בס"ד

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerRabbi Itzhak Kaduri announced 9 years ago:
the Moshiach (Messiah) is in Israel!
Half of the people in Israel know him, but they don't recognize him as the Moshiach.
21 Shvat 5775 / 10 Feb 2015

 

Nine years ago (29th of October 2005 – 26 Tishri 5766  כ"ו בתשרי התש"ס, ) Rabbi Itzhak Kaduri announced:

 

Rabbi Itzhak Kaduri

 

a) The Moshiach (the Messiah) is in Israel!

 

b) Half of the people in Israel know him, but they don't recognize him as the Moshiach!

 

Question: Is that possible?!

 

Answer: Yes!

 

Rabbi Kaduri said that the Moshiach spreads his messages in the media!

Therefore it's clear that half of the people in Israel (who read his messages) – know him, but they don't recognize his identity as the Moshiach!...

 

 c) Rabbi Kaduri also added that few people in Israel will recognize the Moshiach by intuition: not well known rabbis will recognize the identity of the Moshiach, but only few people who can recognize the ability to lead – without the ability to explain their recognition!

 

Rabbi Kaduri: when the Moshiach will be revealed, many people will be surprised and they will ask: "is he really the chosen Moshiach"?!

 

For the detailed announcement of Rabbi Itzhak Kaduri (in Hebrew): press here

 

Jerusalem

 

Question: if the Moshiach is in Israel already for nine years, why doesn't he reveal himself and lead Israel and the whole world?!

 

Answer!

Only Eliyaho Hanavi (Elijah the prophet) will declare: who is the Moshiach, chosen by Almighty!

 

The Moshiach revelation will occur only after the Jews and the people of Israel will show expectation for Almighty Kingdom by the leadership of the Moshiach, as it was in the first geula (redemption) with Moses!

 

Almighty sent Moses to save the people of Israel only after the people of Israel in Egypt shouted to him for help!

 

{7} And Almighty said: 'I have surely seen the affliction of My people that are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their pains; {8} and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. {9} And now, behold, the cry of the children of Israel is come unto Me; moreover I have seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. {10} Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth My people the children of Israel out of Egypt.

(Exodus, 3)

 

{ז} ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו: {ח} וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: {ט} ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם: {י} ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים

(שמות, ג')

 

 

The Moshiach will be revealed only after we shall loudly shout to Almighty and ask the Moshiach, as we shall later give in this website in detail.

 

Gog and Magog war is close!

 

Only blind Jews ask "when", just as the Jews before the holocaust were blind with open eyes, because like the Jews in USA and Europe today: they preferred the Golden Calf of the gentiles, rather than to make Aliya (immigration) to Israel!

 

Any Jew who lives in galut (abroad) is revolting Almighty's command and he will stand for trial for that in "Beit Din Shamaim" = Heaven's Court!

 

Even the Jews who suffered and were murdered during the holocaust, had to stand and pass that trial!

They could make Aliya to Israel after Balfur Declaration (1917)

No excuse will be heard in "Beit Din Shamaim" for pursuing the Golden Calf, living in the gentiles nations!

 

USA will begin to sink under the water on March 17th 2015!

 

Any stupid Jew who wishes to test Almighty, and gamble on the life of his family: can try!

 

The Moshiach is a Jew who lives now in Israel ● Moshiach revelation will occur only after the people of Israel will loudly shout ● The Jews should return to Israel ● Gog and Magog War over Jerusalem is coming up!!

10 Heshvan, 5775 / 3.11.2014

What the Gentiles should do to survive?

TAMUZ , 5773 / 06.2013

A question we received from our readers:
Why do you claim that USA will sink under the water, while Almighty has promised to Noah that there will not be a second deluge on earth?!

25 Adar Alef, 5774 / 25.02.2014


What Jewish people should do to survive?
Moshiach will reign the world
from the Temple in Jerusalem
For the full article and detailed information - press here