בס"ד


 

אסון רעידת האדמה בנפאל: אזהרה לעם ישראל!
הקב"ה מביא פורענות על אומות עובדי האלילים, כדי שישמעו ישראל וייראו!
חשבון ה' עם הגויים מתחיל: אין ליהודים מה לעשות מחוץ לישראל!
רעידת האדמה חשפה את סוטי המין הישראלים שמנצלים עובדות פסלים עניות בנפאל והודו כדי שימכרו גופן לחזירי הממון: בית חרושת להרבעת עוברים!
עדכוני י"ב באייר ה'תשע"ה / 1.5.2015


 

* ברעידת האדמה הקשה בנפאל נפלו הרבה "מקדשים" של עבודה זרה לפסלים:

 

 

חזרנו וכתבנו!

 

יום ה' הגדול והנורא מתחיל:

חשבון ה' עם מדינות הגויים יבוא בגזירות קשות עמם!

עם כל מדינות הגויים שרדפו יהודים אלפי שנים...

אבל גם עם מדינות שעובדות לפסלים ואלילים כמו נפאל!...

 

 

 

 

ה' שונא זימה ולכן יפגעו גם אותן מדינות בהן מנוצלות נשים למטרות מין, או שם הפריצות משתוללת כמו ברזיל וקרנבלי הזימה שם, תאילנד המאפשרת זנות וכו'.

 

הנביא צפניה מזהיר!

 

אם תראו אצל הגויים אסונות קשים מיד ה', אסונות המביאים לחורבן ושממה בעריהם: קחו מוסר! תיראו ותפחדו בני ישראל, כי גזירות אלו יכולות לבוא עליכם אם לא תשובו ל-ה'!!

 

{ו} הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב: {ז} אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם:

(צפניה, ג')

 

 

 

א''ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל (ליראם, כדי שיחזרו בתשובה) שנאמר {צפניה ג-ו} הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם וכתיב {צפניה ג-ז} אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר...

 (יבמות ס"ג)

 


וכן מדתו של הקדוש ב"ה, מביא פורענות על האומות עובדי אלילים, כדי שישמעו ישראל וייראו...

(רש"י, שמות ז')

 

שימו לב באיזה הקשר מדבר הנביא צפניה על חורבן טוטאלי בערי הגויים:

 

{ח} לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ: {ט} כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד: {י} מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי יובלון מנחתי: {יא} ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי: {יב} והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה': {יג} שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד: {יד} רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם: {טו} הסיר ה' משפטיך פנה איבך מלך ישראל ה' בקרבך לא תיראי רע עוד: {טז} ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך: {יז} ה' אלקיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה: {יח} נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה: {יט} הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם: {כ} בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה'.

(צפניה, ג')

 

 

מדובר על ימים אלו של יום ה' הגדול והנורא, בו ה' יהיה למלך, דרך עבדו משיח בן דוד!

 

שימו לב מי ישאר ביום ה':

 

עם עני ודל... והושעתי את הצלעה והנדחה...

 

דווקא המסכנים והנידחים ישארו בגאולה הקרובה!...

לא נכתב כאן "והושעתי את כל הגאונים, גדולי הדור, חברי הכנסת וכו'":

כי כל צמרת האליטה החילונית והדתית יאבדו!!

כל "עליזי הגאווה" תאבי השלטון, השררה והממון במגזר החילוני והדתי: יאבדו!!

 

קללת ה' על ממשלת הזדון של נתניהו המתעלל ביהודים, ומרחם על ערבים רוצחי יהודים, ממשלה שבה יושב הפושע אריה דרעי ימ"ש פושע אוסלו, עבריין משוחרר, חבר ושליח של הסטרא אחרא ימ"ש שמוכן למכור גם את ירושלים!

 

נתניהו בנימין טובל: והשרץ דרעי בן מכלוף בידו!

 

שימו לב מה כותב הנביא צפניה באותו פרק ג', בתחילתו:

 

{א} הוי מראה ונגאלה העיר היונה: {ב} לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ב-ה' לא בטחה אל אלקיה לא קרבה: {ג} שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר: {ד} נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה.

