בס"ד


 

שואלים אותנו: מצד אחד, אתם דורשים מיהודי חו"ל לעלות מיד לארץ, אחרת הנותרים שם יאבדו בגזירות הקשות שיהיו שם בקרוב!...
מצד שני, אתם כותבים שישראל תותקף בכמויות אדירות של טילים כולל בעל ראש נפץ כימי, ביולוגי וגם כמה פצצות אטום!... מה עושים?!
עדכוני י"ט באדר ב' ה'תשע"ד / 21.3.2014


 

* למה יהודי חו"ל צריכים לעלות לארץ, אם ישראל תותקף בטילים?

 

השאלה נ"ל אכן מתבקשת מאליה...

 

בתשובה אנו מפנים אתכם למה שארע בגאולה ראשונה עם משה במצרים: ושוב חוזר בימינו אלו אותו ניגון!

 

בגאולה ראשונה, בחרו שמונים אחוז מהיהודים במצרים להישאר בגלות מצרים ולא לצאת עם משה!

 

הם בחרו להישאר כעבדים לפרעה, בחרו להישאר בטומאת "התרבות" המצרית!

 

הסיבה: היו אלו בעלי נדל"ן, בעלי הרכוש, אלו שהעדיפו את נוחות עגל הזהב – גם בתנאים של עבדים במחנה ריכוז!

 

אבל סופם של אותם שמונים אחוז שבחרו בנדל"ן במקום גאולה: הם הושמדו בשלושה ימי חושך!

 

"שמונים" = 446 = "מות"!

 

יצאו עם משה: עשרים אחוז מבני ישראל!

 

"עשרים" = 620 = "כתר"!

 

 

מעניין ועצוב לומר, שגם אותם עשרים האחוזים שיצאו עם משה ("חמושים יצאו ממצרים" = חמישית, או אולי אפילו חמישה מתוך מאה) – גם הם בגדו במשה שבא להצילם מעבדות, מטומאה ומהשמדה, ודרשו לחזור "לאבטיחים ולקישואים של פרעה":

 

{ב} וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר: {ג} ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב.

(שמות, ט"ז)

 

{ד} והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר: {ה} זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים: {ו} ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו

(במדבר, י"א)

 

כלומר בסיכום גאולה ראשונה:

 

שמונים האחוז מהעברים שדבקו בגלות מצרים ודבקו בנדל"ן, בתנאי עבדות וטומאה: הושמדו!!

 

עשרים האחוז מהעברים שיצאו עם משה... נכשלו בנסיונות במדבר... בסופו של דבר נכנסו לארץ רק שני אנשים מדור המדבר המקורי: יהושע בן נון וכלב בן יפונה...

 

 

* כך גם בגאולה הנוכחית!

 

היהודים שנדבקים כיום לגלות אמריקה ואירופה: אלו הם גלגול מאותם שמונים אחוז מהעברים שדבקו בזמן משה בעבדות מצרים הטמאה!

 

גם יהודי הגלות של ארה"ב: התאהבו בעגל הזהב!

הם לא למדו לקח משואת יהודי אירופה: הם החליפו את גלות גרמניה ופולין, בגלות הלוקסוס של ברוקלין ולונדון!

 

ישנו ציווי ברור לעם ישראל: מקומכם רק בארץ ישראל!!

 

לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו''ם ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה.

(הרמב"ם, הלכות מלכים)

 

כמו שכתבנו, כבר בקרוב יראו איך ה' סוגר חשבון של אלפיים שנות גלות עם הגויים באירופה, בארה"ב ובעולם כולו: מגה שטפונות, מגה רעידות אדמה, מלחמות ושאר מחלות ואסונות של יום ה' הגדול והנורא!

 

לכן כל יהודי שידבק בישיבה בגלות עגל הזהב בין הגויים, יאבד בגזירות שיועדו במקור: לגויים!!...

 

 

מנגד, אכן הזהרנו שישראל תותקף במאות אלפי טילים, חלק בעלי ראשי נפץ כימי, ביולוגי, חלקם עם ניווט לוויני GPS מדוייק ביותר, ובהמשך גם כמה פצצות אטום יכו בערי ישראל, גם הגייס החמישי של ערביי הארץ מתכונן ל"יום הדין"!

 

 

מדויקים וקטלניים: "170 אלף טילים מאיימים"

ראש אמ"ן, אלוף אביב כוכבי, אמר כי מספר הרקטות והטילים שמכוונים לעבר ישראל ירד לאחרונה, אבל צפוי לעלות בקרוב. "הם הרבה יותר מדויקים והרבה יותר קטלניים"

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4482538,00.html


 

 

 

 

ברור שכאן עולה כלפינו השאלה המתבקשת!

