בס"ד


 

תגובה "נפלאה" שנשלחה אלינו מאבי ברקוביץ', תובנות שמקננות בליבם של הרבה קוראים: פיקנטי ומומלץ!

אין מקרה!! בערב שישי עם כניסת השבת נשמעו אזעקות מצמררות לאורך שעות בבני ברק, בגבעתיים ורמת גן!

ה''מכתב מאליהו'': אנשים שקשורים לעולם הזה בחומריות ובהנאות, אינם מצפים לביאת מלך המשיח!
עדכוני כ"ד באב ה'תשע"9.8.2015


 

* כך כותב לנו אבי ברקוביץ' היושב על הגדר:

 

אוי לנו שאחרי כל ה"נבואות" צריך להסתמך על איזה חלום של איזה אלמוני....

אני מוכן לחתום לך שבחודש אלול לא תפרוץ שום מלחמה...וגם לא בתשרי אחרי ה"ירח האדום"... מספיק כבר עם ההזיות !

הרב הנופל עמרם ועקנין מאשדוד אמר [גזירה גדולה בפתח...- לפני שנה]... וה"מקובל" הוירטואלי ששון טבאשי אמר [שבוע אחרי שבועות תפרוץ מלחמה... ואח"כ – זה טפטוף שיהפוך לגשם...]... והרב קנייבסקי אמר...[לצאת עם רמקולים...] והאוטיסטים אמרו.. [ראש השנה תשס"ט – הגדול בהיסטורי'ה...]   והרב אמנון יצחק אמר... [תוך שנה שנתיים תפרוץ מלחמה גדולה... – לפני 6 שנים]  והאדמור מרמנוב אמר... וערוץ 66 אמר....[ב 17 במרץ ארה"ב תשקע...] והרב זאהן אמר...[החפץ החיים נגלה לי בחלום ואמר שמשיח עומד לבוא...-לפני 7 שנים] והרב ברלנד אמר...[זוהי הנסיעה האחרונה שלכם לאומן, משיח עומד לבוא...- לפני 5 שנים] והרבי מלובביץ' אמר... [משיח בפתח... – לפני יותר מ 40 שנה] והחלבן אמר.... וגלי'ה האוטיסטית אמרה... ובעל התניא אמר...[ תשע"ה...ואת האלף שבע מאות שבעים וחמישה] והצופן התנכי אמר...וזה רק חלק קטן מאד מכל הקשקשת

וגם בספרי הקבלה הרציניים – כל התאריכים, תשל"ו [קץ הימין למעלה – ר' חיים ויטאל], תש"ן, [חצות יום השישי], תש"ס... חלפו עברו בכלום.

הכל הכל רשום ומתוייק אצלי – ואפילו מילה אחת ויחידה - לא התקיימה !

אבל אם אתה רוצה להמשיך ולהשלות את עצמך – זכותך המלאה !

 

שלא תבין אותי לא נכון : בטוח שתפרוץ בקרוב מלחמה, מלחמה נוראה, שאלפי טילים יעופו ויתפוצצו כאן, קרוב לוודאי שדעאש יסתובבו כאן ברחובות וישחטו ויאנסו, שתהי'ה כאן שואה קשה ממה שהיתה, ואני לא אתפלא על כך כשאני רואה מה מסתובב כאן ברחובות... איזה אספסוף, איזו הפקרות, איזה רוע בכל פינה..השרים, השופטים, השוטרים, המורים- ריקבון טוטאלי... אבל אף אחד לא יודע מתי ואיך וכל הקשקשנים הם רמאים ושרלטנים וחבל לתת להם במה ותשומת לב.

...ועד שיבוא המשיח... אוהו ! כמה דם וסבל עוד יעבור על העולם הזה... לא יודע בשביל מה הי'ה צריך את כל הזוועה והגועל נפש הזה.

 

 

לברקוביץ' ושות' שלום!

 

אכן נכון כתבת, בקרוב אכן יתרחשו כאלו ארועים, וגזירות קשות ביותר יצאו לפועל...

 

רק אז כולם, ממש כ-ו-ל-ם: יצעקו לקב"ה!

רק אז כמו במצרים: רק אחרי שצעקו ל- ה': נשלח משה!

רק אז יתגלה המשיח...

 

בקרוב יעמוד כל אחד מישראל למשפט נורא של מלך המשיח, גם בבית דין שמים ישאלו: מדוע עיכבתם את הגאולה ולא צעקתם כל יום ל- ה' לבקש משיח כפי שציווה ה'?! בסופו של דבר, ממילא יצעקו כולם בקרוב ממש כשיבואו אירועי אימים כמותם לא היו לעם ישראל בעבר! מקורות של גדולי ישראל: רק בצעקה יתגלה המשיח!!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015

 

אילו אבי ברקוביץ' ואחרים היו צועקים כבר היום בקול רם ל- ה' ומבקשים משיח: היה מתגלה משיח בלי כל הזוועות שבדרך בקרוב!