(צפניה, ג')

 

מצודת דוד>  הוי מוראה ונגאלה. יש להתאונן על ירושלים המטונפת ומלוכלכת העיר המענה ואונסת את הבריות...

 

הנביא מתאר תקופה זו של ערב הגאולה:

 

שרי הממשלה: אריות שואגים (מאיימים על העם, לפי מצודת דוד)!

השופטים במדינה: זאבי ערב!... (משחיתים את העם, לפי מצודת דוד)!

אנשי הדת: פוחזים! בוגדים! חומסים את התורה!...

 

 

האסון בנפאל חשף קבוצה גדולה של ישראלים מכוערים שנתקעו במצוקה: הם באו למדינת הפסילים כדי לשוב לארץ עם תינוק גוי קטן...

היות והאמא מנפאל, היא הקובעת לפי היהדות: לכן הנשמה בתינוק שנולד היא מעובדי הפסילים והאלילים!...

 

תהליך ("הפונדקאות") שבו אשה מקומית ענייה נאלצת בעבור ממון להשכיר את גופה ולייצר באופן תעשייתי תינוק לחזירון הממון הישראל: מלווה בסבל פיזי רב במהלך "הטיפולים", אבל גם מבחינה נפשית, היא נאלצת להיפרד מוולד שגדל בבטנה לאורך תשעה חודשים...

 

נשארה נפאל - כי ברוב העולם סגרו את חוות הפונדקאות וההרבעה

חנה בית הלחמי: קטמנדו - מתנהלות שם חוות פונדקאות, עם סחר מאסיבי ביבוא נשים מוחלשות ממדינות שכנות לצורך עיבור עבור בעלי ממון מהמערב וסחר בביציות מהעולם המערבי - כי המקומיות טובות רק כאינקובטור חי, לא חלילה כמטען גנטי.

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1283874


 

שימו לב: הודו ותאילנד סגרו את בתי החרושת להרבעת נשים אומללות ועניות, עבור חזירי ההשרצה התעשייתית מסחרית!!

 

הודו ותאילנד הכריזו על פונדקאות כסחר בבני אדם!!

כמוהן נהגו גם רוב מדינות המערב!!

 

דווקא בכנסת ישראל החוק לפונדקאות ההופך את הסחר הנרחב בנשים לצרכי הולדה, כשר וחוקי: ממתין לקריאה שניה!!...

 

נשארה נפאל, כיעד להשרצה תעשייתית לישראלים המכוערים, כי ברוב העולם כבר סגרו את חוות הפונדקאות!

 

הרי ה' הבטיח!

אם נלך בחוקותיו: לא נחשוש ממלחמות, מרעב, ממזיקים וגם לא מבעיות פוריות וכו'!

 

אבל בדור הגאולה, דור בו הנשמות הן מהרובד הנמוך והשפל ביותר (עקב משיח), יעדיפו חלק מאותם ישראלים לעשות דברים לא הגיוניים מכל הבחינות: העיקר שלא לפנות ל- ה' מלך העולם ולשוב בתשובה אליו...

 

היה צורם! מכוער! חולני ודוחה!

לקרוא על "זוג" ישראלים, שני גברים שבאו לנפאל "לאמץ" תינוק: שני סוטים הומואים שקמו נגד ה' ותורתו ומוסיפים על כך חטא לגדל תינוק גוי מארץ עובדי הפסילים "ולחנך" אותו "שאבא ואמא" = שני זכרים ישראלים סוטים!?...

 

כי מציון תצא תורה, ודבר ה' מירושלים?!...

 

כי מנפאל יצאו פונדקאיות...

ותינוקות של עובדי פסילים ואלילים: יגדלו בירושלים...

 

משה עלה אל הר סיני כדי להביא תורת חיים לעם ישראל ולעולם...

ישראלים צעירים מטפסים אל הר האוורסט ויורדים ממנו: עם איזו "תורה"... עם "תורת הטראק"?!...

 

בין התרמילאים הישראלים ישנם גם כאלו "שומרי מצוות", ולצערינו הם גם קיפחו את נפשם כמו שקרה במפולת השלגים בהר אנאפורנה.

