בס"ד


 

● הרב ברוך רוזנבלום על חשיבות הצעקה ל- ה' שמשנה את גזר דינו של אדם, במיוחד לקראת הימים הנוראים איך כל אחד ישנה את גורלו לשנה הקרובה ● הרב זמיר כהן על קולות השופרות שנשמעים בעולם לאחרונה: "צריך להתכונן למשיח!" ● 10 המכות שהביא הקב"ה על המערב - כעונש על יחסם לישראל
עדכוני כ"ט באלול ה'תשע"ד / 24.9.2014


 

* הרב ברוך רוזנבלום על חשיבות הצעקה ל- ה'

 

בימים אלו ממש: יקבע בשמים גורלו של כל אחד.

 

שאלה: מה יכול להכריע את גורלו של אדם לחיוב?

 

ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם צדקה, צעקה, שנוי השם ושנוי מעשה...

(גמרא, מסכת ראש השנה)

 

 

חובה לשמוע!

את הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על חשיבות הצעקה בקול רם ממש (רצוי עם שופר):

 

הרב ברוך רוזנבלום

 

גם לפי הרמב"ם, במצרים היו בני ישראל רעים וחטאים!...

לפי מעשיהם: הם לא היו ראויים להיגאל!!...

אבל בכל זאת הם נגאלו ונשלח משה להושיעם:

מפני שצעקו אל ה'!

 

 

להאזנה mp3

 

כדברי הרב רוזנבלום: הצעקה היא זו שמביאה את הגאולה!

 

"כי אם צעק תצעק אלי, אשמע זעקתו"!...

 

צעקה


שימו לב איך מזהיר הרב בהרצאתו לקראת ראש השנה: היזהרו מהביטחון העצמי "אני כבר בן 60... גם השנה ימשיך ה' את חיי"... זו הסכנה הגדולה אצל אדם שאומר לעצמו "אצלי הכל בסדר"

האמנם?!...

 

 

דוד המלך במזמור ק"ב: פנה אל תפלת הערער = אדם שצועק בקשתו מתקבלת

 

{א} תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו: {ב} ה' שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא: {ג} אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני: {ד} כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו: {ה} הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי: {ו} מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי: {ז} דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות: {ח} שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג: {ט} כל היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו: {י} כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי: {יא} מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני: {יב} ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש: {יג} ואתה ה' לעולם תשב וזכרך לדר ודר: {יד} אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד: {טו} כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו: {טז} וייראו גוים את שם ה' וכל מלכי הארץ את כבודך: {יז} כי בנה ה' ציון נראה בכבודו: {יח} פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם: {יט} תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה: {כ} כי השקיף ממרום קדשו ה' משמים אל ארץ הביט: {כא} לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה: {כב} לספר בציון שם ה' ותהלתו בירושלם: {כג} בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את ה': {כד} ענה בדרך כחו קצר ימי: {כה} אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך: {כו} לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים: {כז} המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו: {כח} ואתה הוא ושנותיך לא יתמו: {כט} בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון:

(תהילים, ק"ב)

 

רש"י > תפלת הערער. הצועק כמו זעקת שבר יעטרו...

 

 

קיראו מקורות שמסבירים את סגולת הצעקה!

 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה – כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... – לרמוז כי [בזה] תלוי ביאת הגואל".


 

ומובא בספר עץ הדעת טוב, מרבינו חיים ויטאל זצ"ל, עה"פ בתהילים (קכ"ד) "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם..."

"שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים... ועתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם...

ואין לנו תקוה אחרת... וזהו שנאמר עזרנו בשם ה'".

 

ועה"כ בשיר השירים (ב') "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" – אמרו בילקוט ובמד"ר: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות אלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות – על החשבונות...",

 

ופירש ב"עץ הדעת טוב: "ואם תאמר מה זכות נזדמן להם לכל הניסים ההם, לפי שאז צעקנו  אל השי"ת".

 

רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו: מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו !
רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!


 

דוגמא לצעקה עם שופר:

 

 

 

הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ): 
שיחת כ"ח ניסן התשנ"א "ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"


שלושה שלא חפצו בגאולה בגלל שררה וטובות הנאה.סוף דבר

 

כדברי הרב יצחק כדורי לפני תשע שנים:

המשיח נמצא, פועל, משתמש בכלי התקשורת לפרסם את דברו, הוא מוכר לחצי מדינה, רק לא חושבים שזה הוא... למאמר המלא

 

לידיעתכם! ראו הוזהרתם!

המשיח יתגלה רק אחרי שבני ישראל יצעקו בקול ל-ה'!

 

כל מי שלא יצעק היום בטוב לבקש משיח...

יצעק (אם ישרוד את הצרות) אחרי סידרת הארועים שיגיעו בקרוב לעם ישראל ולעולם, כלק מיום ה' הגדול והנורא!

ארועים שכל מטרתם: שעם ישראל יצעק ל- ה' לעזרה!

 


עדכון מפורט על גלות ישמעאל (איסלם) הנקרא פרא אדם וזו הגלות הקשה מכולן!
בספר הזוהר תואר מראש את אשר יקרה בשנים אלו: ישמעאל (מדינות האיסלם) יביאו צרות נוראיות על ישראל! בעקבות הצרות נצעק ל- ה', אז ישמע- (ה)אל את זעקתנו ויגלה משיח צדקנו, בהמשך יתחברו ישמעאל (המוסלמים) ועשו (הנוצרים) ויעלו על ירושלים לקרב: הכל קרוב!!

עדכוני ט"ז באב ה'תשע"ד / 12.8.2014
* הרב זמיר כהן על קולות השופרות המוזרים: "צריך להתכונן לקבל פני משיח"


במהלך שיעורו השבועי ברמת אביב, נדרש הרב זמיר כהן לתופעת קולות השופרות המוזרים, שתועדה בסרטי יוטיוב ואף במהדורות חדשות בעולם. הרב ממליץ להבין ולהסיק מהתופעה המסקרנת:

צריך לבדוק אם זה אמין. צריך לבדוק האם זה ההגדרה שבשישית קולות. ובשביעית מלחמות".

הוא אומר "אני ממליץ שיש להזדרז לקבלת פני משיח, אחר כך אי אפשר להשתנות, יהיה מאוחר".

 

 

 

מקור הידיעה


 


 

 

* 10 המכות שהביא הקב"ה על המערב - כעונש על יחסם לישראל

 

וידאו המציג 10 מכות קשות שהביא ה' על המערב בכלל וארה"ב בכלל - בגלל יחסן האנטישמי כלפי ישראל ודרישתם מישראל למסור שטחי מולדת להקמת מדינת טרור ערבית. שווה צפיה!

 

 

פורסם במקור: http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1005453

 

 

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

העיקר הי"ב של הרמב"ם:
"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה  עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

הרמב"ם בהלכות תענית:
מצוה עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות "


תזכורת לנכתב בילקוט שמעוני לשנה שבה נגלה מלך המשיח "וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם": חמינאי הסביר בעבר כי הנשק הגרעיני רק יקדם את בואו של האימאם הנעלם המהאדי, האימאם ה-12 מבשר הגאולה! ● האיראנים מחכים לאימאם הנעלם, ומה איתנו?!

עדכוני י"ח בכסלו ה'תשע"ד / 21.11.2013
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.