 

 

אבי ברקוביץ' המסודר והמסור! שכחת ברשימת "נביאי הזעם" את הרבנית סעדה:

 

מסר מסעדה: מלחמה נוראה בפתח, שכמותה עם ישראל לא ידע מעולם! הכל קרוב, תזעקו ל- ה'!

עדכוני כ"ה בתמוז ה'תשע"ה / 12.7.2015

 

 

מומלץ לעיין לכל מי ששכח, או איבד את האמונה:

 

הרמב"ם, הלכות מלכים פרק י"א:

 

"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבין קרבנות. ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו. או מי שאינו מחכה לביאתו. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. אלא בתורה ובמשה רבינו."

(רמב"ם הלכות מלכים)

 


 

העיקר ה-י"ב של הרמב"ם מתוך י"ג העיקרים:

 

"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"

 

 


 

* אין מקרה!! בערב שישי עם כניסת השבת נשמעו אזעקות מצמררות לאורך שעות בבני ברק, בגבעתיים ורמת גן!

 

 

מאחר ואין מקרה, "מקרה" = 345 "השם"

השם רומז לאנשי בני ברק החרדים, ולאנשי מרכז הארץ

אתם בסכנה! אזעקת שווא, רמז לאזעקת אמת בקרוב! תתעוררו!

בלי משיח לא תוכלו להתמודד עם כל האויבים וה"ידידים" שיעלו על ישראל בקרוב למלחמה!

 

 


 

אומר לנו ה''מכתב מאליהו'' (הרב אליהו אליעזר דסלר) (ח''ה עמ' 101): כלל גדול בכוחות הנפש, האהבה - מזכרת, והשנאה - משכחת. דהינו את אשר יאהב האדם - יזכרהו, ואת אשר ישנא - ישכחהו ויתעלם ממנו.

 

את המות האדם שונא, ולכך ישכחהו וידמה שלא יבוא עליו אלא לאחר זמן וזמנים... אולם בינתיים חזק הוא בדמיונו שהינו יציב בעולם הזה ואין מי שיקח ממנו את חייו.

 

וכן הוא לגבי הגאולה, איש עוה''ז (העולם הזה) לא ירצה בגאולה, כי מה לו ולעולם חדש שאין בו הנאה חומרית, והלא הוא איש עוה''ז שטוב לו בעוה''ז ואוהב הוא את הנאותיו, ולכך ביאת מלך המשיח אכן שכוח מלבבות בני אדם.

 

והרי זה סימן לאדם אם הוא איש עוה''ז וחומרי, או איש רוח, והנה זה שאינו מצפה לישועה סימן הוא שאינו רוצה בה, כי מי לא יקווה לדבר טוב שעתיד לבוא לו, אין זה אלא מפני שהחומריות היא רצונו ומה לו ולגאולה רוחנית.

 


והוא דברי המדרש (שמות רבה ל, כד):

 

שאלו ישראל לבלעם אימתי תהיה ישועה? א''ל אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב. אמר להם הקב''ה זו היא דעתכם? אין אתם יודעים שסוף בלעם יורד לגיהנם ואינו רוצה שתבא ישועתי. אלא היו דומים לאביכם שאמר לישועתך קויתי ה'; צפה לישועה שהיא קרובה, לכך נאמר כי קרובה ישועתי לבוא.

 

בלעם יורד לגיהנם, היינו שהוא בעל עוה''ז, ועל כן אינו מצפה לישועת ה', כי אינו רוצה בגאולה רוחנית. אז''ל (ע''ז ט:) ''אמר ר' חנינא אחר ארבע מאות שנה לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח'', ופירש''י: ''שהיא קץ הגאולה ותקבץ להר הקודש לנחלת אבותיך, ולמה תפסיד הדינר''. [האדם המאמין מרגיש חוסר ''יציבות'' בכל השייך לענייני עוה''ז ושאינו אלא כדמיון, כי בכל רגע יכולה לבוא הגאולה והעוה''ז על מתכונתו הנוכחית לא יהיה עוד.]

 

בני אדם אוהבים את העוה''ז והיצר מפתח להם דמיונות להעשיר ולפרוץ בקנייני עוה''ז ומהתל בהם, מדמה להם שהנה ירוויחו ויעשירו ולבסוף מגלגלם להפסדים ואינו חדל מלהכות בהם, וכל זה מפני שבני אדם רואים עצמם קבועים בעולם הזה והוא עיקר אצלם.

