בס"ד


 

פסח חג הגאולה, יצאנו מעבדות לחירות, אבל כיום ישנה עבדות למנהיגים שבגללם באים אסונות וצרות על הציבור!
שבעה ילדים יהודים נשרפו למות בביתם בברוקלין! שני אברכים נמחצו למות בהלווית הרב וואזנר! והטרגדיות נמשכות!
הדם שלהם על ראש "הרבנים", "המקובלים", "האדמו"רים" ושאר "הגאונים" המורדים ב- ה' ומורדים בציווי ה' כפי שהביא הרמב"ם: לצעוק ל- ה' בעת צרה!
עדכוני י"ט בניסן ה'תשע"ה / 8.4.2015


 

במצרים, כאשר נזרקו ילדי העברים לתנינים – בני ישראל צעקו ל- ה' לעזרה ורק אז שלח ה' את משה להושיע את עמו.

 

{ז} ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו: {ח} וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: {ט} ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם: {י} ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים

(שמות, ג')כבר כמה שנים שגם הציבור הדתי והחרדי עובר סדרת אסונות, גזירות נוראיות שבהם ילדים נספים באופן טראגי...

 

* הנשר הגדול הרמב"ם הזהיר בהלכות תענית:

 

אם בעת צרה לא תצעקו ל- ה' לעזרה הרי זו דרך אכזריות, ותוסיף הצרה עוד צרות אחרות קשות ממנה:


הלכות תענית - פרק ראשון

 

א}  מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:

 

ב}  ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם:

 

ג}  אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי:

(הרמב"ם)במצרים של פרעה, לא היה לאבותינו את הרמב"ם, גם לא הרבי מלובביץ' ואחרים: שהורו לעם לצעוק ל- ה' בעת צרה!

אבל הם צעקו, ואכן נשלח משה גואל ראשון...

 

דווקא כיום, ערב גילוי המשיח – מורדים הרבנים, המקובלים, האדמו"רים וכל הדרשנים המלוקקים שמתגאים בחכמתם בהרצאות בנושאי תורה:

 

איש מהם לא ממלא חובתו כדברי הרמב"ם ודורש בעקבות ריבוי האסונות – לצעוק ל- ה' בכינוסים ועצרות!

 

* לאיזה צורך כן מכנסים את הציבור הדתי והחרדי:

 

לפשע השקרי של פסטיבל בחירות 2015 !

 

 

בעצרת בבני ברק שכחו לבקש את ביאת המשיח

 

 

לכבוד הרב חיים שאולזון. שלום רב.

גם אני השתתפתי בעצרת הבחירות שהתקיימה בבני ברק בראשות רבני וזקני הדור.

האוריה הייתה מרגשת ובעיקר בעת נאומו של הרב שטיינמן.

אבל, בכל זאת ציערה אותי העובדה שהעצרת הסתיימה בלי תפילה ובקשה לביאת משיח צדקנו.

אם לפני שנה בעת העצרת בירושלים הסתיימה העצרת בניגון 'אני מאמין בביאת המשיח' (אפילו שלא במנגינה העתיקה, הידועה, והמרגשת) כעת בעצרת הבחירות בבני ברק שהתכנסו כמאה אלף בני תורה שאמרו פרק תהילים לרפואת הרב וואזנר, והתרגשו לשמוע את הרב שטיינמן,  כעין עצרת התעוררות,

חבל מאד שאת המשיח לא חשבו לבקש ולהזכיר ולסיים בניגון אני מאמין.

http://bshch.blogspot.com/2015/03/blog-post_5096.html

 

 

100,000 חרדים התכנסו בבני ברק לאסיפת סרסורי הבחירות...

 

אבל אפס אנשים חרדים באו לכינוס צעקה ל –ה' שישלח משיח ויפסקו הגזירות!!

 

גם לפני חצי שנה חזרנו ושוב כתבנו על אדישות הרבנים לסדרת הטרגדיות והאסונות במגזר הדתי והחרדי:

 

גזירות, אסונות וטרגדיות רצופות בסדרות במגזר הדתי והחרדי: נענים באדישות ובאטימות לב הגובלת בטמטום!?
"רבנים" + "גדולי דור" מצפצפים על הציווי של הרמב"ם לצעוק ל- ה' בעת צרה – ועדר הכבשים משלם בדם!

