בס"ד


 

● אירופה הופכת לאנטישמית ומתכוננת להאכיל את היהודים שם הרבה "שוקולד"

● הקב"ה נתן את התורה לישראל "כפה עליהם הר כגיגית", כך תבוא הגאולה: בכפיה!עדכוני י"ג בסיוון ה'תשע"ד / 11.6.2014


 

בני הזוג ריוה שנרצחו במוזיאון בבריסל צחקו: "נוסעים לבריסל בגלל השוקולד"... "שוקולד" = 446 = "מות"!... * נשיא אוקראינה "מלך השוקולד" פטרו פורושנקו הושבע... אכן הרבה מות הולך להיות באוקראינה.

 

עמנואל ומרים ריוה

 

פורושנקו מלך השוקולד

 

כפי שמתואר, קרובת משפחה של בני הזוג ריוה ניסתה להניא אותם מלבוא לביקור בבריסל כי מצב היהודים שם התדרדר בשנים האחרונות...

 

"כשהם סיפרו שהם נוסעים לבריסל" הוסיפה, "שאלתי מה יש להם לחפש שם, הם צחקו ואמרו שהם רוצים את השוקולד הבלגי...

 

"שוקולד" = 446 = "מות"

 

שוקולד

 

באותו יום בו נרצחו יהודים במוזיאון בבריסל, התפרסמו תוצאות הבחירות באיחוד האירופי: רעידת אדמה!

 

על אירופה משתלט גל של לאומנים קיצונים שונאי זרים, כולל נאו-נאצים: ממש כפי שקרה ערב מלחמת העולם השניה!

 

בחירות לפרלמנט האיחוד: הימין הקיצוני סחף

תוצאות ראשוניות של הבחירות לפרלמנט האירופי מצביעות על התחזקות מפלגות הימין הקיצוני. "החזית הלאומית" בהנהגת מרין לה פן זכתה ברוב הקולות בצרפת. מפלגה ניאו-נאצית גרמנית ככל הנראה תשלח לראשונה נציג לפרלמנט

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4523657,00.htmlקאנצלר גרמניה לשעבר הלמוט שמידט: העולם נמצא על סף מלחמה עולמית 3.המצב דומה ל 1914 

http://rotter.net/forum/scoops1/103394.shtml

 

גם אז עלו הנאצים בגרמניה ונכנסו לרייכסטאג הגרמני בשנת 1933 ביצוג מרשים ובאופן "דמוקרטי", "בזכות" המצב הכלכלי הקשה, בעקבות נפילת הבורסה בארה"ב ב- 1929...

 

כך גם עכשיו: המצב הכלכלי הקשה באירופה ובארה"ב מתדלק את שינאת הזרים: והיהודים הם "הבאים בתור"!...

 

אבל כמו ערב שואת יהודי אירופה...

כך גם עכשיו: היהודים בגלות נדבקים לשוקולד של הגוים, לעגל הזהב שלהם!

 

הגרועים שבהם אלו "הדתיים" ו"החרדים" היושבים בגלות ומתחכמים ומוצאים "צידוק תורני" למרד הנמשך שלהם ב- ה' שציווה על היהודים לשבת בארץ ישראל בלבד!

 

יהודים שלא יעלו מיד לארץ, יאבדו בגזירות הקשות אותן ינחית בקרוב ה' על מדינות הגויים!

בנוסף לכך תגבר האנטישמיות למימדים אלימים, ולא יעזרו הליקוקים לגויים ודרישות מהם שיציבו שוטר גוי על כל יהודי!

 

* כשם שיהודי חו"ל דבקים בגלות עגל הזהב, אבל מתחילים לטעום את טעם השוקולד המריר אשר מתחיל "לשאת פירות" ולהביא לעליה לארץ...

 

כך גם הישראלים בארץ: דבקים לגלות שלטון "בית הועד יהיה לזנות" = שלטון הון – עתון – עולם תחתון!

 

העם בציון רואה את חזירי השלטון ואומר:

תמות נפשי עם החזירים!

העיקר: שלא נבקש משיח!

 

גזירות קשות כבר נוחתות על ישראל:

 

כמעט בכל יום נפטר תינוק בנסיבות טראגיות, טביעה, חנק, הרעלה, דריסה, התחשמלות וכו'...

 

ריבוי אסונות מוזרים עם ילדים: כפי שהיה לפני גאולה ראשונה במצרים, רק אחרי שצעקו נגאלו.

עדכוני כ"ג בשבט ה'תשע"ד / 24.1.2014

 

במצרים, אחרי שראו בני ישראל את התינוקות נזרקים ליאור, העם צעק ל- ה': ומשה גואל ראשון נשלח!

 

אבל כיום רואה העם האהבל היושב בציון: אסון רודף אסון!

אז היכן צועקים ומריעים כמו קופים: באיצטדיוני הכדורגל או במגרשי הכדורסל!

 

צועקים! צווחים! ומייללים!

 

לאבותינו במצרים לא היה רמב"ם שהזהיר ברור:

 

אם לא תצעקו בקול בזמן צרה ותגידו שהצרה היא "מקרה", הרי זו דרך אכזריות, ותוסיף הצרה עוד צרות... עד שתצעקו!

 

א]  מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:

 

ב]  ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם:

 

ג]  אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי:

 

(הרמב"ם, הלכות תענית)

 

 הקב"ה נתן את התורה לישראל בכפיה, כך תבוא הגאולה: בכפיה! לא למענכם!

 

ה' יביא בקרוב את מלכותו על הארץ דרך משיח: בכפיה!!

 

כפי שאת התורה קיבלו בני ישראל בכפיה:

 

 

{שמות יט-יז} ויתיצבו בתחתית ההר א''ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב''ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם...

