בס"ד


 

● הרב שלמה זית: בקרוב תרבה הזעקה והתחינה, ירבו הזעקות מבית ומחוץ, ואין מי שיושיע לכם רק מלך משיח בן דוד!
● רק בזכות צעקה לקודשא בריך הוא, לבקש משיח אדם יהיה מוגן! המון מעם ישראל כיום קשור לערב רב, גם מבין אלו שלומדים תורה יש כאלה שהם מבחינת שדין יהודאין!!
● מדוע יש רבנים שנמנעים מלפרסם לזעוק לגילוי משיח?
עדכוני א' בכסלו ה'תשע"ו / 13.11.2015


סוד התפילה על משיח בכלל, ומשיח בן דוד בפרט, והתפילה להינצל מקליפות ישמעאל ועשיו,

 

בקרוב תרבה הזעקה והתחינה, ירבו הזעקות מבית ומחוץ, ואין מי שיושיע לכם רק מלך משיח בן דוד,

 

איש ואשה אשר  יעשו כסדר הזה יום ביומו, ובפרט בליל שבת קודש בחצות,  מובטח כי רוחו של משיח תגן עליו מפני קליפת ישמעאל ועשיו, הן בשמירה על הגוף, והן בשמירה על הנפש,

 

א) נטילת ידיים- טבילה, טול ידיך, ולמי שמתאפשר יש לטבול במקווה טהרה פעם אחת,

 

ב) התבודד מאנשים, וחשוב במחשבה על שם הקדוש י-ה-ו-ה-

 

ג) העלה על ליבך מעשים שעשית מהיותך, ותבטאם בפה בפירוש, גם אם עברת על עבירות חמורות אמור/י בפה אני פלוני בן פלוני עשיתי כך וכך,

 

ד) עצום עינך ואמור כך: גלוי לפניך "עתיקא קדישא"  כי כל מעשיי ופעולותיי ממך הם, ומכוחך הם, ומרצונך הם,  בין המצוות שעשיתי ובין העבירות שעשיתי – הכול גלוי וצפוי לפניך קודם בריאתי,  כי כל מה שחטאתי לפניך, וכל מצווות שקיימתי לפניך, הכול מסור ומסודר לפניך קודם בריאת העולם,  כל רצונותיי ומעשיי – שלך הם, הריני מתכוון  בכוונה גמורה להשיב אליך את כל המעשים בין מגלגול זה ובין מגלגולים אחרים,

 

ג) פתח את ידיך ופרוש ב' ידיים –  י' אצבעות (כנגד י' ספירות) כלפי מעלה,

זעק בקול קודשא בריך הוא,  גאל אותנו , גלה לנו משיח בן דוד, י' פעמים

ואז סגור ידיך  והצביע באצבע אחת בלבד כלפי מעלה וזעק בכל כוחך עד כלות הנפש, עתיקא קדישא – משיח,

 

העושה כן מובטח לו כי יינצל מקליפת ישמעאל ועשיו ורוח משיח תגן בעדו, כי כשם שבגאולה מצריים נאמר "דבעתיקא תליא מילתא" כי עם ישראל בצאתם ממצרים לא היו ראיים להינצל,  כמו שנאמר שמלאכים קיטרגו על בני ישראל כי הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, כך עכשיו ישנו קיטרוג כי עם ישראל אינם ראויים לגאולת חי עולמים, כי המון מעם ישראל קשור לערב רב וגם אלו שלומדים תורה יש כאלה מבחינת שדין יהודאין הנגועים בגאווה, ובתאוות זנות וממון, רק בכוח משיח שיעורר את העתיקא קדישא – נגאל עם ישראל,  ונבחר שוב לעם ואור לגויים כבזמן מתן תורה.

 
 

מסר מליל שבת קודש פרשת חיי שרה: (8.11.15)

 

מה לעשות עם התאריכים שגילו לנו אנשים ורבנים לעניין גילוי המשיח?

מדוע יש רבנים שנמנעים מלפרסם לזעוק לגילוי משיח?

