בס"ד


 

הרב שלמה ישראל זית במסר חריף! אמיתי! נגד רבנים ופוסקי הלכה העושים צחוק וליצנות מגילוי משיח והמלחמה הקרובה! הגיע הזמן שיהיה יותר גרוע ממלחמת עולם השניה! בטבח בבית כנסת בהר נוף נכרת ראשם של שני מתפללים עם התפילין ואחד נכרתה ידו עם התפילין: איך זה שמצוות התפילין לא מגינה עליכם?!...
עדכוני י"ג חשון ה'תשע"ו / 26.10.2015* הרב שלמה ישראל זית במסר חריף!

 

מסר: אליכם רבנים ופוסקי הלכה העושים צחוק וליצנות מגילוי משיח והמלחמה הקרובה,

וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה (דברי הימים פרק טו, ג)

אוי לכם אהה עליכם כי גם לפני השואה האיומה שהכריתה שש מיליון יהודים קמו להם רבנים והרגיעו את העם שהכול בסדר, ובאה מידת הדין הקשה ופגעה ברבנים אדמורים ילדים ונשים, במיתות משונות במשרפות ותאי הגזים,(צדיק אחד היה ושמו החפץ חיים הקדוש, שהתריע ואמר כי מלחמה גדולה בפתח ובהר ציון תיהיה פליטה, וכל אותם שלא שמעו לקול נבואתו נספו).

אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, הגיע זמן שיהיה יותר גרוע ממלחמת עולם השניה כנאמר בתפילת רשב"י וז"ל "לא היה לך לבכות אלא על מלכות ישמעאל לבד, שבאחרית מלכותה תהרוג מישראל הרג רב אין לו שיעור, ותגזור על ישראל גזירות קשות, ואומרת כל הקורא בתורה ידקר בחרב, ותחזיר מקצת מישראל לדיניהם. ומלכות הקיני יבאו בעת ההיא לירושלים וכובשין אותה והורגין בה יותר משלשת רבוא", אלו דברי רשב"י הקדוש, דעו לכם כי אין זו הפחדה, אלא מקצת ממה שיקרה, שוטים אתם עיוורים אתם!!! הרי בטבח בהר נוף נרצחו יהודים קדושים, שניים מהם נכרת ראשם עם התפילין ואחד נכרתה ידו עם התפילין?? והרי הבטיח קודשא בריך הוא אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ, ואיך שמצוות התפילין לא מגינה עליכם? ואיך לימוד התורה לא מגן עליכם? ואיך הבל של תינוקות של בית רבן לא מגן עליכם? אין זה אלא כי עזבתם את דרכי ה' וכל מצוותיכם מהשפה ולחוץ תורתכם שמרתם ולא תורתי, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה (דברי הימים פרק טו, ג)

ואתם רבנים ופוסקי הלכה (שנשארתם) יודעים אתם כי תמה ההנהגה בעם ישראל, וכשיתגלה משיח בפועל תמה שליחותכם והנהגתכם, וכל תורתכם תורת הבל לעומת עומק תורתו של משיח, ועליכם אמר הנביא "וגם תופסי התורה לא ידעוני" כי למרות שלמדתם ופלפלתם בהלכה ומסרתם שיעורים לא ידעתם את ה' אלוקי צבאות ודרכי הנהגתו.

תמה הנהגת הדור, - גדולי הדורות נשלחו לתקופת הגלות, כעת אין לנו אלא משיח בן דוד,- רב או מורה הוראה שייקח את שרביט ההנהגה של משיח, ויכתיב ויורה הוראה הרי הוא לוקח את שרביט המלוכה ממשיח בן דוד ודינו להסתלק מן העולם בחטף.

דעו לכם כי לימוד תורה וזכות הרבים לא יגן על מי שלוקח את כתר המלוכה ושרביט ההנהגה ממלך המשיח, כי רק לו ההנהגה ועליו נאמר בתורה לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים.

סוד אגלה: כי חלק מרבנים חשובים הסתלקו מהעולם טרם זמנם כדי לא להפריע לתהליך גילוי המשיח שיקרה רק שעם ישראל יזעק ויבקש תיקון והנהגה שמימית,

אבל כל זמן שהעם ימשיך בדרכו וכל קבוצה תאחז ברב ומנהיג קבוצה, הנקרא רב, אדמור, מו"ץ, משיח מתעכב וכל העם ייתן את הדין.

