כי קודם ביאת המשיח יהיו רוב מנהיגים וראשי העדה מהערב רב.

 

וז"ל הספר הקדוש זוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג), ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, לכן צריך כל בר ישראל לירא וליפחד שלא יהיה בכלל הערב רב, ואין לנו עצה רק להרבות בתורה ותפלה לה', ולהתבודד עמו בתשובה ותחנונים, שיצילנו ממים הזדונים ומרשעים הללו, כי אין לנו עדו פנאי להמתין על תיקון נפשותינו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות א' י"ד) אם לא עכשיו אימתי, כי עכשיו הגמר והבירור של כל הגלגולים, כי יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ אלו ימות המשיח, אשר אי אפשר עוד לתקן את נפשו, והבירור יהא סמוך לביאת המשיח כמובא ברע"מ פרשת נשא שיתנסו ישראל מהערב רב קודם ביאת המשיח, וגם אחר התגלות משיח צדקינו בתשעה חדשים קודם ביאתו, וגם אחר כך עד עולם התחיה, והנשאר בציון קדוש יאמר לו, ויזכו להאור הגדול והנורא, ועיקר תלוי במעשינו של עכשיו, ולא כמו הכסילים שחשבו כי בביאת המשיח יפטרו מכל וכל, כי מי שלא טרח בערב שבת קודש מה יאכל בשבת, לכן צריך כל בר ישראל עכשיו להרבות בתשובה ותחנונים, שיתקן הקדוש ברוך הוא את נפשותינו ברוב רחמיו וחסדיו, כי אין לנו להשען רק על אבינו שבשמים.

(שולחן הטהור מאמר אמונה ופרנסה דף ע"ד)

 

 הצדיק שמעמיד הס"ם הוא נעשה רבי וגדול הדור כדי שהיה זה לעומת הזה נגד הצדיק אמת

 

עוד שם על זוהר דף כ"ח ע"א (דפי הספר קי"ב ע"ג) וזה לשונו כמו שאמר מרן הריב"ש על מה שוא בראת כי צדיק אמת באהבתו ובחיות שלו יעלה את כל העולם לקדושה ועל זה היה התשובה כל בני אדם שכן יהיה דוגמא שלו שמתלבש בו ס"מ הרשע ועושה אותו רבי ורב וגדול הדור ומעתה נשאר הבחירה כי לרשעים ערב רב יש להם ראש שהוא כמותם עץ יבש אין בו לחלוחית טוב הכל שקר וכזב, וכן מנהגי אנשיו יסוד עזר כנגדול שבאמת התנגדות הוא עזר גדול לעבודת השי"ת וכו' עיין שם באריכות.

 

הבעש"ט:  נגד כל צדיק נברא איש משידין יהודאין כדי שיהא הבחירה חפשית

 

ולהבין הענין נראה לי כי שמעתי ממורי בפ' על מה שוא בראת (תהלים פ"ט) שהוא טענת היצר הרע והיה התשובה כל בני אדם כי בעת רדת הנשמה קדושה מלמעלה מס"ם לומר מעתה לא יוכל לפעול פעולתו להסטין ולפתות מאחר שזה יחזיר העולם למוטב ואם כן למה נברא לריק, עד שנותנים לו נגד זה איש בלע ת"ח שידין יהודאין שנברא גם כן אשר יתלוצץ מזה איש השלם ומי שירצה ידבק בזה או בזה והבחירה חפשית.

 

אותו צדיק שמעמיד הס"מ הוא נראה לעיני הבריות יותר צדיק מצדיק האמת

 

בשם הבעל שם טוב זי"ע וישטמוהו בעלי חצים ראשי ערב רב מקליפת נוגה וכו' ונוגה הוא שוא בגוף וימשוך את מי שאינו ראוי ואת מי שמעורב ברע אצלו, ושני שעירין שוין היו במראה ובקומה ובדמים, כי אותו שמעמיד הס"מ הוא צדיק לעיני הבריות יותר מצדיק אמת ואליו נמשכין הראוין אליו וכו', ואשר הס"ם מעמיד עזאזל לנגד, יש לו מראה וקומה מראה עצמו לאיש צדיק ומחלק דמים וכל היום בטלית ותפילין והכל שוא ושקר כעשו הרשע אשר רמה את אביו וכל זה ראינו בעינינו מימ ות מרן עד היום הזה שקר רדפוני עזרני וטהר לבנו לעבדך באמת אמן כן יהי רצון.

(זוהר חי בראשית דף תל"ט)

 

 בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע: כל מה שיש בקדושה יש כנגדו ממש להסטרא אחרא, צדיקים , רבנים, שוחטים, חזנים, בעלי בתים, חסידים, פרושים, יראי ה'.
גזירות, אסונות וטרגדיות רצופות בסדרות במגזר הדתי והחרדי: נענים באדישות ובאטימות לב הגובלת בטמטום!?
"רבנים" + "גדולי דור" מצפצפים על הציווי של הרמב"ם לצעוק ל- ה' בעת צרה – ועדר הכבשים משלם בדם!

עדכוני ו' באלול ה'תשע"ד / 1.9.2014

אזהרה קשה לכל אחד ואחת מעם ישראל!
אזהרה לציבור החרדי והדתי כתזכורת לאסון בקו אגד 402: ראשי הציבור ו"הרבנים" שלכם מוליכים אתכם צעד אחר צעד לאושויץ 2! טעות ואשליה בידכם, שאתם תשארו בגאולה – אם תמשיכו לעבוד לאלילי בשר ודם שמתכחשים לציווי ה' לעת צרה כפי שהביאם הרמב"ם!

עדכוני י' באייר ה'תשע"ו / 18.5.2016

● הרב שלמה זית: בקרוב תרבה הזעקה והתחינה, ירבו הזעקות מבית ומחוץ, ואין מי שיושיע לכם רק מלך משיח בן דוד! ● רק בזכות צעקה לקב"ה, לבקש משיח אדם יהיה מוגן! המון מעם ישראל כיום קשור לערב רב, גם מבין אלו שלומדים תורה יש כאלה שהם מבחינת שדין יהודאין!!
● מדוע יש רבנים שנמנעים מלפרסם לזעוק לגילוי משיח?

עדכוני א' בכסלו ה'תשע"ו / 13.11.2015

הרב שלמה ישראל זית: רבנים ופוסקי הלכה עושים צחוק וליצנות מגילוי משיח והמלחמה הקרובה! ● הגיע הזמן שיהיה יותר גרוע ממלחמת עולם השניה! ● בטבח בבית כנסת בהר נוף נכרת ראשם של שני מתפללים עם התפילין: איך זה שמצוות התפילין לא מגינה עליכם?!

עדכוני י"ג בחשון ה'תשע"ו / 26.10.2015

בימים עגומים אלו בהם אין צדיק אמיתי אלא מנופחי חזה ותואר, שלל "רבנים" ו"גאונים" תאבי שררה: ניזכר בצדיק אמיתי, ניצול שואה, שעבד שנים כפועל בניין, והקדיש עם אשתו הצדקת את חייהם: לעזרת אמת לאומללים בחברה!
לפני 17 שנים נפטר הצדיק הרב אברהם פיש זצ'ל, אשתו: הרבנית פראדל.

עדכוני ה' בחשון ה'תשע"ו / 18.10.2015

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.