 

איך אתם מזהירים את יהודי הגלות לעלות בדחיפות לארץ, אם כאן מחכה להם מבחר סכנות, לא פחות נוראי ממה שמחכה ליהודים שיושבים בגלות כיום?!...

 

התשובה!...

 

כל יהודי שישאר בגלות: יאבד!

גם אם הוא "שומר מצוות" למהדרין ואוכל רק כשרות בד"ץ מהדרין מן המהדרין: כפי שבגאולה ראשונה מי שנשאר בגלות מצרים, הושמד!

גם אם הוא היה "חרדי למהדרין", ואשתו הייתה קפדנית בצניעות ובמצוות...

 

מנגד!...

 

ליהודי שיעלה מיד לארץ, יש עדיין סיכוי להינצל, בתנאי שיעשה הנאמר כאן:

 

מה עליך לעשות כדי להינצל

 

כלומר, בנוסף לשמירת מצוות, גם יוכיח ציפייה למלכות ה' דרך משיח – בצעקה, בפרסום וכו', כמפורט לעיל...

 

אבל יש הסתייגויות לנ"ל!...

 

מאחר ואנו כבר ממש ערב הגאולה...

ולכן חופש הבחירה הוא כבר גבולי...

כיוון שרק אדם עיוור, חרש או מוגבל בהבנתו- לא מבין שבלי ה', צבא שמים ומשיח: אין תקווה לאיש להינצל מהצפוי...

 

לכן האמת המאד לא נעימה היא!

 

שכל יום שעובר: יש אנשים לגביהם כבר נחתם הגורל...

 

כל יום שעובר: רק מי שפעל במסירות נפש יוצאת מהכלל בפרסום ואזהרות האחרים – יחשב לו הדבר כזכות!

 

אבל מאחר ואיש אינו יודע את מאזנו היומי בבית דין שמים...

ומאחר וכל עוד הנר דולק – אפשר לתקן...

ומאחר ואין לאבד תקווה...

אוי למי שחושב שיתחכם בשיטת: "יש את יום המחר, למה למהר"...

אחד כזה מהמר על חיי הנצח שיכל לקבל... ודרכו סלולה היישר לגהנום!...

 

 

* שאלה לסיכום!...

 

אין יתכן שאדם יהיה מוגן (אם עשה הנדרש הנ"ל), כאשר הוא נמצא בסביבה של "לא מוגנים" – בעת התקפת טילים, או רעידת אדמה וכו'!

 

התשובה!...

 

כמו בגאולה ראשונה במצרים!

 

מי שסימן את המשקוף לפי הוראת משה: ניצל ממכת בכורות!...

ה' פסח על ביתו!...

 

כך גם כיום! רק מי שעשה הנדרש לעיל: הוא מוגן!

 

כך למשל בתאונת דרכים בה היו ארבעה אנשים באותו רכב...

אחד:  הרוג...

אחד: פצוע קשה...

אחד: פצוע קל...

אחד: יצא שלם, קצת בהלם למראה האחרים...

 

למרות שכל הארבעה היו באותה מכונית, באותו ארוע: אבל אין מקרה, איך כל אחד סיים בדרך אחרת את אותו ארוע!

 

יש השגחה פרטית, יש מאזן חשבון, וגזירות פרטיות לכל אחד ואחד!

הרי יש השגחה פרטית אפילו על כל עלה שיורד מהעץ!...

אזי ודאי שיש השגחה פרטית על כל אדם! ודאי על כל יהודי!

 

* סוף דבר!

 

אינכם קולטים שאתם חיים בימים הדרמטיים והמכריעים ביותר בהסטוריה של האנושות!!

 

הקב"ה בורא עולמות ומחריבן: שש פעמים נברא ונחרב העולם הזה, אחרי שנכשלו בנסיונות!

 

מבריאה שביעית זו ישארו רק אלו שהוכיחו בנוסף לשמירת מצוות, גם ציפייה מוחשית למלכות ה' דרך משיח – בפעולות במסירות, ולא רק בזמזומי פסוקים בבית הכנסת!

 

הייתה אפשרות חלילה, שגם בריאה שביעית זו תהיה כקודמותיה:

 

{כב} זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים: {כג} הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: {כד} והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם.

(מלאכי, ג')

 

ה' ברחמיו הרבים החליט שלא להכות את הארץ חרם, כפי שהושמדו סדום ועמורה, או כפי שארע במבול של נח...

 

אולם לא נעים לדעת!

