בס"ד

 

מה נלמד מחוני המעגל – לגבי הגאולה!?

 

עת צרה היתה לישראל, לא ירדו גשמים. חוני המעגל סימן עיגול – ובתוכו עמד והכריז שלא יצא מהעיגול עד שהקב"ה לא יוריד גשמים.

הוא המתין בעקשנות... והמתין... וכעבור זמן לא מועט – ירדו הגשמים!

 

מה אנו לומדים מהתנהגות חוני המעגל ומתגובת הקב"ה?! רואים שהקב"ה בודק את האדם שמבקש בקשה, ואפילו הוא נחשב לצדיק: האם האדם דורש, תובע בלי הפסקה, בעקשנות במסירות והקרבה – או שהוא מבקש כלאחר יד וחוזר לעסקיו - כאילו הקב"ה חייב לו דבר מה! לפי שיטת המתפלל הרגיל: לחוני המעגל היה מספיק לבקש מהקב"ה פעמיים שלוש ביום שירד גשם באיזו תפילה שיגרתית וקצרה - אבל אז הוא לא היה נענה משמים!!!

 

תתעוררו ותבינו:

 

אם חוני המעגל היה מסתפק בבקשה לגשם - רק באיזה משפט ב"תפילת 18" –

הוא לא היה נענה משמים בגשם!!

כך מי שחושב שמשיח יבוא רק בזכות משפט פה ושם בתפילת מזון או ב"תפילת 18" – טועה!

כמו חוני המעגל: צריך 24 שעות ביממה, במשמרות, לתבוע את הגאולה בצעקות למשיח!

מודעות, שלטים ותהלוכות למשיח – פעם בחודש, לא יביאו משיח!

רק בדרכו העקשנית של חוני המעגל יבוא משיח: כל יום להוכיח לקב"ה שאנו תובעים משיח,

בלי הפסקה – עד שיבוא משיח: לצעוק, לפרסם ולהיתכנס!

 

ולעניין הגאולה: מצד אחד - אין גשמים, מלחמת גוג ומגוג הנוראה מכולן קרבה. מצד שני: כאשר יבוא המשיח אז נזכה לחיי נצח, בשלום ושפע, בית מקדש ירד משמים, יראו תחיית המתים, הקב"ה יתאחד עם השכינה  ואור השכינה יביא למצב שהאדם לא ידע ממחלה, לא מדכאון ועוד ועוד..!

כל אלו למי מגיעים?! למי שדואג לעצמו ולמשפחתו, להנאות הרגע של העולם הזה ומסתפק במינימום של קיום מצוות ובהגשת רשימת בקשות לקב"ה בתפילה נינוחה ליד המזגן?!...

מי חושב שבבית דין שמים אחרי המשפט – הוא יזכה לחיי נצח, בלי שיצעק לקב"ה  כ ל  י ו ם  ל מ ש י ח -  ומכספו וזמנו יזהיר אחרים במסירות והקרבה – כ ל  י ו ם  ולא פעם בחודש, או "מתי שמתפנה"!?

 

תחשבו על אדם שאיבד עין בתאונה, מה הוא היה מוכן לתת כדי להשיב את הראיה, אפילו חלקית:

הוא הרי יהיה מוכן לתת את כל רכושו כדי להשיב את העינים חזרה!! הוא יהיה מוכן לצעוק כל יום למשיח!

הוא מוכן להתחייב לכל מה שיתבקש, אפילו עבור עין אחת אם יבטיחו שתוחזר לו, אפילו עבור ראיה של חמישים אחוז!!

 

אבל גם תמורת   מ ל י ו נ י   ד ו ל ר י ם  הוא לא יקבל אפילו עין אחת חזרה!!

 

לעומת זאת, ה' מלך העולם - מוכן לתת לאדם, לא ראיה חלקית בעין אחת, לא "רק" שתי עיניים מושלמות ל – 120 שנה!...  ה' מלך העולם מוכן לתת לכל אחד מאתנו שתי עיניים לנצח, זוג רגליים וידיים לנצח וגוף שלם... בקיצור: חיי נצח – כאשר יתגלה המשיח!!! –

 

אז פתאום מתמקחים עם הקב"ה: "איפה כתוב שצריך לצעוק" וכו'!?

"כל העולם כולו גשר צר מאוד": בקרוב כולם נפגשים על הגשר הצר!!

 

 

בקרוב ממש תתעוררו מהבטחון העצמי והשאננות הגאוונית כאילו אתם מוגנים! תצטערו צער רב בעת שתראו שאיבדתם חיי נצח –

כי ה' מלך עולם לא צריך לבקש מכם שתצעקו אליו ושתזהירו את אחיכם ותוציאו מכספכם!!

 

הכסף שלכם, הזמן שלכם, החיים שלכם - כולם הרי שייכים לקב"ה: ברצונו נתן לכם וברצונו יקח מכם – ובסוף הרי ה' ישפוט אתכם מה עשיתם עם הזמן והכסף שקיבלתם בהשאלה לזמן קצוב ולמטרה מוגדרת מראש...

 

"כל העולם כולו גשר צר מאד" פירושו גם שכל אחד יעבור בסוף בגשר הצר של החיים ולא יוכל להימלט "ממיפגש" עם בית דין שמים!! אז יעמדו לזכותכם רק המעשים וההקרבה – ואם תאמרו "התפללנו מבוקר עד ערב", אז דעו: – תפילה לא תחשב לכם במקום מעשים – תפילה היא לעצמכם ולא לקב"ה - שרואה את הצאן הולך לאבדון, ואתם תחת להזהירו מזמנכם וכספכם – אתם שולחים לקב"ה בקשות והמלצות ליד המזגן בבית הכנסת, עם בטן מלאה גפילטע-פיש וג'חנון!!