 

דעו לכם בני ישראל כי אין לחשב קיצין, ודבר זה אסור באיסור מוחלט,

ותיפח נפשם של מחשבי קיצין נאמר גם בדור זה של עקבתא דמשיחא,

לכן כל אלו שנותנים לכם זמנים ומועדים קצובים להתגלות משיח – שקר ענו,, כי האמת היא שאין ייצור אנוש שיוכל לדעת התעוררות של עתיקא קדישא והתעברות רוחו במשיח, מלבד אליהו הנביא שבא ומפרסם.. בסוד ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה',

 

דעו כי ביז' תמוז נגזירה הגזירה וצדיקים אשר ה' קורא קבעו ימי צום ג' ימים לפני וג' ימים אחרי, וראשית ההתעוררות בזעקה בבבית המקדש בערב פסח האחרון.. ולאחר מכן בצום שקבעו בג' ימים קודם יז' בתמוז, וג' ימים אחר יז' בתמוז, ובתאריך כא' בתמוז נכתבה הגזירה, וג' חודשים אחר כא' בתמוז, בהושענה רבה נחתמה הגזירה, וברחמיו המרובים דקודשא בריך הוא, התחילו טפטופים של קליפת ישמעאל – בכל רחבי הארץ,

 

אך אתם עם נבל ולא חכם, מנצלים את טובו של קודשא בריך הוא להמשיך בשגרת חייכם, ברדיפה אחר הממון והכבוד והזימה,

דעו כי תתעורר רוח קנאה עצומה, ומה שראיתם ברוח העצומה בבוקר יב' חשון יהיה כאין וכאפס, והרוח העזה שהתעוררה זו סימן לבאות, וליקוי הירח בליל טו בתשרי הוא סימן לבאות.. ושמים כשען נמלחו זה סימן לבאות של והארץ כבגד תבלה ר"ל

ועדיין ניתן להמתיק את הגזירה בגילוי משיח,

אליכם אני קורא הרבנים, מורי ההוראה, הדיינים, המוצי"ם, מנהיגי הקהילות, האדמורי"ם, העסקנים, בעלי ההשפעה, בני עונגה, זרע מנאף, שוחטי הילדים, אינכם מוכנים למשיח, כי משיח יערער את כל סדר ההנהגה שלכם ויפגע במעמדכם ובצאן מרעיתכם, חי ה' וברוך שמו כי בזמן גילוי משיח כל ראשי העם יוקעו מול השמש לעיני כל העם, חלקכם מסתלקים ונאבדים אחד – אחד קודם זמנו, דעו כי משיח מנהיג את כלל ישראל, לו שבט המלוכה וההנהגה, משיח מתקן כל העולם כולו, מוסלמים נוצרים בכלל ואת יהודים זרע ישראל בפרט, לקראת גילוי מלכות ש-ד-י כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים,

 

משיח מקרב את כל נשמות עקבתא דמשיחא, משיח מלמד תורת ה' בסוד תורת קיין – לתקן כל אחד ואחד אפילו הרשעים הגמורים, כקין, קורח, שבתאי צבי, זימרי בן סלוא, דור המדבר, וכן את חטאי התורה כחטא עץ הדעת וכו, כולם מיתקנים והולכים בסוד תורתו של משיח, לכן כל מי שאינו מזרע ישראל יפחד וידחה כביכול את גילוי משיח,

גם רבנים חשובים ומקובלים בעלי שם, אינם מזרע ישראל, ומשיח שמתגלה מבטלם כעפרא דארעא, ומצד אחר רשעים שנפלו לקליפת ישמעאל ועשיו, וכן מוסלמים ונוצרים אנוסים שהם מזרע ישראל – משיח מקרב ומתקן בסוד ובאו אובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצריים והשתחוו בהר הקודש בירושליים,

 

זכרו כי תסבלו נוראות מהמלחמה האחרונה, בעקבות רבנים שדין יהודאיין, כי הלכתם כסומים וחירשים אחר צופים עיוורים אלו,

דעו כי עד הגילויי – משיח סובל בגללכם, משיח אינו רב ואינו צדיק או מקובל, משיח הוא: איש נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, והוא מחולל מפשעיכם מדוכא מעוונותיכם,

כל איש אשר אשר מזרע ישראל יקרא, חובה היא לזרוק ולבער כחמץ בפסח את עול ההנהגה הציבורית – הדתית – הרוחנית – שהורגל בה, להסיר את בגדיו הצואים מעליו, לאחוז בתורה הקדושה ובמצוותיה ללא מעטפות וכיסויים, ולעורר עתיקא קדישא וקודשא בריך הוא בזעקה עצומה להתגלות משיח בן דוד וזהו סוד רזא דמהימנותא וברוך היודע..

 

 


 

פרשת חיי שרה: שנה לטבח בהר נוף בירושליים (6.11.15)

 

מסר פרשת חיי שרה : שנה לטבח של הקדושים בהר נוף ירושליים,

אליכם עם ישראל, דיינים, רבנים היושבים בבתי דינים ברחבי הארץ – וְאֵרֶאה וְאֵין אִישׁ וּמֵאֵלֶּה וְאֵין יוֹעֵץ וְאֶשְׁאָלֵם וְיָשִׁיבוּ דָבָר, הֵן כֻּלָּם אָוֶן אֶפֶס מַעֲשֵׂיהֶם רוּחַ וָתֹהוּ נִסְכֵּיהֶם,.