 

לא בזכותנו תבוא הגאולה, אלא רק למען שם ה':

 

{טז} ויהי דבר ה' אלי לאמר: {יז} בן אדם בית ישראל ישבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטמאת הנדה היתה דרכם לפני: {יח} ואשפך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגלוליהם טמאוה: {יט} ואפיץ אתם בגוים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים: {כ} ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו: {כא} ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה: {כב} לכן אמר לבית ישראל כה אמר ה' לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם: {כג} וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאם - ה' בהקדשי בכם לעיניהם: {כד} ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם: {כה} וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם: {כו} ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: {כז} ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם: {כח} וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים: {כט} והושעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל הדגן והרביתי אתו ולא אתן עליכם רעב: {ל} והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים: {לא} וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקטתם בפניכם על עונתיכם ועל תועבותיכם: {לב} לא למענכם אני עשה נאם ה' יודע לכם בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל.

(יחזקאל, ל"ו)

 

* מנגד, מדובר בגזירות נוראיות ליום ה' הגדול והנורא כפי שמודיע הנביא זכריה:

 

 

{א} משא דבר ה' על ישראל נאם ה' נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו: {ב} הנה אנכי שם את ירושלם סף רעל לכל העמים סביב וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלם: {ג} והיה ביום ההוא אשים את ירושלם אבן מעמסה לכל העמים כל עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ:

 (זכריה, י"ב)

 

{א} הנה יום בא ל- ה' וחלק שללך בקרבך: {ב} ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר: {ג} ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב: {ד} ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה: {ה} ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה ובא ה' אלהי כל קדשים עמך: {ו} והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות יקפאון {ז} והיה יום אחד הוא יודע ל- ה' לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור.

(זכריה, י"ד)

 

הנביא זכריה מדבר על שני שליש שיכרתו...

מתוך השליש הנותר עוד יהיה זיקוק:

 

{ח} והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה: {ט} והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלהי

(זכריה, י"ג)

 

אם ניזכר לשם השוואה עם ימי גאולה ראשונה במצרים:

 

בגאולה ראשונה הבטיח משה לעם ישראל היושב במצרים: אביא אתכם את הארץ המובטחת... ארץ זבת חלב ודבש!...

 

אבל אחרי כפיות הטובה של העם, והכשלון אחרי כל הנסיונות במדבר...

כמה מהיוצאים ממצרים אכן זכו להכנס לארץ:

 

רק יהושע בן נון וכלב בן יפונה!... שני אנשים בלבד!!...

 

לגבי כל השאר, במקום להגיע "לארץ זבת חלב ודבש": נקברו בחולות מדבר סיני, במשך ארבעים שנה!...

 

"חומר למחשבה" ולא נפרט... תחשבו לבד...

 

כך גם יהיה בתחיית המתים!

 

יקומו כולם, אבל רק חלק ישארו לחיי נצח:

 

} ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר: {ב} ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם...

(דניאל, י"ב)

 

 

* מה נשאר לנו לומר לכם: אוי!

 

אוי! חבל על כל מי שצבר לעצמו בתים, רכוש, "קריירה מבטיחה":

 

במהלך ארועי יום ה' הגדול והנורא – לא ישאר בית אחד על תילו!

 

ה' הורס את כל הטומאה, כולל הבתים: מי שיזכה להשאר, יקבל בית חדש טהור ונקי!

 

מי שפעל להמלכת ה' בפרסום משיח במסירות:

יזכה למגורים שיהיו סמוכים לבית המקדש!

 

כמה שאדם יהיה קרוב יותר לבית המקדש, כך הוא יחוש באושר עילאי, שאינו ניתן לתאור במונחים שלנו, הנחשבים ונמדדים בסולם של דכאונות ואומללות!

 

חבל וחבל! במקום שנעשה בכבוד ובאהבה את אשר ציפה ה' מאתנו, נעשה זאת בכפיה ובבזיון כמו בגאולה ראשונה: רק אחרי מכות נוראיות!

 

רק אז נצעק ל- ה' ונבקש את מלכותו!

 

ושאר הדברים, הלא הם יהיו כתובים בקרוב בכותרות העתונים: השם ירחם על מי שהחמיץ את הגאולה האחת והיחידה!

 

לא יהיה מועד ב'! גם לא מועד ג'!...

 

מי שהפסיד, יזרק לנצח נצחים: לגהנום!... חבל!

 מהי מטרת האתר?!
מה יעשה אדם כדי שינצל מחבלי משיח, ממלחמת גוג ומגוג, אסונות טבע וכו'!

עדכוני ח' בטבת ה'תשע"ד / 11.12.2013

דבר אליהו הנביא לבני ובנות ישראל:
* צה"ל משקשק מלוחמי אלקעידה בסוריה, מהמורדים בסוריה, מחיזבאללה! ישראל מסתתרת מאחורי: גדרות!

* אדם, לילית, חוה, קין והבל: מה קרה שם!?

עדכוני כ"ו באדר ה'תשע"ג / 8.3.2013
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.