 

עוד שם בדברי ''המכתב מאליהו''

 

כפי שאנו מתיחסים על ביסוסנו בעוה''ז - בזה מתבררת צפייתנו לישועה. עכשיו מובן למה משיח שכוח מהלבבות. ואולי זהו משאז''ל שמשיח הוא מהדברים שבאים בהיסח הדעת (סנהדרין צז.), שכן יהיה בימינו דור השקוע בחומריות ובחיצוניות. וידוע מש''כ רמח''ל ז''ל שצדיקים זוכים לגילויו גם טרם בואו, אבל הדור בדרך כלל ברור שביאתו אליהם תהיה בהיסח הדעת.

 

 

---------------------

 

ונסיים בדברי הרמח''ל, המתאר מצב העולם לאחר ביאת המשיח, וזה לשונו: והנה שתא אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על השלמות, ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת, ראויה למה שיעשה בו אחרי כן, דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לזה, וטרם יכלו ששת אלפים אלה, הנה צריך שתעמוד האומה הנבחרת במצבה השלם, שיוכלו להעתיק הדברים אחר כך אל הנצחיות, וזה מה שהובטחנו עליו שיהיה על כל פנים, והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד, שיבחרהו האדון ברוך הוא לזה, ויעזרהו שיצליח בו, והוא מלך המשיח, והנה בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם, שירבה הטוב בכל הצדדים, ויסור הרע לגמרי, בין במה שנוגע לנפש ובין במה שנוגע לגוף, דהיינו, לב האבן יעשה לב בשר, והוא שתגבר בבני האדם הנטיה לטובות, ובאופן שלא ימשכו אחרי החומר כלל, אלא ינטו תמיד לעבודה ולתורה ויתגברו בה, וכנגד זה תרבה השלוה והרוחה, ולא ימצאו נזקים ולא הפסדים כלל, והוא מה שהבטיחו הנביאים, ''לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי'' (ישעיהו יא, ט), ולא יהיה סכלות בעולם, אלא כל הלבבות יהיו מלאי חכמה, ורוח הקודש יהיה שפוך על כל בשר, באופן שיזכו לו הכל, בלי קושי כלל, והוא מה שאמר הנביא ''אשפוך את רוחי על כל בשר'' וגו', (יואל ג, א), והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה, והם מתדבקים בבורא יתברך ועובדים לפניו עבודה שלמה, ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים עילוי על עילוי, עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו, לעבור ממנו אל מצב הנצחיות בחידוש העולם.לפי רבי שמעון בר יוחאי (מדרש שמואל ), אין ישראל רואים סימן ברכה לעולם עד שיחזרו ויבקשו את שלושתם: מלכות שמים, מלכות בית דוד (משיח) ובית המקדש!
איך ומתי יבקשו זאת: באחרית הימים! בימים אלו ממש: בעקבות פחד נורא! בושה! אכן ימי הפחד האטומי קרובים!

עדכוני ד' באב ה'תשע"ה / 20.7.2015

הרב עמרם ועקנין מאשדוד קיבל מסר מאליהו הנביא בתהליך של עליית נשמה בעת שהיה במערת אליהו הנביא ביום ג' כ"ב בסיון, בהקפות בקשה למשיח.
אליהו הנביא תבע מהרב עמרם שיתחייב לערוך כינוסי צעקה ל- ה' שישלח משיח כי קיימת סכנה לעם ישראל שלא נראתה כמותה מאז ומעולם!
הראו לרב בתקשור תהליך פלישה ותקיפה לארץ של ארגוני טרור בדרום, בצפון ומתוך הארץ!!

עדכוני כ"ג בסיון ה'תשע"ה / 10.6.2015

חלומות וחזיונות מדהימים לפני גילוי המשיח
1) חלום של עמרי: "אם נצעק ונבקש משיח, הר הבית יהיה שלנו, בית המקדש יוקם מחדש והמשיח יתגלה!"...
2) חלום של יפה: בבקשה תפיצי שהמשיח עומד להתגלות ממש עכשיו ותבקשי מכולם לעשות תשובה ומהר!"...

עדכוני י"א בסיון ה'תשע"ה / 29.5.2015

● צפו: הרבנית קולדצקי הבת של הרב חיים קנייבסקי: אבי אמר שהמשיח כבר נמצא אתנו! זה כבר הימים האחרונים לפני ביאת המשיח!
● הרב אמנון יצחק: מלחמת גוג ומגוג לפי החפץ חיים!
● בכיר בדואי: אל תפחדו מהערבים, בנו בית מקדש!

עדכוני י"ז באייר ה'תשע"ה / 6.5.2015

* חלום של ט' באב, שחוזה תחילת מלחמה בעוד חודש: אובמה החליט על תקיפה בירושלים!
* בעוד חודש וחצי ליקוי ירח אדום רביעי המרמז על ארוע דרמטי בקנה מידה היסטורי הנוגע לעם היהודי!
* הימים החמים מרמזים על יום ה' הגדול אז תהיה נקמה ברשעים. לפי מלאכי ג': הנה היום בא בוער כתנור!

עדכוני כ' באב ה'תשע"ה / 5.8.2015


מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.