1) הוריקן סנדי – התחלת הסוף: אזהרה ליהודי חו"ל!

2) שלטון המשיח מתקרב: היזהרו נחשים!
עדכוני ט"ו בחשון ה'תשע"ג / 31.10.2012

 

 

 

1) הוריקן סנדי – התחלת הסוף: אזהרה ליהודי חו"ל!

  

  

 


 

יהודי אמריקה, אירופה והעולם נקראים לעלות לארץ!

 

כל מי שלא מבין שזו שקיעת אמריקה תחת המים, ונשאר בגולה: משחק בחייו ובחיי משפחתו!

 

אסונות קשים יהיו באמריקה: רובה תשקע תחת מי האוקיאנוס!

 

גם ערים גדולות באירופה ישקעו תחת המים!

 

יהודים שרוצים להישאר בגלות ולמות עם פרעה ועם טינופות הגויים: זו בחירת אבדון לכם ולמשפחותיכם!

 

דבר מלאך ה'

 

מה שיתרחש בהמשך באמריקה ובעולם יהיה פי כמה יותר קשה ומכאיב ממה שפרעה ומצרים קיבלו מיד ה' בזמן משה!

 

מכות ה' על המצרים נחשבות רסיס קטן ממה שיקבלו בהמשך אמריקה ומדינות העולם: שטפונות, רעידות אדמה, הרי געש שיתפרצו וכו'.

 
 

2) שלטון המשיח מתקרב: היזהרו נחשים!

 

מבית דין שמים נמסר!

 

שלטון המשיח מתקרב!

 

עם הגיע המשיח לשלטון, הוא יקח את כל הבוגדים, כל הזונות והנחשים שקפצו – ויקפיץ אותם היישר ללוע התנינים!

 

 

מצבם של הנחשים והבוגדים יהיה גרוע ממצב התינוקות שנזרקו לתנינים במצרים!

 

היזהרו נחשים ובוגדים:

 

יומכם מגיע בקרוב!

 

עם הגיע המשיח לשלטון!