בס"ד


 

הרב שלמה זיאת קיבל ומוסר: מחורבות תל אביב ומהריסות חיפה תיכון מלכות משיח בן דוד! טראמפ ילחם בסין! הרבה ימותו במלחמה שתתפשט בכל העולם! בימים קודם ביאת המשיח, יקרסו כאן מוסדות המדינה, הבנקים וגם הצבא יתמוטט בתוך ימים! מה הסיבה לפי הרמח"ל שהרבה נשים יאנסו כפי שכתב הנביא זכריה בפרק י"ד? החשוב מכל: מה תעשה אשה, דבר שיציל אותה מנבואה קשה זו?
עדכוני כ"ט בכסלו ה'תשע"ז / 29.12.2016


הרב זיאת בעדכון חדש:

 

מלכות משיח בן דוד תיכון מחורבות תל אביב ומהריסות חיפה, מחורבן הבנקים ומהתמוטטות צה"ל ומטוסי האדיר, מהתפוררות הנהגת רבני ישראל והמחזירים בתשובה, מחורבן מוסדות המדינה והנהגת השקר!

 

דעו וראו כי נסתרות דרכי האל הגדול והנורא, אל נורא עלילה, לו נתכנו עלילות, כי נשיא ארצות הברית חוסין אובמה אשר פחדתם ממנו כי יחריב את ארץ הקודש לא נגע לרעה בארץ הקדושה, אך הנשיא דונלד טראמפ אשר בטחתם בו והללתם שמו בגויים, הוא המתנגד למלכות ה' ומלכות בית דוד, ממנו תחל הרעה לכל יושבי העולם וליושבי הארץ הזו, כי עתיד הרשע לעורר מלחמות בכל העולם ולעורר את כל העולם למלחמה על ירושלים עיר קודשינו, לאנוס בנות ציון היקרות, להחריב ממשלת הזדון היא ממשלת הערב רב,

וּבָעֵת הַהִיא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל הָעֹמֵד עַל בְּנֵי עַמֶּךָ וְהָיְתָה עֵת צָרָה אֲשֶׁר לֹא נִהְיְתָה מִהְיוֹת גּוֹי עַד הָעֵת הַהִיא וּבָעֵת הַהִיא יִמָּלֵט עַמְּךָ כָּל הַנִּמְצָא כָּתוּב בַּסֵּפֶר, ומהחורבן של מוסדות  המדינה, והנהגת השקר תלך ותבנה ותכונן מלכות משיח בן דוד, מחורבות תל אביב ומהריסות חיפה, מחורבן הבנקים ומהתמוטטות צה"ל ומטוסי האדיר, מהתפוררות הנהגת רבני ישראל, והמחזירים בתשובה, משם מתנוצץ אורו של משיח להנהיג כל נשמות עשוקות וגזולות, נשמות דור משיח, סוד המלכות,

 

 

מדברים שכתב הרב שלמה ישראל זיאת

 

* דונאלד טראמפ יעורר מלחמה בכל העולם.

* בשלב מסויים - יעלו מדינות העולם על ירושלים למלחמה (זכריה י"ג, י"ד)

* מה שיציל אנשים כאן: לצעוק היום ובכל יום לבקש משיח!

* צה"ל יתמוטט בתוך ימים: "לא יועיל הצבא להושיעכם, כי אוייב ה' הוא, כולו ערווה ותועבה!"

* לא יעזרו לכם רבנים ואדמו"רים!

 

* מובא הסבר הרמח"ל לסיבה שבעטיה תצא לפועל גזירה נוראה של אונס נשים כנכתב בנביא זכריה פרק י"ד.

 

בזכות מה תינצל אשה מגזירה נוראה זו:

 

" ומובטח כי נשות משיח הזועקות ומיחלות למשיח בן דוד, ושמורות בביתן, כוח משיח עומד לתקנם מפגם הנחש, וינוצלו מנבואה קשה זו"!

 

כפי שאנו חוזרים ומזהירים!

 

"הן גאלתי אתכם אחרית כראשית":

נגאלנו וניגאל אך ורק בזכות הצעקה ל- ה' לבקש מלכותו דרך משיח!

 

בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים

 

עדיף היום ובכל יום: לצעוק בקול ל- ה' לבקש משיח...

מאשר לצעוק: עקב צער, עקב מלחמה, מחלה, אסון טבע, אונס...

מי שרוצה להתחכם "ולהמיר" צעקה בקריאת תהילים: אחד לא בא על חשבון או במקום השני!

כוחה של צעקה פי כמה מכוחה של תפילה!

 

כשם שיהדות גלות עגל הזהב באמריקה שאננים ובוטחים "ביום המחר הרגוע" והולכים לאבד את עולמם...

 

כך גם אלו מהציבור הדתי והחרדי בישראל שאינם צועקים בקול לבקש משיח: שאננים ובטוחים שהם יהיו מוגנים בארועי הגאולה של יום ה' הגדול והנורא...

 

אוי ואבוי לצעקות השבר שיצעקו במסגרת ארועי "יום הדין": צעקות מעומקא דליבא!