פורענות תחל מכם. אתם הרבנים החוזים חזון שוא, המתעים את העם מדרך האמת, המנצלים תומת העם – הרואה בלבוש ובאיצטלא דרבנן חזון ה' ודברו של אלוקים, – וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יֵבֹשׁוּ הַנְּבִיאִים אִישׁ מֵחֶזְיֹנוֹ בְּהִנָּבְאֹתוֹ, וְלֹא יִלְבְּשׁוּ אַדֶּרֶת שֵׂעָר לְמַעַן כַּחֵשׁ, הגיע זמן שבו המון העם שהולכתם שולל במשך שנים רבות, התביישו בדרך הקלוקלת שהנחלתם להם, ויבקשו את השם אלוקי ישראל,

 

תורתכם שלכם היא:

דאגתם לאנשי שלומכם, לחסידיכם, לאנשים מהחוג ומהחברה שלכם,, לקרובכם, לילדיכם, הכול לפי צבע הבגדים,הפאות, השטרימעל, ואדרת השער,

ושכחתם כי כִּי כֹה אָמַר רָם וְנִשָּׂא שֹׁכֵן עַד וְקָדוֹשׁ שְׁמוֹ מָרוֹם וְקָדוֹשׁ אֶשְׁכּוֹן, וְאֶת דַּכָּא וּשְׁפַל רוּחַ, לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים, וּלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים: הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ, וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת, כִּי תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ, וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם:

 

תורתכם תורת חיקוי והצגה, חיפשתם דרכים, לברוח מחוקי התורה, ולא קיימתם מצוות ה' אלא את מצוותכם, כי נעלם מכם רצון ה', ולא ביקשם את ה' ואת משיחו,

ימכם – בבטלה ותאווה, בשנאת חינם, בדיבורים בטלים, במחלוקות ולשון הרע ונייעס חרדי,

לילותכם -כמועדים וחגים – במשתאות ובאכילות משוקצות ומבואסות , באגודות וחבורות בטישים של אדמורים ורבנים, בשירים וניגונים, ולא זכרתם את בית מקדשי השמם אשר שועלים הילכו בו זה למעלה מאלפיים שנה , ושכינה זועקת קלני מראש אויה לי אהה עלי.

 

חרשים אתם!!! עיוורים אתם!!! אינכם רואים כי החלה המלחמה על בית ה' מקום המקדש בירושליים , ואתם עם קשה עורף שכחתם את צער קודשא בריך הוא,

 

התרה בכם ישעיה הנביא:

אַתֶּם עֹזְבֵי יְדֹוָד הַשְּׁכֵחִים אֶת הַר קָדְשִׁי, הַעֹרְכִים לַגַּד שֻׁלְחָן, וְהַמְמַלְאִים לַמְנִי מִמְסָךְ: וּמָנִיתִי אֶתְכֶם לַחֶרֶב וְכֻלְּכֶם לַטֶּבַח תִּכְרָעוּ, יַעַן קָרָאתִי וְלֹא עֲנִיתֶם דִּבַּרְתִּי וְלֹא שְׁמַעְתֶּם, וַתַּעֲשׂוּ הָרַע בְּעֵינַי וּבַאֲשֶׁר לֹא חָפַצְתִּי בְּחַרְתֶּם:

 

תורתכם תורת שקר, תורה משפה ולחוץ, תורת סמא דמותיי, תורת כבוד וגאווה שמבטלת את הנדכא, השפל רוח, תורה שמהללת ומחזקת את החזקים ורודפי השררה, תורה של ספרדים, תורה של אשכנזים, תורה של בעלי תשובה,

תורה שנשים מהלכות כזונות חצופות,

תורת גזענות שבנות ישראל, ובני ישראל לא מתקבלות למוסדות חינוך,

תורה של פרשנויות שכל בר בי רב מפרש ודורש את התורה כראות עיניו,

תורת שנאת חינם שאין האחד מתפלל ומתחתן עם האחר חס ושלום

תורה של גירושין, – שדיינים במוסדות הרבנות מפרידים בין בני זוג על דברים פעוטים וגורמים לעשרות זוגות להתגרש,

אוי לכם דיינים סוררים רודפי זימה ובצע, קיטרוג גדול עליכם בשמיים על מקרי הגירושין שנגרמו בסיבתכם, כי שם השם נמחק למען שלום ביית ואתם מוחים את שם השם בשביל סכסוכים ומריבות:דבר האלוקים נעלם מכם, כי גם תופשי התורה לא ידעוני