עדכוני ו' באלול ה'תשע"ד / 1.9.2014

 

באים חסידים מוטרדים מריבוי האסונות ומדווחים לרב חיים קנייבסקי...

תשובתו: "אלו חבלי משיח!"...

 

המשטרה והתקשורת מסתירים את הזוועות שארעו בטבח בבית הכנסת בהר – נוף בירושלים!! לפי הרב קנייבסקי צריך להקריב קורבנות אדם כדי שיבוא המשיח?!...

עדכוני י' בכסלו ה'תשע"ה / 2.12.2014

 

* ישנו רב אחד צנוע שקיבל בתקשור מסר מזעזע מבחינתו, והוא מפחד למסור את תוכנו לציבור: שלא יפגעו בו!...

 

 

מה המסר שהוא קיבל:

 

כל הגזירות שבאות על הציבור בימים אלו, באות בעוון "גדולי הדור"!!...

 

הרב עמרם ועקנין מאשדוד אישר לאחרונה לפרסם את הקטע החמור על "גדולי הדור" בתיקשור שקיבל במערת המכפלה לפני חודש – י"ט אדר, 10.3.15, הקטע שחשש לפרסם:

 

הגדולים ("גדולי הדור"): שיחזרו בתשובה!...

הם משתמשים בענינים של קדושה...

כדי לשקר את האנשים ואת עם ישראל!!...

 

המשיח רוצה לבוא, אבל השקר (שלהם) עוצר אותו!...

 

שמע ישראל! כמה מישראל ימותו בעוונם!

שמע ישראל! מה מחכה לכם!...

תבכו לריבונו של עולם!...

 

להל"ן הקטע המלא (החל מדקה 6:20 הקטע החשוב), צילום: אדם אליוא

 

 

 

* אפילו הנערים המתקשרים, הנקראים בטעות "אוטיסטים" מזהירים את העם האוטיסט היושב כיום בישראל:

 

"תבטחו רק בקב"ה! לא באנשים! לא במדע!...

לא ברבנים ראשיים! או בראשי מדינות!...

שימו מבטחכם רק בקב"ה!!...

 

אתה יודע, אבא, לפני מלחמת-העולם-השניה, התאספו רבנים להחליט מה לעשות. המצב כל-כך קשה, הנאצים הולכים לכבוש את העולם, ח"ו, ומה אנחנו עושים?! הם רוצים להרוג את היהודים! אז מה עושים?...

אספו את כל הרבנים הכי-חשובים כדי לחשוב מה לעשות. האחד אמר להגיד תהילים כל יום, אחד אמר להגיד וידוי כל יום, כל אחד אמר משהו. האחרון שדיבר היה הרב של פונוביז' זצ"ל. הוא אמר כך: "יש בית שנשרף, הלהבות עולות עד לשמים, אנשים רצים ורצים, ונודע להם שיענקל'ה עוד בפנים, ישן. יענקל'ה ישן - והוא יכול למות, אבל אי-אפשר להיכנס לבית כי האש חזקה מאד, וצריכים להעיר את יענקל'ה. אז אחד אומר: 'בוא נגיד תהילים', אחד אומר 'נבקש מה' להציל אותו'. אבל הוא ישן! לא צריכים לעשות את כל הדברים האלה. צריכים לצעוק: 'יענקל'ה תתעורר! תתעורר, יענקל'ה! תתעורר! תצא החוצה, יענקל'ה!' ['מַה לְּךָ נִרְדָּם?... קוּם קְרָא אֶל אֱלֹקֶיךָ!...']  זה זמן של לפני מלחמה. אנחנו בסכנה. זה לא מספיק להגיד תהילים. צריכים להעיר את כולם. הם ישנים! איך אפשר להציל אותם? צריך לצעוק לשמים! לבכות! לצעוק ולעשות תשובה! זה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו!".

http://www.dani18.com/index.php?show=P236H

 

 

* כפי שהרמב"ם הזהיר: זה מה שאכן מתרחש אם מתעלמים מהציווי לצעוק ל- ה' בקול רם בעת צרה!

