בס"ד


 

לפי המקובל ישעיהו מרדכי באסאן: מתקפה מלחמתית על פריז מעיראק, תעורר את מלחמת גוג ומגוג ובמיוחד שהיא פורצת בשנת מוצאי שביעית.
עדכוני י' בכסלו ה'תשע"ו / 22.11.2015 כך כותב המקובל רבי ישעיהו מרדכי בָּאסָאן (באסאנו), מגדולי המקובלים מהמאה ה18 ורבו של הרמח"ל בספרו "אמרי יושר" דרשות:

 

המקובל רבי ישעיהו מרדכי בָּאסָאן

 

"והנה ידעת כדאיתא במוצאי שביעית בן דוד בא, ושמעתי ממו"ר ז"ל דפעם אחת נתגלה לו סוד זה דאומרים בשבתא בבואו מאדום חמוץ בגדים זבח לו בבצרה וטבח לו בבוגדים,

התיבה "בצרה" בגימ' פרי"ז שבצרפת, ר"ל (=רצה לומר) דשנה שהיא מוצאי שביעית דאז בא צבא מאדום היינו בבל (=עיראק) ונלחמים בפריז ונתערבים שזה בזה ותתגר בם מלחמת גוג ומגוג שהיא כידוע שעת התגלות כבוד מלכותו.

ובדרך זה ביאר הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו, דגם התיבה "ארצו" בגימ' רצ"ז (=297) דהיא פריז. ואולם תדע שלאו כל אדם זוכה אלא יתקדש עצמו.."

 

הערות:

הארגון שביצע את פעולת הטרור בפריז: דאע"ש

ראשי תיבות: אלדולה אלאסלאמיה פי אלעראק ואלשאם

כלומר המדינה האסלאמית בעיראק ובשאם (לבאנט)

 

 

הנביא צפניה סימן לעם ישראל אם אצל הגויים יש אסון חריג כמו בפריז זוהי אזהרה לעם ישראל, תקחו מוסר תחזרו ל- ה'.


 

אם תראו אצל הגויים אסונות קשים מיד ה', אסונות המביאים לחורבן ושממה בעריהם: קחו מוסר! תיראו ותפחדו בני ישראל, כי גזירות אלו יכולות לבוא עליכם אם לא תשובו ל-ה'!!

 

{ו} הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב: {ז} אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם:

(צפניה, ג')


גם אסון פיצוץ המטוס הרוסי היא סימן לעם ישראל, במיוחד שההתרסקות הייתה בסיני מקום מתן תורה:
א''ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל (ליראם, כדי שיחזרו בתשובה) שנאמר {צפניה ג-ו} הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם וכתיב {צפניה ג-ז} אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר...

 (יבמות ס"ג)

 


וכן מדתו של הקדוש ב"ה, מביא פורענות על האומות עובדי אלילים, כדי שישמעו ישראל וייראו...

(רש"י, שמות ז')
אסון רעידת האדמה בנפאל: אזהרה לעם ישראל!
הקב"ה מביא פורענות על אומות עובדי האלילים, כדי שישמעו ישראל וייראו! ● חשבון ה' עם הגויים מתחיל: אין ליהודים מה לעשות מחוץ לישראל!
רעידת האדמה חשפה את סוטי המין הישראלים שמנצלים עובדות פסלים עניות בנפאל והודו כדי שימכרו גופן לחזירי הממון: בית חרושת להרבעת עוברים!

עדכוני י"ב באייר ה'תשע"ה / 1.5.2015

לקראת יום הדין: ה' יטביע מדינות תחת המים בסגנון המבול של נח ● מתקרב חשבון ה' עם הצורר אובמה, ארה"ב והעולם! ● בארה"ב, בצורת מתמשכת בקליפורניה, מול שטפונות גם בקיץ! ● השלטון בארה"ב מסתיר: הכלכלה קורסת! ● חשש מהתפרצויות מגה וולקניות ● חשש מפגיעת אסטרואידים ● התחממות כדור הארץ בקיץ שברה שיא של 130 שנים!

עדכוני כ"ז בתשרי ה'תשע"ה / 21.10.2014נשים צועקות בכותל: רוצים בית מקדשקישור ישיר: https://www.youtube.com/watch?v=6g_IB9PzI2M


1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.