תִּגָּל עֶרְוָתֵךְ גַּם תֵּרָאֶה חֶרְפָּתֵךְ, כי בקרוב משיח יוצא למלחמה נוראה וכללית בקליפת התנין הגדול שהיא הקליפה של לי יאורי ואני עשיתיני, ובעלי הגאווה ייספו ברעה הגדולה, והָיָה בְכָל הָאָרֶץ נְאֻם יְדֹוָד פִּי שְׁנַיִם בָּהּ יִכָּרְתוּ יִגְוָעוּ, וְהַשְּׁלִשִׁית יִוָּתֶר בָּהּ: וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב הוּא יִקְרָא בִשְׁמִי וַאֲנִי אֶעֱנֶה אֹתוֹ אָמַרְתִּי עַמִּי הוּא וְהוּא יֹאמַר יְדֹוָד אֱלֹהָי

 

סוד נורא בפסוק זה: כי טרם הגאולה ייכרתו המון אנשים מעם ישראל ונצטרך אנחנו לעורר רחמי שמיים, כי אף שקודשא בריך הוא כרת ברית עם עם ישראל במעמד הר סיני, בחורבן בית המקדש כמעט שבטלה ברית זאת כי תמה זכות אבות,, ולכוח "קריאת האל" של ישמע-אל ישנו כוח עצום ונורא בשמיים,

ולכן רק מי שיקרא בשמי אני אענה אותו,

 

מה הפירוש אקרא בשמי? ומה הפירוש ואני אענה אותו?

 

בשמי היינו "שם" "בי" המבואר בעקידת יצחק ויאמר מלאך ה' "בי" נשבעתי נאם ה' והיינו עתיקא קדישא שנצטרך לעוררו בזעקות ובכוחו של משיח,ואז תתעורר רוח ה' על כל העמים

ואז אָמַרְתִּי עַמִּי הוּא וְהוּא יֹאמַר יְדֹוָד אֱלֹהָי – כי שתיתגלה עתיקא קדישא ויתוקן כל בשר אז ייקרא שם ה' באותיותיו ממש וישוב ה' ויבחר בעם ישראל כבמתן תורה ויקרא ה' אלוהי ישראל בשם ה-ו-י-ה ברוך הוא,

וזהו סוד הפסוק בישעיה מה'

"בִּי" נִשְׁבַּעְתִּי יָצָא מִפִּי צְדָקָה דָּבָר וְלֹא יָשׁוּב כִּי לִי תִּכְרַע כָּל בֶּרֶךְ תִּשָּׁבַע כָּל לָשׁוֹן: כי בי היינו עתיקא קדישא שבכוחו יתוקן כל האנושות וכולם יכרעו ברך לפני ה'

אַךְ בַּידֹוָד לִי אָמַר צְדָקוֹת וָעֹז עָדָיו יָבוֹא וְיֵבֹשׁוּ כֹּל הַנֶּחֱרִים בּוֹ, בַּידֹוָד יִצְדְּקוּ וְיִתְהַלְלוּ כָּל זֶרַע יִשְׂרָאֵל, כי בעם ישראל יתעורר שם ה-ו-י-ה ברוך הוא ובו יתהלל עם ישראל על פני כל העמים

זעקו אנשים , נשים, וילדי משיח לעתיקא קדישא, כי ייגלה רוחו של משיח ותורתו של משיח שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות


הרב שלמה ישראל זית: רבנים ופוסקי הלכה עושים צחוק וליצנות מגילוי משיח והמלחמה הקרובה! ● הגיע הזמן שיהיה יותר גרוע ממלחמת עולם השניה! ● בטבח בבית כנסת בהר נוף נכרת ראשם של שני מתפללים עם התפילין: איך זה שמצוות התפילין לא מגינה עליכם?!

עדכוני י"ג בחשון ה'תשע"ו / 26.10.2015

הרב שלמה ישראל זית במסר חריף וקשה: איחרתם את הרכבת! נגזרה גזירה: גילוי משיח יקרה בעל כורחכם! כשהמון דם ישפך ברחובות, כשיהודים יטבחו כמו פרים ושוורים בבית המטבחיים... המעט שישאר יזעק לגילוי המשיח! ● דחוף להקהיל ילדים שיצעקו לבקש משיח! ● הרב שמואל אליהו (רב העיר צפת) צועק עם ילדים לבקש משיח, גאולה ובית מקדש!!

עדכוני א' בחשון ה'תשע"ו / 14.10.2015

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!

מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.