 

אם ישראל היו רוצים את התורה או לא, ה' כפה עליהם את ההר כגיגית, אמנם אמרו ישראל "נעשה ונשמע" אך אחרי חטא העגל אמר הקב"ה לבני ישראל "אתם עם קשה עורף" ותורידו את הכתרים של "נעשה ונשמע".

 

{ה} וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אַתֶּם עַם קְשֵׁה עֹרֶף רֶגַע אֶחָד אֶעֱלֶה בְקִרְבְּךָ וְכִלִּיתִיךָ וְעַתָּה הוֹרֵד עֶדְיְךָ מֵעָלֶיךָ וְאֵדְעָה מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ: {ו} וַיִּתְנַצְּלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֶדְיָם מֵהַר חוֹרֵב...

(שמות, ל"ג)

 


אמר ריש לקיש מאי דכתיב {בראשית א-לא} ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ה' יתירה למה לי מלמד שהתנה הקב''ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו: דרש ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום שנאמר {שמות לג-ו} ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב

(בבלי שבת דף פ"ח א')

 


לקראת פרשת "כי תשא", חטא עגל הזהב, הדולר השתווה לאפס, רמז שתפסיקו לסגוד לרכוש.

עדכוני כ' באדר א' ה'תשע"ד / 20.2.2014


וכאן מוסר ה' לישראל דרך יחזקאל הנביא: הגאולה לא תבוא למענכם:

 

{כב} לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני ה' לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם: {כג} וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאם אדני ה' בהקדשי בכם לעיניהם: {כד} ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם: {כה} וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם: {כו} ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: {כז} ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם: {כח} וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים: {כט} והושעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל הדגן והרביתי אתו ולא אתן עליכם רעב: {ל} והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים: {לא} וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקטתם בפניכם על עונתיכם ועל תועבותיכם: {לב} לא למענכם אני עשה נאם אדני ה' יודע לכם בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל

 (יחזקאל, ל"ו)

 

מצודת ציון> ל"ב> יודע לכם . יהיה ידוע לכם שאין הגאולה למענכם כי בושו והכלמו מדרכיכם אשר לא טובים ואינכם כדאים להביא הגאולה

 

 

ה' מבטיח מראש: "ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"!

 

{לב} והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן: {לג} חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם: {לד} והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה: {לה} והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים: {לו} כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם אדני ה': {לז} והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית: {לח} וברותי מכם המרדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי אני ה'

(יחזקאל, כ')לא רוצים משיח בלי מכות?!...

כן רוצים לצעוק לבקש משיח, רק אחרי סדרת מכות?! הבחירה בידכם...

כולם כאן חיים על זמן שאול: מהמרים על חיי רגע של "אכול ושתו כי מחר נמות" ומפסידים חיי נצח, בית מקדש ותחיית מתים...

אתם רוצים משיח רק אחרי שתאכלו שוקולד מריר?!...

 


תראו איך מתאר הנביא עמוס, מה יהיה סמוך להקמת סוכת דוד הנופלת: השם ירחם!

 

{ז} הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם ה' הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר: {ח} הנה עיני אדני ה' בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאם ה': {ט} כי הנה אנכי מצוה והנעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא יפול צרור ארץ: {י} בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה: {יא} ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם:

(עמוס, ט')

 

נ.ב. כל האנטישמים באירופה ובעולם ביקשו למסור תודה לגייס החמישי בישראל שעמל יומם ולילה להכפיש ולהסית נגד ישראל!

 

תודתם נתונה:

לציפי לבני, לזהבה גלאון, לשמעון פרס פרסקי, לבוז'י הרצוג, לתקשורת ולעתונות בישראל

 

"תודה מיוחדת" לבנימין נתניהו איש "הימין" ששחרר מרצחי יהודים ועוד ידו נטויה "להקפאות", הריסת בתי יהודים כל שבוע והמשך מכירת ארץ ישראל לגויים.

 

תודת האנטישמים בעולם נתונה לתקשורת הישראלית שמנפחת שקרים של "תג מחיר" המתוארים כ"פשעי שנאה": פרובוקציות שמכין ביבי עם השב"כ כדי להכפיש את המתיישבים היהודים!

 

לא שמענו גינויים מביבי, פרס וכו' על כך שערבים שרפו חמישה בתי כנסת לאחרונה, זה לא מוגדר "פשע שנאה"?

 

סקופ! עוד "פשע שנאה" של "תג מחיר גזעני" נגד הערבים:

 

במחלקות הירקות בסופרים בארץ תוכלו לראות "פעולות שנאה": כתוב שם "חסה ערבית"! שוב גזענות!!

 

חסה ערבית

 

החשודים בהסתה נגד המגזר הערבי "המסכן": יועמדו לדין!!

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

שואלים אותנו: מצד אחד, אתם דורשים מיהודי חו"ל לעלות מיד לארץ, אחרת הנותרים שם יאבדו בגזירות הקשות שיהיו שם בקרוב!... ● מצד שני, אתם כותבים שישראל תותקף בכמויות אדירות של טילים... מה עושים?

עדכוני י"ט באדר ב' ה'תשע"ד / 21.3.2014

מהי מטרת האתר?!
מה יעשה אדם כדי שינצל מחבלי משיח, ממלחמת גוג ומגוג, אסונות טבע וכו'!

עדכוני ח' בטבת ה'תשע"ד / 11.12.2013

ר' חיים קנייבסקי יוצא נגד הזלזול בהכנה למשיח וטוען כי בגלל מלחמה מסויימת שכחו כי מי שאינו מצפה יום יום למשיח כופר בעיקר.
* על חסידים שוטים שהולכים אחר רבנים סוטים כמו מוטי אילון, אליעזר ברלנד ויעקב דויטש

עדכוני ז' באלול ה'תשע"ג / 13.8.2013
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.