קורא אני לכולכם אין לתת תאריכים ולקצוב את הגאולה כי תיפח נפשם של מחשבי קיצים, אבל מתחיל להיות ברור לכולם כי אנו בתחילתה של מלחמה נגד קליפת ישמעאל, וערב מלחמה גדולה נגד קליפת עשיו, אנו בתחילתו של תהליך של בירור וזיכוך העם היהודי, מהמון ייחוס פגום ונשמות ערב רב, וכשם שביציאת מצרים זכו רק חמישית מעם ישראל ולא הועילה להם שום זכות להינצל כך בגאולה האחרונה,

בזוהר הקדוש נאמר רבי שמעון נשא את ידיו ובכה, ואמר, אוי למי שיקרה באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיִקָרֶה ויוכל להימצא באותו זמן. אוי למי שיקרה באותו זמן, משום כשיבוא הקב"ה לפקוד את האיילה, השכינה, יסתכל מי הם העומדים עימה, ובכל אלו הנמצאים עימה, ויסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב, ואביט ואין עוזר. וכמה צרות על צרות יהיו לישראל , אשרי מי שיקרה וימצא באותו זמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל זמן ההוא כתוב, וּצְרַפתים כִצְרוֹף את הכסף וּבְחַנתים כִבְחון את הזהב

 

 

 

קטעים נבחרים מפרשת לך לך מהרב שלמה זית:

 

* עד לגאולה ולגילוי משיח בן דוד: המצב יהיה איום ונורא גם לבני ישראל!

 

* לפני בוא המשיח יתנפלו האויבים על המדינה מן הצפון, ורבים חלליה, ובעיקר אלו עם ייחוס פגום!

 

* היולדת שהתעברה והגיע זמנה ללדת זועקת מצער וכאב, ואילו אתם עם קשה עורף מתעקשים שלא לשוב בתשובה ולצעוק!?

 

* חי ה' וברוך שמו, כי בקרוב תזעקו כולם! ולא תענו: רק בגילוי משיח!

ככל שיתעכב הגילוי (כי אינכם זועקים) כך ירע לכם מאד מאד, זעקו מליבכם משיח! משיח!

 

 

עסוקים אתם בלהרגיע את עצמיכם "יהיה בסדר" - משטרה חזקה - כוחות ביטחון, צה"ל, ויש כאלו שמרגיעים את עצמם כי הגאולה תיהיה ברחמים והכול יעבור בשלום.

דעו כי הגאולה עצמה תיהיה ברחמים עצומים ומשיח ממתק את הדין הקשה משורשו, עד כדי שלא יישאר רע בעולם,

בסוף תהליך הגאולה עשיו וישמעאל יחזרו בתשובה (לבד מעמלק) - כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים כולל אמריקה רוסיה סין סעודיה ושאר אומות העולם אלו הם הבשורות הטובות,

אבל עד לגאולה ולגילוי משיח בן דוד המצב יהיה איום ונורא גם לבני ישראל, נאמר בתפילת רשב"י לא היה לך לבכות אלא על מלכות ישמעאל לבד, שבאחרית מלכותה תהרוג מישראל הרג רב אין לו שיעור, ותגזור על ישראל גזירות קשות, ואומרת כל הקורא בתורה ידקר בחרב, ותחזיר מקצת מישראל לדיניהם. ומלכות הקיני יבאו בעת ההיא לירושלים וכובשין אותה והורגין בה יותר משלשת רבוא,

ישנם הנותנים זמנים ותאריכים מדויקים על גילוי משיח, דעו כי שקר ענו בכם אנשים חוזי שוא - תיפח נפשם של מחשבי קיצים,

אך מקצת מהדברים שקיבלתי מהזקן הפלאי תלמיד ר"ש זעליכובער זצ"ל וניתן לפרסם את הדברים: כי במדרש נעלם כתוב שהגאולה עם תחית המתים תיהיה בשנת ת"ת לאלף השישי, ולפני בוא המשיח יתנפלו האויבים על המדינה מן הצפון, ורבים חלליה, ובעיקר אלו עם ייחוס פגום, ואז יופיע משיח בן יוסף משבט אפרים בגליל להושיע כי בצפון המלחמה ושמו הוא נחמיה וילחם בכוח אדום - סמא"ל, זהו כוח אדום המתאסף לעת עתה באיזור צפון המדינה – סוריה!