 

 

* שימו לב שהולך וגדל מספר הרי הגעש שמתפרצים ברחבי העולם, גם הולכות וגוברות רעידות האדמה בעולם:

 

הר געש בצ'ילה


 

* כבר הזכרנו כאן את האזהרה לעם ישראל: מה שאתם רואים בגזירות אצל הגויים, רמז הוא לכם!

 

במהלך ארועי יום ה' הגדול והנורא: ימחקו כל הבתים בארץ...

אנשים שישרדו, יגורו במקרה טוב באהלים, כפי שגם ביציאת מצרים: מי שיצא עם משה למדבר, התגורר באוהלים...

מי שבחר לא לצאת עם משה ונשאר בגלות עגל הזהב של פרעה כעבד: הושמד בשלושה ימי חושך.

 

כאשר רואים כיום את הגל האדיר השוטף את הארץ בבניה של מגדלים לגובה, צריך לזכור שכל מגדלי תל אביב ושאר חלקי הארץ: יקרסו על יושביהם!

 

הבית יהיה מוגן רק למי שבנה בית ל- ה', בצעקה לבקש משיח, בפרסום ואזהרה, בנוסף לתשובה אמיתית:

 

הסבר מפורט: מה לעשות כדי להינצל

 

 

* החורבן הנורא בנפאל הינו כאין וכאפס לעומת מה  שמועיד ה' מלך העולם לצורר חוסיין אובמה ומדינתו ארה"ב!

 

ארה"ב שמהלכת אימים על ישראל כבר שנים בדרישה למסור שטחי מולדת אותם העניק ה' כמתנת נצח לאברהם וזרעו:

 

ארה"ב תרוסק ותימחק בסדרת ארועי טבע ואסונות במימדים תנ"כים!

 

מגה שטפונות...

מגה רעידות אדמה...

מלחמות...

ושאר מכות מצרים...

 

ינחתו כולן על הצורר חוסיין אובמה שהוא גלגול פרעה ועל מדינתו, וגם על מדינות אירופה חסידות השקר הכפייתי של "שתי מדינות"!...

 

לכן חזרנו והזהרנו את יהודי ארה"ב, אירופה והעולם!

 

ה' לא יחלץ אתכם אם נדבקתם לגלות עגל הזהב של הגויים!

 

ה' נוקם במדינות הגויים על אלפי שנות רדיפות יהודים: יהודי שישאר עמם, יאבד!

 

הצורר אובמה חוסיין כבר אמר השבוע: "מייחסים לי שאעמוד בתפקיד התנ"כי כמנהיג שיעלה על ירושלים"!...

 

 

 

* שימו לב כמה תאונות ואסונות פוגעים בישראלים שנמצאים בחו"ל: אינכם מבינים שאלו כבר לא "רמזים"!

 

האסון בנפאל לפני חצי שנה, 4 ישראלים נהרגו ועשרות נפצעו.* רעידת האדמה בנפאל ארעה בפרשת "אחרי מות, קדושים" ספר ויקרא.
שם מזהיר ה' על אפשרות שתקיא אותנו הארץ, אם לא נלך בחוקותיו!!

 

ה' מזהיר מפני סוטים הומוסקסואלים ואחרים:

 

 

{יג} וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה עָשׂוּ שְׁנֵיהֶם מוֹת יוּמָתוּ דְּמֵיהֶם בָּם.

(פרשת קדושים, ויקרא כ')

 


 

{א} וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר {ב} דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹ-הֵיכֶם: {ג} אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה' אֱלֹ-הֵיכֶם: {ד} אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִים וֵאלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם אֲנִי ה' אֱלֹ-הֵיכֶם

(פרשת קדושים, ויקרא י"ט)

 

"אל תפנו אל האלילים", אז מה אתם מחפשים אצל עובדי פסילים בתעשייה מסחרית מכוערת של עוברים, לייבאם לארץ הקודש?!...