 

 

כבר מתחממת האוירה הבטחונית בין סין לארה"ב:

 

China flies nuclear-capable bomber in South China Sea after Trump Taiwan call, US officials say


 

CHINA FLEXES MUSCLE Beijing flies nuclear-capable bomber after Trump Taiwan call


 

סופה של ארה"ב מתקרב!!

 

דברי האדמו"ר מרימינוב: ארה"ב בסכנת מלחמה! חיזרו לישראל מיד!

 

● נבואת הנביא עובדיה על אדום מתממשת בבזיונות של מערכת הבחירות, רגע לפני קריסתה של ארה"ב: "חֲזוֹן עֹבַדְיָה כֹּה אָמַר ה' לֶאֱדוֹם... הִנֵּה קָטֹן נְתַתִּיךָ בַּגּוֹיִם בָּזוּי אַתָּה מְאֹד. אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר וְאִם בֵּין כּוֹכָבִים שִׂים קִנֶּךָ מִשָּׁם אוֹרִידְךָ נְאֻם ה'." ● תזכורת לדברי האדמו"ר מרימינוב על סופה של ארה"ב! ● דברי הרב אברהם ראטה על "הכלב השחור" אובמה ועל השימוש בנשק גרעיני!

עדכוני ט' בחשון ה'תשע"ז / 10.11.2016

 

"סין" = 120 = "פיל" = "אליהו הנביא"

 

סמל מפלגתו של דונלד טרמפ (הרפובליקנים): פיל!

 

 


 

הרב זיאת: מה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח?

 

א) ירבה בזעקה ובכיה לגילוי משיח, הן בתיקון חצות הן בזעקה בכל שעה, יראה עצמו מששתף בכל צער של משיח בן דוד, כי צער גדול הוא סובל, ויתפלל לגילוי עתיקא קדישא בכל העולמות,

 

ב) ירבה בלימוד משניות ובלימוד ספר הזוהר ובקריאת מזמורי תהילים, ובפרט בליל שבת קודש אחר חצות כי זמן גדול הוא, ואף מי שלא זכה להבין נסתרות הזוהר יגרוס בקריאה, וכוחו גדול להגן מפני המשחיתים,

 

ג) ישמור עיניו ומחשבתו מכל מיני זנות ותאוות דבעל פעור, כי נשמות משיח ברובן עשוקות ורדופות אחר הקליפות והמשחיתים, וניסיון גדול ועצום לאיש הישראלי, לעמוד בכל עוז בפני תאוות אלו, וכן ירבה בטבילות במקווה ישראל  כי סוד הטהרה לטהר כל אחד, ואף אם יראה כי ניסיונותיו רבים הם יאזור חייל ואומץ, כי רוחו של משיח בן דוד הנלחם בישמעאל תעמוד לו לסייע לו ולהצילו,

 

ולבנות ישראל,  ראו ניסיונכם גדול  בלבושי שחץ ופריצות, ויציאה לרשות הרבים במיני איפור וגינדור, אוי לכן בנות ישראל, נטויות גרון משקרות עינים, כי צער גדול תסבלו מאותם בעילות ואונס של גויים, לא שמעתן ולא האזנתן, דעו, כי לקראת גילוי המשיח וביעור הנחש הרע יגבר בכן ייצר הנחש, ולא תתוקנו אלא באותם מעשים, אל נורא עלילה

 

הצילו כבודכן וכבוד כנסת ישראל, הצניעו עצמיכן בבתיכן , לבעליכם, אל תצאו כצאת הקדשות, לרשות הרבים לעיני כל ,

 

את מי תשקרו??? כי בביתכן לפני בעלכם הלכתן בלבוש זנוח ומאוס, ולקראת צאתכם לרשות הרבים, התלבשתם והתאפרתם במיטב הלבוש והאופנה,

 

אל מי תתלבשו? ואל מי תתאפרו? האם לקראת המוכר בחנות? או לקראת הבוס בעבודה? או לעיני עוברים ושבים? עלה סרחונכם עד השמימה, שובו שובו, ואל תבושו, בבא עליכם הרעה הכתובה בספר,

 

ד) ירבה בצדקה וגמילות חסדים לעניי עמך, ואף מי שלא חננו ה' בעושר יראה לעזור ולהועיל לעני מתחתיו, כי בנתינת צדקה ניצול מחבלו של משיח, ובכלל זה לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו ומאודו, ולברוח מהרבנים ומהמחלוקות,

 

ה) ירבה בכיבוד הורים כי הוא סוד גדול בתיקון העולמות, אוי לנו שכך עלתה בימינו שבן קם באביו, וכלה בחמותה, אייה כיבוד אב ואם, איה מורא אב ואם, אוי לנו,

 

ו) יתרחק ממאכל בשר בהמה חיה ועוף, ובפרט מהשחיטות המצויות כיום, כי רובם נבילות וטריפות,

 

ז) ירבה בעטיפת ציצית ותפילין, ובפרט מי שזיכהו ה' ללבוש ציצית עם תכלת כי סוד התכלת גילוי משיח, והמטילים חוט אחד של תכלת כשיטת הרמב"ם הוא סוד משיח בן דוד,

 

 

לקריאת המאמר המלא
1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.