 

האר"י מצפת

 

האר"י אמר לתלמידיו בצפת ביום שישי: "בואו נעלה לירושלים לקבל פני משיח"!

השיבו לו: "נשאל קודם את האשה, נודיע לה ומיד נשוב"!

השיב להם: "הפסדתם הזדמנות לקבל פני משיח"!

למה? כי מי שבאמת חפץ במשיח -

לא מתמהמה, לא הולך "לשאול" - הוא חושב שיזכה בו זמנית גם בחיי נצח וגם בנוחיות חיי הרגע של העולם הזה!

 

לא במקרה יציאת מצרים היתה בחיפזון: ה' רצה לבדוק מי באמת רוצה לצאת מעבדות ומי אלו המהססים... שהיצר הרע אצלם אומר: נלך לפי המח ונעשה "חשבונות" איפה יותר "משתלם"... הציבור הנקרא "דתי" – חי באשליות שהקב"ה לא רואה אותם בשקיפות מוחלטת: שרוב רובם אינו חפץ במשיח מעומק הלב  - ועבודת השם החיצונית אצלם אכן "מרשימה" וטקסית אבל אין הם רוצים במלכות ה' באמת, אלא במלכות בשר ודם – אם בכלל הם מרשים לעצמם לחשוב על כך... כי לכאורה, הרי יש מי שהוא שחושב "במקומם": הרב, האדמו"ר וחבר הכנסת...

 

בחירות כל ארבע שנים

 

כל ארבע שנים נערכות בחירות בכספים וברעש גדול, ואז - לא שואלים "איפה כתוב בגמרא" להשתתף במפלגה - שהיא מלשון פלג,

פילוג, למה בכמה מפלגות - אם כולן דתיות, למה מפלגות בכלל - אם הקב"ה בחר כבר... במשיח?!...

הקב"ה מלך העולם רוצה לבוא ולהיבחר כמלך דרך משיח - ומי מבקש אותו?!

תפתחו אפילו עיתון דתי, רדיו דתי: כמה פעמים כתוב ומוזכר שם - "כבוד הגאון", "הצדיק", "הראשון לציון", "הרב הראשי", "ראש הממשלה" וכו'.. –

ולעומת זאת כמה פעמים כתובה המילה "משיח", "ה' מלך"?!...

 

מנהיג זר מחו"ל בא לבקר בארץ !

 

מקדימים אותו ברדיו, במודעות בעיתונים, בדגלים ובטקסים! הוא לא יביא לכם חיי נצח, תחיית מתים, בית מקדש!! לא בזכותו אתם קיימים ומוגנים! להבדיל מאותו מנהיג "רם מעלה" – הקב"ה, המלך האמיתי של העולם, רוצה להתגלות דרך משיח, אפילו היום "היום אם בקולו תשמעו" –  ולתת לכם אוצרות  ב ח י נ ם :

 

חיי נצח, עולם בלי מלחמות, תחיית מתים ובית מקדש!!!...

 

אם תאמר: "הקב"ה צריך פרסום ומודעות למשיח?!" – לא! אלא אנו הם אלו שצריכים להוכיח שאנו בוחרים בו כמלך ורוצים מלכותו דרך משיח, בניגוד למנהג המגונה כל ארבע שנים בו מוכיחים גם "הדתיים" שהם בוחרים בממשלות ומנהיגי עגל זהב!!...

 

אז מי מאיתנו מקבל את הקב"ה במודעות, בשלטי חוצות, בתהלוכות, בדגלים, בשירים?...

בבית הכנסת: "רוצים משיח!"... בחוץ: מפלגות... מחלוקות...

 

בבית הכנסת מבקשים כל יום: "השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה, ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך...  ... את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיוינו וציפינו כל היום... ...תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת וכסא דוד עבדך, מהרה בתוכה תכין ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו"...

 

כלומר בבית הכנסת חוזרים כל יום ומבקשים: ה' מלוך עלינו ושלח משיח!!

יוצאים מבית הכנסת: לא נשמעת ולא נכתבת אף מילה על משיח וגאולה!... אבל מה כן מבקשים? מפלגות, מחלוקות, מינוים, כספים, מכוניות פאר לשרים, נסיעות לחו"ל... נאבקים תוך שינאת חינם, מוכרים אדמות קודש לקבל כספים וטובות הנאה, מוכרים את החלש, מוכרים את השבת וכו' וכו'...

 

אליהו הנביא כבר אמר: "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"....

 

ולא במקרה נשלח אליהו הנביא לבשר על משיח וילווה אותו בשלבים הראשונים: כי אליהו הנביא קנא לקב"ה ושונא זנות וצבועים המדברים בשם ה', המתלבשים כמאמיני ה' - אבל עושים צחוק מהתורה!!

 

עוד לא היה אדם אחד שיתחכם עם ה' מלך עולם –

אפילו הוא יתחפש כ"רב ראשי",כ"ראשון לציון" כ"אדמו"ר" או "מקובל"!!

ראה מה קרה בשואה ובחורבן בית ראשון ושני!!

את הקב"ה אי אפשר לקנות בטקסים, ביגוד ותפילות שמאחוריהן אחיזת עינים!!...

 

"רועי הצאן": קוראים... ממליצים... שותקים...

 

ספר "אוצרות אחרית הימים" למשל (שכתב וליקט יהודה חיון מבני ברק) - אושר ע"י רוב הרבנים בדור זה– ושם מצוטטים כל גדולי ישראל באמת (מוזכרים פה קודם) שחזרו ואמרו שיש לצעוק אל ה' בצרה כתנאי לגאולה!

 

 

 

 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 

לעמוד הבית

 

מה לעשות כדי להינצל ממלחמת גוג ומגוג?!

 

למה המשיח אינו מתגלה? - לחץ כאן