כפי שהרמב"ם הזהיר זו אכזריות מצד "גדולי הדור"!!

 

אם לא תצעקו ל-ה' בעת צרה... אלא תאמרו דבר זה ממנהג העולם ארע לנו... כאילו זה "מקרה"...

הרי זו דרך אכזריות... וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים...

ותוסיף הצרה צרות נוספות גדולות ממה שיש כבר... ואז, ודאי שכבר יצעקו ל- ה' בקול!!

הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי (תגידו: הכל "מקרה"), והלכתי גם אני עמכם: בחמת קרי!!

 

 

האם בעקבות האסון המזעזע של שבעת הילדים שנשרפו, האם ערכו בבני ברק, בירושלים, בבית שמש או בברוקלין כינוס צעקה ל- ה'?!

 

לא רק שלא נערך כינוס צעקה!

ב"ערוצי הקודש" אמנם דיווחו על האסון, אבל מיד הם אצו רצו לדיווחים השגרתיים המצחינים על "בחירות 2015": מה מצבו הפוליטי של פושע אוסלו העבריין המשוחרר אריה דרעי ימ"ש, ומה ידרשו מביבי הסרסור יעקב ליצמן ואחיו התאום גפני...

 

מה הכותרת בתקשורת החרדית והדתית ביום שאחר האסון הנורא בברוקלין:

 

יעקב ליצמן ידרוש את תפקיד ראש ועדת הכספים!!

 

אלו ערב רב של תאבי שררה, כבוד, שלטון ומחלוקות מבית מדרשו של קורח ועדתו!

 

הזוהר הקדוש הגדיר את ראשי הציבור בדורו של משיח:

 

 

אין לחרדים ולדתיים מה לחפש בפוליטיקה:

 

ה' בחר במשיח, לא בסרסורי המפלגות המושחתות!

 

שימו לב! איזה "תפקידים" הם מחפשים:

ועדות כספים!... כסף!... כסף!...

 

הרבי מלובביץ כבר הזהיר לפני עשרות שנים:

 

מי שיושב "בקואליציות" למינהן השותפות לחילול שם ה', ומשיג דרכן כספים...

"החינוך" שהוא נותן בכספים אלו: מוכתם בדם יהודי!!

 

מתוך הספר "קראתי ואין עונה"

 

* כינוס צעקה ל- ה' לא עושים קהילות החרדים והדתיים, גם בעת צרות צרורות...

 

אבל כאשר נפטר הרב וואזנר: הם משתוללים בהלויה המונית, דורסים ורומסים אחד את השני – עד מוות!!

 

 

מה היה חשוב להם כל כך, עד כדי כך שדרסו למות את האברך מרדכי גרבר, בן 27 שהשאיר אחריו אישה וילד, ואת הקרבן השני יצחק סאמט בן 18 מתולדות אהרון, ופצעו אנוש עוד אחרים:

 

חשוב היה להם – לגעת בארון הנפטר! ארון ששורה עליו טומאת המת! עבודת אלילים!

 

הרי זו הסיבה שבמכוון מקום קבורתו של משה לא נודע!

 

תעבדו את ה'!

אל תעבדו ציונים של רבנים בשר ודם!

כסילים! האם בני תמותה יעזרו לכם, או רק ה' מלך העולם?!...

כל אדם יכול להגיע לרמת צדיקות של משה רבנו!

ה' מלך עולם לא צריך מתווכים או סרסורים כדי לקבל בקשותיכם!!

 

 

* כאשר האסונות והטרגדיות בציבור החרדי הולכות וגוברות...

 

כך גם הולכים וגוברים פיגועי הדמים ביהודים בצרפת ובמדינות אירופה!

 

רמז עוקצני ליהודים: שובו לציון! עיזבו את עגל הזהב הטמא של הגויים!

 

אפילו ביבי פנה ליהודי אירופה: שובו הביתה! לציון!