 

 

{כב} וּשְׁמַרְתֶּם אֶת כָּל חֻקֹּתַי וְאֶת כָּל מִשְׁפָּטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָקִיא אֶתְכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לָשֶׁבֶת בָּהּ: {כג} וְלֹא תֵלְכוּ בְּחֻקֹּת הַגּוֹי אֲשֶׁר אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם כִּי אֶת כָּל אֵלֶּה עָשׂוּ וָאָקֻץ בָּם: {כד} וָאֹמַר לָכֶם אַתֶּם תִּירְשׁוּ אֶת אַדְמָתָם וַאֲנִי אֶתְּנֶנָּה לָכֶם לָרֶשֶׁת אֹתָהּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אֲנִי ה' אֱלֹ-הֵיכֶם אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים:

(פרשת קדושים, ויקרא כ') 

תָּנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (ויקרא יח, ג): כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן לֹא תַעֲשׂוּ וגו', וְאִם לָאו (ויקרא יח, ד): אֲנִי ה' אֱלֹקיכֶם. תָּנֵי רַבִּי חִיָּא לָמָּה אֲנִי ה' כְּתִיב שְׁנֵי פְּעָמִים, אֲנִי הוּא שֶׁפָּרַעְתִּי מִדּוֹר הַמַּבּוּל וּמִסְּדוֹם וּמִמִּצְרַיִם, אֲנִי עָתִיד לִפָּרַע מִמִּי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה כְמַעֲשֵׂיהֶם, דּוֹר הַמַּבּוּל נִמְחוּ מִן הָעוֹלָם עַל יְדֵי שֶׁהָיוּ שְׁטוּפִין בִּזְנוּת.

אָמַר רַבִּי שִׂמְלָאי כָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא זְנוּת אַנְדְּרָלָמוּסְיָא בָּאָה לָעוֹלָם וְהוֹרֶגֶת טוֹבִים וְרָעִים.

(מדרש רבה, ויקרא)

 

 

כפי ש- ה' הרס ברעידת האדמה את מקדשי העבודה זרה, כך עתיד לעשות לכל השיקוצים בארץ ישראל, פרטים:


הנביא זכריה: כל אומות העולם יעלו לקרב נגד ישראל – בגלל י-ר-ו-ש-ל-י-ם! ● מי יפיל את השיקוץ בהר הבית?!...
● מה חשיבות השליטה בהר המוריה, מקום המקדש בו נמצאת אבן השתיה.

עדכוני ט"ז בחשון ה'תשע"ה / 9.11.2014

* כל הכבוד לקבוצה "באים לבנקאים" שנלחמים בראשי הבנקים החזירים שעושקים את הציבור:

 

 

 "באים לבנקאים" היא יוזמה של ברק כהן & ערן ורד שהוקמה במטרה ליצור בעיה למערכת הבנקאית http://bankaim.org

  

 

אני מבקשת מאדל - זרזי את ביאת המשיח

אדווה ביטון, אמה של אדל הקטנה הי"ד, שנפצעה אנושות בפיגוע אבנים ונפטרה לאחרונה, מבקשת מביתה אדל שתזרז את ביאת המשיח!

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/297111
לקראת יום הדין: ה' יטביע מדינות תחת המים בסגנון המבול של נח ● מתקרב חשבון ה' עם הצורר אובמה, ארה"ב והעולם! ● בארה"ב, בצורת מתמשכת בקליפורניה, מול שטפונות גם בקיץ! ● השלטון בארה"ב מסתיר: הכלכלה קורסת! ● חשש מהתפרצויות מגה וולקניות ● חשש מפגיעת אסטרואידים ● התחממות כדור הארץ בקיץ שברה שיא של 130 שנים!

עדכוני כ"ז בתשרי ה'תשע"ה / 21.10.2014

לפני מעל מאתיים שנים רמז ר' זלמן שניאור (1745 – 1812): הגאולה בשנת ה'תשע"ה = השנה הנוכחית!
● ישראל תחת איום קיומי ומונהגת בידי בוגדים.

עדכוני ג' בחשון ה'תשע"ה / 27.10.2014

על כל אחד להוכיח את הציפייה למלכות ה' דרך משיח:
שימו שלט "בוחרים משיח" בחזית הבית ועל המכונית:
ביום הדין הקרוב – ישאלו אתכם על כך!

עדכוני כ"ט באב ה'תשע"ד / 25.8.2014

ילדה מספרת שאלוקים דיבר איתה: בית המקדש קרוב, הגאולה קרובה, תחיית המתים מתקרבת...

היזהרו מביבי ופרס! המשתחווים לאפיפיור נציג הטומאה!

עדכוני כ"ח באייר ה'תשע"ד / 28.5.2014


מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.