בס"ד


 

1) שבעה ילדים נשרפו למות בניו יורק, והציבור הדתי נוהג כאילו לא ארע דבר!

2) כינוס צעקה ל- ה' שישלח משיח, בכותל עם הרב עמרם ועקנין ביום ד', י"ב ניסן – 1.4.15 בשעה 13:30

3) ביום ג', י"א ניסן – 31.3.15 מתאספים עם שלטי משיח בדיזינגוף סנטר - תל אביב!
עדכוני ט' בניסן ה'תשע"ה / 29.3.2015


 

1) ביום ד', י"ב ניסן – 1.4.15 יערך כינוס צעקה ל- ה' שישלח משיח, בכותל עם הרב עמרם ועקנין.

 

כינוס צעקה ל- ה' שישלח משיח

 

לפרטים נוספים: פייסבוק המארגנים

 2) היתכן מצב שאחרי אסון איום ונורא שארע בליל שישי א' ניסן בו נשרפו חיים למוות שבעה ילדים:

 

ולא צועקים ל- ה' לבקש משיח ועזרה?

 

 

 

 

7 ילדים יהודים נשרפו למוות

שבעה אחים בני 5 עד 15 נשרפו למוות בליל שבת בשריפה שפרצה בדירה של משפחה יהודית חרדית בברוקלין בניו יורק.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/294913

 

 

הרי זו דרך אכזריות כפי שהזהיר הרמב"ם, אם אחרי הצרה לא צועקים בקול רם ממש ל- ה':

 

הלכות תענית - פרק ראשון

 

א}  מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:

 

ב}  ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם:

 

ג}  אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי:

(הרמב"ם)

 

 

הרי אילו היה נפטר בשיבה טובה איזה מר"ן:

היו עורכים אבל של שבוע בכל ערוצי הקודש, כינוסים, זעקות שבר וכו'...

 

אבל כאשר שבעה ילדים תמימים נשרפים חיים למוות:

 

* "ערוצי הקודש": ממשיכים בחידונים, בשעשועונים, שקועים בפרשנויות ותככנות של סרסורים פוליטים: מה יקבל דרעי ואיזה מינוי ליצמן!!

 

* הרבנים לא מורים על שבוע אבל!

 

* הרבנים לא מורים על כינוסי צעקה כפי שדרש הרמב"ם ואחרים!

 

אוי ואבוי לדור הנמוך של עקב משיח!

הרמב"ם כבר הזהיר שאם לא יצעקו, הרי הצרה תביא צרות גדולות מאלו:

 

עד שבסופו של דבר יצעקו כולם!!

 

תשמעו איך הרב עמרם ועקנין זעק במצב של עליית נשמה כאשר היה במערת המכפלה, מה מחכה לעם ישראל:

 

שמע ישראל! מה שמחכה לכם!!

 

תבכו לפני השם!!

 

 

 3) ביום ג', י"א ניסן 31.3.15 מתאספים עם שלטי משיח בדיזינגוף סנטר ת"א.

 

 

לפרטים נוספים: פייסבוק המארגנים

 

 

דוגמת צעקה ל- ה' לבקש משיח:

 

 

 

 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה" - כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... לרמוז כי [בזה] תלוי ביאת הגואל".

 


ומובא בספר עץ הדעת טוב, מרבינו חיים ויטאל זצ"ל, עה"פ בתהלים (קכ"ד) "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם..." - "שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים... ועתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם... ואין לנו תקוה אחרת... וזהו שנאמר עזרנו בשם ה'".

 


ועה"כ בשיר השירים (ב.) "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" - אמרו בילקוט ובמד"ר: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות אלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות - על החשבונות...", ופירש ב"עץ הדעת טוב": "ואם תאמר מה זכות נזדמן להם לכל הניסים ההם, לפי שאז צעקנו אל השי"ת

 

 

משפט משיח

 

 

הרבי מלובלין

 

 

 

 


גזירות, אסונות וטרגדיות רצופות בסדרות במגזר הדתי והחרדי: נענים באדישות ובאטימות לב הגובלת בטמטום!?
"רבנים" + "גדולי דור" מצפצפים על הציווי של הרמב"ם לצעוק ל- ה' בעת צרה – ועדר הכבשים משלם בדם!

עדכוני ו' באלול ה'תשע"ד / 1.9.2014

אמו של הנער החטוף אייל יפרח: "זה נסיון גדול לכולנו, המשיח בדרך"

עד שלא יצעקו ממש בקול רם עם שופרות וחצוצרות לבקש משיח: צרה תרדוף צרה, צרה תהיה גרועה מקודמתה – כפי שהרמב"ם הזהיר: כאשר באות צרות ולא צועקים זו דרך אכזריות, ותוסיף הצרה צרות אחרות.

עדכוני י"ט בסיוון ה'תשע"ד / 17.6.2014

ריבוי אסונות מוזרים עם ילדים: כפי שהיה לפני גאולה ראשונה במצרים, רק אחרי שצעקו נגאלו.

עדכוני כ"ג בשבט ה'תשע"ד / 24.1.2014

דבר אליהו הנביא:
רק אחרי 210 שנים שהיו בני ישראל במצרים:
הם צעקו ל-ה'!

במצרים סבלו בני ישראל שנים רבות בהן התינוקות נזרקו ליאור, עד שהתחילו לצעוק!

עדכוני י"ב באדר ה'תשע"ג / 22.2.2013

* שם אשת המשיח: בהרצאה של הרב ברוך רוזנבלום.

* בתוך יממה: שני שופטים מכהנים נפטרו מסרטן.

* הרבי מלובביץ: "אני אינני מתערב בפוליטיקה והעיקר: שתיכף ומיד ממש יהיה ראש הממשלה משיח צדקנו".

* הרבי מלובביץ דרש בתוקף: תצעקו באמת! לבקש משיח!

עדכוני י"ב בשבט ה'תשע"ג / 23.1.2013
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.