 

אז מה עונה הרב הראשי של קופנהאגן:

 

"פיגועי דמים של טרור, הם לא סיבה לחזור לישראל!"...

 

רבנים היום נזהרים שלא לומר את האמת ולהזהיר את יהודי חו"ל:

 

כל מי שיושב בחו"ל בגלות – מורד ב- ה'!

 

במקום שהרבנים יאחדו את העם בישראל תחת מלכות ה' מלך העולם דרך עבדו משיח בן דוד, ושיבה של היהודים לציון...

 

שקועים הרבנים במפלגות, מחלוקות ותככים:

 

הרב דוד אבוחצירא התגייס לתמיכה במפלגת הפושעים של ש"ס (7 הורשעו)...

 

הרב דניאל זר פתאום מודיע  שמרן "הופיע לו בחלום" והורה לו לבחור במפלגת הספרדים השמאלנים ש"ס: הרי זה שקר מתועב ומחליא לייחס לקדושת השמים התעסקות בטינופות של סרסורי המפלגות בארץ!...

רק בגהנום, השטן ימח שמו אכן אוהב: פילוגים... מפלגות... תככנות...

 

היכן היו הרב דוד אבוחצירא, הרב דניאל זר ושאר "גדולי הדור" כאשר משפחת הפשע אריאל שרון ובניו גרשו 10,000 יהודים מגוש קטיף?!

 

היכן הם  "גדולי הדור" כאשר יונתן פולארד נמק בכלא על סף מות, אחרי שסיכן את חייו ופרנסתו למען בטחון עם ישראל?!

 

היכן הם  "גדולי הדור" כאשר חיילי צה"ל מסכנים את חייהם בחזית: לא מגיע להם לפחות ביקור עידוד, לתת להם תפילין שיניחו, לתת להם דגל "משיח" שישימו בטנקים, להודות להם על מסירות הנפש?!

 

התשובה לשאלה "היכן הם": "גדולי הדור" שקועים בביזנעס! במזומנים! במאבקי כוחות!

 

האם משה רבנו, הנביא הגדול מכל אדם קרא לעצמו "גאון"?!

 

היום כל רב הוא "גאון", או "אדוננו מורנו" (אדמו"ר)!

 


פושעי מפלגת ש"ס* הרב שלום ארוש, מחסידות ברסלב, איבד בתאונת דרכים את נכדתו, וגם הבן והכלה נפצעו: וזה עוד קורה בדרך חזרה מהילולת הבבא סאלי!...

 

נכדת הרב שלום ארוש

 

האם הרב שלום ארוש לא חושב שעליו לארגן כינוסי צעקה כפי שדרש הרמב"ם?

 

הרי גם רבי נחמן מברסלב הורה לצעוק להשם יתברך –ועל ידי זה עיקר הגאולה:

 

רבי נחמן מברסלב: עיקר העבודה, הישועה לפרט ולכלל, תבוא דווקא על ידי: הצעקה!... חסידי ברסלב צריכים לצעוק ל- ה' לבקש משיח כנדרש! להפסיק עם הפולחן של "טיסות לאומן", ממש כמו חב"ד שנוסעים לציון הרבי מלובביץ' – במקום להלחם על ארץ ישראל ולפרסם משיח!

עדכוני א' בכסלו ה'תשע"ה / 23.11.2014

 

כך גם קהילת חב"ד: שנטשה את מבצעי משיח, הצעקה למשיח, והמאבק על שלמות ארץ ישראל:

חסידות חב"ד חוטפת אסון אחר אסון... אבל גם הם לא חושבים שעברו כבר 24 שנים(!) מאז דרש מהם הרבי מלובביץ' בשיחת כ"ח ניסן ה'תשנ"א 1991: אילו הייתם צועקים באמת(!) משיח היה בא!