 

אנו במצב של חוזק ותוקף קליפת ישמעאל שלא תתבטל בזמן הקרוב,

נמצאים אתם ערב מלחמה קשה נגד אדום - משיח בן יוסף, קורא אני לכולכם אנשים נשים וילדים בכל מקום שהוא לשוב בתשובה שלמה - להשיב את כל המעשים לבורא לדעת שהכול מקודשא בריך הוא, ולזעוק לגילוי והכתרת משיח ע"י הבורא עולם, וככול שיתעכב הגילוי ירע לכם מאוד מאוד,זעקו מליבכם משיח משיח, תייחלו לחסדו של השם יתברך, בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו, כי היולדת שהתעברה והגיע זמנה ללדת זועקת מצער וכאב, ואילו אתם עם קשה עורף מתעקשים שלא לשוב בתשובה ולזעוק, כי חושבים אתם שהגעתם למנוחה והנחלה, חי ה' וברוך שמו כי בקרוב תזעקו כולכם ולא תענו רק בגילוי משיח כי בזכות משיח אבחר בישראל לעם וגם את בריתי יעקוב אזכור והארץ אזכור, כי משיח הוא מנהיגכם ונשמתכם, כי מצד קודשא בריך הוא "הרף ממני ואשמידם" ולולי משה בחירו עמד בפרץ לא נשאר מישראל מאומה,

 המשטרה והתקשורת מסתירים את הזוועות שארעו בטבח בבית הכנסת בהר – נוף בירושלים!! לפי הרב קנייבסקי צריך להקריב קורבנות אדם כדי שיבוא המשיח?!...

עדכוני י' בכסלו ה'תשע"ה / 2.12.2014


וכתב בספר "אור יחזקאל" שכשם שביציאת מצרים נאמר "וחמושים עלו בני ישראל" ואמרו רז"ל שמתו הרבה במכת חושך והם אלו שלא רצו לעלות ממצרים ולכן לא זכו לגאולה, כן לעתיד, אדם שמאיזה חשבון שהוא לא מתכונן בכל נפשו לגאולה ומצפה לה וחושב שטוב לו כעת בגלות ועדיף לו, לא יזכה לגאולה, אלא צריך לסלק כל חשבונותיו ולרצות לזכות לגאולה ואז יזכה לה.איך יתכן שיהודים שומרי מצוות, גם יהודים שמקיימים בנוסף לכך את מצוות ישוב ארץ ישראל במסירות נפש: נרצחים בפיגועי טרור?! למה ה' אינו שומר אותם?

עדכוני כ"ה בתשרי ה'תשע"ו / 8.10.2015

הרב שלמה ישראל זית במסר חריף וקשה: איחרתם את הרכבת! נגזרה גזירה: גילוי משיח יקרה בעל כורחכם! כשהמון דם ישפך ברחובות, כשיהודים יטבחו כמו פרים ושוורים בבית המטבחיים... המעט שישאר יזעק לגילוי המשיח! ● דחוף להקהיל ילדים שיצעקו לבקש משיח! ● הרב שמואל אליהו (רב העיר צפת) צועק עם ילדים לבקש משיח, גאולה ובית מקדש!!

עדכוני א' בחשון ה'תשע"ו / 14.10.2015

בקרוב יעמוד כל אחד מישראל למשפט נורא של מלך המשיח, גם בבית דין שמים ישאלו: מדוע עיכבתם את הגאולה ולא צעקתם כל יום ל- ה' לבקש משיח כפי שציווה ה'?! בסופו של דבר, ממילא יצעקו כולם בקרוב ממש כשיבואו אירועי אימים כמותם לא היו לעם ישראל בעבר! מקורות של גדולי ישראל: רק בצעקה יתגלה המשיח!!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015

מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.