 

הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ): 
שיחת כ"ח ניסן התשנ"א "ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"

 


כך גם במשפחת אבוחצירא:


גזירות ואסונות במשפחת אבוחצירא המפורסמת: והצדיקים בשמים ממשפחת אבוחצירא לא מונעים זאת?!... ● גילויים על השטן אריה דרעי ימ"ש

עדכוני כ"ב בכסלו ה'תשע"ה / 14.12.2014


הרב ניר בן ארצי במסר על תרדמת חלק מהרבנים לגאולה ומשיח והצפוי להם:

 

 

הרב ניר בן ארצי אכן דורש ובצדק שרבנים ו"גדולי ישראל" יצאו מבתיהם ויזעקו עם העם ל- ה', שימליך את מלך המשיח!

במקום זאת הוא מסביר, הם אכן נתפסו בחומר, מה אכפת להם גאולה ומשיח...

 

אבל הרב ניר בן ארצי עצמו שקוע בחומר של עשרות מיליוני שקלים תרומות! חי בפאר! לא דורש מאנשיו לצעוק בקול לבקש משיח! אין דגלי משיח ברכבים שלו ושל אנשיו! אין שלט בחזית הבית "בוחרים משיח"!

 

במקום לצעוק ל- ה' שישלח משיח ודי יהיה לצרותינו...

טסים החסידים השוטים לאומן, או ל- 770 בברוקלין...

 

החסידים כבר מזמן לא עובדים ל- ה': אלא עובדים עבודת אלילים לרבנים (חלקם רבני קורח) בשר ודם!

 

עבודת אלילים רופסת ל"גאונים", "למרנים", לראשל"צים", ל"אדוננו מורנו" (אדמו"רים)!

 

סוף דבר

 

לא אכפת ל"גדולי הדור" שאסון רודף אסון...

 

גם שבעה ילדים שנשרפו חיים בברוקלין: לא מוציאים אותם משלוותם...

 

רב ראשי של עיר משתכר בשנה מעל חצי מיליון שקלים + בונוסים שמנים בחתונות, בריתות, הכנסות ממנגנון המושחת של כשרויות דלוקס...

 

 

למה לרב מדושן כספים, הטבות כבוד וכיבודים: לבקש משיח?!...

יבוא משיח: יגמרו הכיבודים והחגיגות של רבני עגל הזהב!

 

בדיוק כמו המערכון של הגשש החיוור, המשיח בא והורס למושחתים את החגיגה:

 

הגשש החיוור – משיח דופק בדלת

ראשי החרדים בלחץ כאשר שומעים שהמשיח הגיע, מפחדים שיהרוס להם את כל הביזנעס: "ממה נתפרנס?
צחוק צחוק... מזעזע כמה שנכון!...

עדכוני א' בכסלו ה'תשע"ג / 15.11.2012

 

 

הרמב"ם הרי הזהיר! כל מי שמשתכר פרוטה מענייני קדושת התורה: אין לו חלק בעולם הבא!

 

כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון. וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות:

(הרמב"ם, ספר המדע, הלכות ת"ת)

 

 

על כן ידעו כל "גדולי הדור" וחסידיהם הזומבים, שחושבים שהעולם הבא כבר מובטח להם:

 

הם יופתעו יותר מכל אותם אלו שרחוקים מתורה ומצוות: בגאולה הקרובה הם לא ישארו!

 

מכל העדרים של אלילי הרבנות בעלי לב האבן: זכר לא ישאר בגאולה הקרובה!

 

את ה' לא תרמו!

 

 "אין ישראל רואים סימן של גאולה, עד אשר יבקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם"...

(חז"ל)

 

 

בושה תכסה פנים - האדמורי"ם הרבנים וראשי הישיבות העדיפו לישון ולא לצאת להלויית הילדים הנשרפים קרבנות השבת והחודש אסור לעבור על זה בשתיקה, מפני שאם זה היה קורה באחת מן הקהילות הללו לא היה אדמו"ר רב או ראש ישיבה שלא היה מראה את עצמו, או לפחות עובר עם הרכב, שיר... (מכתב לשאולזון)

 

 

איך עובד יצחק יוסף על הציבור חוזר על אותן ששה שיעורים ומדוע הוא מאוהב בשוחד

לכבוד הרב חיים שליט"א

אשמח לשלוח לך כמה דברים מעניינים על הראשון לציון הנוכחי מר יצחק יוסף:

א - יצחק יוסף נוהג להעביר שיעורים בכל הארץ ומבהיל את כולם בגאוניותו, אבל לא כולם יודעים שהוא מעביר את אותם שישה שיעורים בכל הארץ וחוזר עליהם כמו תוכי כבר עשרים שנה. עשינו ניסיון - ביקשנו מהמזכיר שיעור בנושא מסויים אך הוא אמר לנו שיש לו רק שישה שיעורים שהוא מעביר: ספק דאורייתא, חשמל בשבת, היתר המכירה, בישול אחר בישול וכו'

ב - יצחק יוסף הוציא לאור סדרה של 27 כרכים!! לכאורה זה מבהיל מאוד! איך הוא כזה גאון? כן גם אני תמהתי אבל אחרי בירור קצר עם יצחק יוסף וראיתי שהוא לא זוכר מה כתוב בספרים לא יודע גמרות פשוטות ושולחן ערוך חקרתי יותר וגיליתי שבעצם בכתיבת הכרכים השתתפו אברכים שונים וכל אחד כתב חלקים מסויימים אך אין שם כמעט דברים שלו חוץ מההעתקות כמובן שהוא דאג לגנוב מספרים אחרים לקח את כל כתיבותיהם של האברכים והוציא סדרה שלמה.

ג - יצחק יוסף אוהב כסף!! זה לא נורמלי!! כמעט מחלת נפש!! כל מי שקרוב אליו אומר עליו את זה

ד - יצחק יוסף מבזה תלמידי חכמים חשובים שהוא לא מגיע לעפר רגליהם: הרב בן ציון אבא שאול, הרב מאיר מזוז, הרב משה לוי, הרב מרדכי אליהו, הרב יעקב חיים סופר ועוד היד נטויה והכל הוא עושה מקנאה!! הוא כל כך חולה כבוד שהוא כל הזמן רומס את האחר!! הדברים ברורים לכל מבין רק שעדין יש כמה שלא תפסו שהרשע הזה - יצחק יוסף מהתל בהם ועושה מהם צחוק...

שלום כהן שסניק מאוכזב

http://bshch.blogspot.com/2015/03/blog-post_830.html

 

 הרב עמרם ועקנין מאשדוד מזהיר: סכנה נוראה - מצפון תפתח הרעה! סכנה מערביי ישראל! מלחמה בפתח, גדולה ממה שהייתה! גם במרכז הארץ! הפתעה קשה מהחמאס! אובמה רוצה לקבור את עם ישראל חי!
● אסונות קשים בטבריה.

עדכוני כ"ט בכסלו ה'תשע"ה / 21.12.2014

● הרב ברוך רוזנבלום על חשיבות הצעקה ל- ה' שמשנה את גזר דינו של אדם, במיוחד לקראת הימים הנוראים איך כל אחד ישנה את גורלו לשנה הקרובה ● הרב זמיר כהן על קולות השופרות שנשמעים בעולם לאחרונה: "צריך להתכונן למשיח!" ● 10 המכות שהביא הקב"ה על המערב - כעונש על יחסם לישראל

עדכוני כ"ט באלול ה'תשע"ד / 24.9.2014

ר' חיים קנייבסקי יוצא נגד הזלזול בהכנה למשיח וטוען כי בגלל מלחמה מסויימת שכחו כי מי שאינו מצפה יום יום למשיח כופר בעיקר.
* על חסידים שוטים שהולכים אחר רבנים סוטים כמו מוטי אילון, אליעזר ברלנד ויעקב דויטש

עדכוני ז' באלול ה'תשע"ג / 13.8.2013

דבר אליהו הנביא! ה' כועס על עבודה זרה שעובדים לרבנים שמינו עצמם בשיטות מאפיה ופרוטקשן: רבנות עכן וקורח!! ● ביבי משתמש בשתי זונות כדי למכור את הארץ לערבים: בציפי לבני ובשמעון פרס!
● ציווי ה': תעיפו את הנחשים בשלטון שמוכרים את הארץ והעם או שאליהו הנביא יעשה זאת!

עדכוני כ' בסיון ה'תשע"ג / 29.5.2013

מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.